Cho $L,r$ và $u=160 \cos ^2 50 \pi t$. Xác định dòng điện hiệu dụng trong mạch

Bài toán: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây có điện trở $r=20\Omega$ và độ tự cảm $L=\dfrac{0,2\sqrt{3}}{\pi}(H)$một hiệu điện thếxoay chiều $u=160 \cos ^2 50 \pi t$. Xác định dòng điện hiệu dụng trong mạch?
$A.2\sqrt{2}A$
$B.3\sqrt{2} A$
$C.1,6 \sqrt{10} A$
$D.4 A$
 
Re: Xác định dòng điện hiệu dụng trong mạch

lvcat đã viết:
Bài toán: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây có điện trở $r=20\Omega$ và độ tự cảm $L=\dfrac{0,2\sqrt{3}}{\pi}(H)$một hiệu điện thếxoay chiều $u=160 \cos ^2 50 \pi t$. Xác định dòng điện hiệu dụng trong mạch?
$A.2\sqrt{2}A$
$B.3\sqrt{2} A$
$C.1,6 \sqrt{10} A$
$D.4 A$
Giải
Ta có $u=80+80 \cos 100 \pi t \Rightarrow$ mạch gồm dòng điện một chiều $U_1=80V$ và dòng điện xoay chiều $u=80 \cos 100$ $\Rightarrow Z_L=20\sqrt{3} \Omega$
Do đó \begin{cases} I_1=\dfrac{U_1}{R}=4 A \\ I_2 = \dfrac{U_2}{\sqrt{R^2+Z_L^2}}= \sqrt{2}A\end{cases}
$\Rightarrow I=\sqrt{I_1^2+I_2^2} =3\sqrt{2}$
 
lvcat đã viết:
Bài toán: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây có điện trở $r=20\Omega$ và độ tự cảm $L=\dfrac{0,2\sqrt{3}}{\pi}(H)$một hiệu điện thếxoay chiều $u=160 \cos ^2 50 \pi t$. Xác định dòng điện hiệu dụng trong mạch?
$A.2\sqrt{2}A$
$B.3\sqrt{2} A$
$C.1,6 \sqrt{10} A$
$D.4 A$
Lời giải
- Ta có $$u=160 \cos ^2 50 \pi t=80+80\cos100 \pi t.$$
- Suy ra $\omega=100\pi$. Suy ra $Z_L=20\sqrt{3} \Omega$
- Tính được $Z=40\Omega$.
- Dòng điện qua mạch gồm hai thành phần :
+ Cường độ dòng điện một chiều $$I_1=\dfrac{80}{r}=4 \ A.$$
+ Cường độ dòng xoay chiều $$I_2=\dfrac{40\sqrt{2}}{40}=\sqrt{2}.$$
- Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là : $$I=\sqrt{I_1 ^2 + I_2 ^2}=\sqrt{4^2+2}=3\sqrt{2}.$$
Chọn B.
 
Last edited:
lvcat đã viết:
Bài toán: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây có điện trở $r=20\Omega$ và độ tự cảm $L=\dfrac{0,2\sqrt{3}}{\pi}(H)$một hiệu điện thếxoay chiều $u=160 \cos ^2 50 \pi t$. Xác định dòng điện hiệu dụng trong mạch?
$A.2\sqrt{2}A$
$B.3\sqrt{2} A$
$C.1,6 \sqrt{10} A$
$D.4 A$
Ta có: $u=160 \cos ^2 (50 \pi t)=80+80\cos(100\pi t)$
Như vậy đoạn mạch luôn có hai dòng điện chạy qua: dòng điện không đổi $U=80V$ và dòng xoay chiều$u=80\cos{(100.\pi.t)}$
Đối với dòng điện không đổi, cuộn cảm không cản trở, $I_1=\dfrac{80}{20}=4A$
$Z_L=20\sqrt{3}\Omega \Rightarrow Z=40\Omega$
Với dòng xoay chiều ta có $I_2=\dfrac{80}{40\sqrt{2}}=\sqrt{2}$
Vậy cường độ hiệu dụng trong mạch là: $I=\sqrt{I^2_1+I^2_2}=3\sqrt{2}$
Lần đầu tiên mình làm dạng này, có đúng không nhỉ?
Ps: đề kiểm tra của cậu đây á?
 
Oh hô Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này buồn cười nhỉ, lần đầu tiên 2 smod và admin làm cùng 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365
 
Cách đều nhau 2phút
@kiemro721119 đây là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trong đề 15' trên diễn đàn mà.
 
