Năng lượng điện trường giữa hai bản tụ điện biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số ..?

Bài toán
Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và tụ điện có điện dung $2.10^{-6} F$ đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì $T$. Tại thời điểm $t_{1}$ điện áp giữa hai bản tụ điện là $6V$, tại thời điểm $t_{2} = t_{1} + \dfrac{T}{4}$ thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn $0,12 \pi \left(A\right)$. Năng lượng điện trường giữa hai bản tụ điện biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số
A. 0,05 MHz
B. 0,025 MHz
C. 0,2 MHz
D. 0,1 MHz
 
Bài toán
Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và tụ điện có điện dung $2.10^{-6} F$ đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì $T$. Tại thời điểm $t_{1}$ điện áp giữa hai bản tụ điện là $6V$, tại thời điểm $t_{2} = t_{1} + \dfrac{T}{4}$ thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn $0,12 \pi (A)$. Năng lượng điện trường giữa hai bản tụ điện biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số
A. 0,05 MHz
B. 0,025 MHz
C. 0,2 MHz
D. 0,1 MHz
Bài làm:
Giả thiết có $\dfrac{T}{4}$ làm ta nghĩ đến vuông pha:
Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tườn tự trên này có rất nhiều rồi bạn:
Kết quả là:
$$\dfrac{Cu^2}{2} =\dfrac{Li^2}{2}.$$
Nên ta có:
$$L=5,066.10^{-4}.$$
Tần số dao động của mạch:
$$f=\dfrac{1}{2 \pi \sqrt{LC}}=5000.$$
Chú ý năng lượng từ trường biến thiên với tần số gấp đôi tần số của mạch.
 
Bài làm:
Giả thiết có $\dfrac{T}{4}$ làm ta nghĩ đến vuông pha:
Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tườn tự trên này có rất nhiều rồi bạn:
Kết quả là:
$$\dfrac{Cu^2}{2} =\dfrac{Li^2}{2}.$$
Nên ta có:
$$L=5,066.10^{-4}.$$
Tần số dao động của mạch:
$$f=\dfrac{1}{2 \pi \sqrt{LC}}=5000.$$
Chú ý năng lượng từ trường biến thiên với tần số gấp đôi tần số của mạch.
$f_{mạch} = 5000 $, thì $f_{năng lượng} = 10.000 Hz = 0,01 MHz $, như thế thì không có đáp án :too_sad:
 
Bài làm:
Giả thiết có $\dfrac{T}{4}$ làm ta nghĩ đến vuông pha:
Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tườn tự trên này có rất nhiều rồi bạn:
Kết quả là:
$$\dfrac{Cu^2}{2} =\dfrac{Li^2}{2}.$$
Nên ta có:
$$L=5,066.10^{-4}.$$
Tần số dao động của mạch:
$$f=\dfrac{1}{2 \pi \sqrt{LC}}=5000.$$
Chú ý năng lượng từ trường biến thiên với tần số gấp đôi tần số của mạch.
À bạn ơi, tại sao từ vuông pha lài có cái công thức này
$$\dfrac{Cu^2}{2} =\dfrac{Li^2}{2}.$$
Chứng minh kiểu j ấy ?
 
À bạn ơi, tại sao từ vuông pha lài có cái công thức này
$$\dfrac{Cu^2}{2} =\dfrac{Li^2}{2}.$$
Chứng minh kiểu j ấy ?
Ta gọi $u_1,u_2$ lần lượt là điện áp tức thời của tụ lần lượt tại $t_1, t_2=t_1+\dfrac{T}{4}$. Sử dụng đường