Đây là dạng chỉ mới xuất hiện trong đề thi thử một hai lần gì đó, lần đầu là chuyên Nguyễn Huệ năm 2011 và mới nhất là chuyên Thái Bình nếu như ruocchua nhớ không nhầm là thế, năm nay có thể ra dạng này tiếp đấy.
Bổ sung : $$\boxed{Q=Q_1 +Q_2\to I^2R=I_1 ^2 R+I_2 ^2 R \to I=\sqrt{I_1 ^2 +I_2 ^2}}$$
(với $Q=I^2 R$)
 
levietnghials đã viết:
Bài này có thể dùng tích phân để tính.
Cậu cho Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải chi tiết luôn được không
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch c Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
3 Cho đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM chỉ có cuộn dây thuần cảm nối tiếp đoạn mạch MN... Bài tập Điện xoay chiều 1
L Nếu mắc nối tiếp thêm tụ có điện dung $C$ sao cho $2LC\omega ^{2}=1$ thì cường độ hiệu dụng là? Bài tập Điện xoay chiều 2
C Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 4U thì công suất điện cung cấp cho khu dân cư tăng từ P? Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty Cho gia đình này sử dụng trong bao lâu ? Bài tập Điện xoay chiều 5
K Cho đoạn mạch điện AB gồm ba đoạn AM,MN,NB mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ chứa điện trở thuần R, đoạn MN Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Hãy cho biết đã thay đổi $f_{1}$ bao nhiêu phần trăm? Bài tập Điện xoay chiều 5
Math_IneRap Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào để cung cấp đủ điện năng cho KCN? Bài tập Điện xoay chiều 7
S Truyền tải điện Khi điện áp truyền đi là 3U , nhà máy cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu Chọn biểu thức đúng cho mối quan hệ giữa $U_{o}, U^{'}, U$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Công suất cực đại của mạch khi cho R biến thiên là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Trần Nhật Phong Truyền tải điện Một trạm hạ áp cấp điện cho nông trại Bài tập Điện xoay chiều 1
Alitutu L biến thiên Khi điều chỉnh cho $L=L_{1}+L_{3}-L_{2}$ thì công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 3
Alitutu Ta phải cung cấp cho mạch một công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
chinhanh9 Chi phí mà cơ sở sản xuất này phải thanh toán cho nhà máy điện hàng tháng (30 ngày) là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi nếu tăng điện áp trạm phát lên 3U thì trạm này cung cấp đủ điện năng cho bao nhiêu hộ dân? Bài tập Điện xoay chiều 3
ohana1233 Truyền tải điện Điện áp truyền đi là 3U, nhà máy này cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 9
P Xưởng có thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện hoạt động? Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Cho dòng điện xoay chiều $i = I_o sin \omega t$ (A) chạy qua thì hiệu điện thế u giữa hai đầu R là: Bài tập Điện xoay chiều 1
T Truyền tải điện Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát này cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin Khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
lkshooting Cho mạch $RLC$ mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm $L = \dfrac{1,5}{\pi }$ Bài tập Điện xoay chiều 5
Sao Mơ Trong một chu kỳ khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp cho mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 2
N Phải cung cấp cho mạch một công suất 14,4mW, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu tụ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Snow_flower_9x Hiện tượng xảy ra khi cho thêm lõi sắt vào ? Bài tập Điện xoay chiều 0
Snow_flower_9x Truyền tải điện Khi cho một tổ máy ngừng hoạt động, máy còn lại hoạt động bình thường thì hiệu suất tài điện là Bài tập Điện xoay chiều 5
triminhdovip137 Công suất cần phải cung cấp cho mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
Spin9x MBA Nếu đặt các máy tại nhà máy điện thì cung cấp điện năng cho ban nhiêu máy? Bài tập Điện xoay chiều 1
Sky Fighter f biến thiên Cho công suất tính theo công suất cực đại, $U_L$ max Bài tập Điện xoay chiều 14
__Black_Cat____! C biến thiên Cho mạch điện $RLC$, tụ điện có điện dung $C$ thay đổi. Điện áp hiệu dụng của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng: Bài tập Điện xoay chiều 6
kiemro721119 Lệch pha Cho $R=r. U_AN=U_MB=a\sqrt{10}$. Tìm $U_AB$. Bài tập Điện xoay chiều 2
__Black_Cat____! Truyền tải điện Nếu điện áp truyền đi là 4U thì trạm phát điện này cung cấp đủ điện năng cho Bài tập Điện xoay chiều 1
levietnghials MBA Nếu đặt các máy tại nhà máy điện thì cung cấp đủ điện năng cho bao nhiêu máy? Bài tập Điện xoay chiều 2
T MPĐ Biểu thức cường độ dòng điện trong dây trung hoà ở tình trạng sử dụng điện mất cân đối làm cho điện Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 L biến thiên $L$ biến thiên. Cho $R$, chỉnh $L$ để $U_{L_{max}}$. Tính dung kháng của tụ điện. Bài tập Điện xoay chiều 1
$ L biến thiên Cho mạch điện RLC có L thay đổi được Bài tập Điện xoay chiều 3
Tăng Hải Tuân f biến thiên [ĐH 2012] $\omega$ biến thiên, cho $L$. Tính $R$ Bài tập Điện xoay chiều 2
T Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu R và hai đầu tụ C lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
mai hoàn Mạch chứa L và C1 C2 Bài tập Điện xoay chiều 3
Y Hệ số tự cảm L của cuộn dây và điện trở R là Bài tập Điện xoay chiều 2
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top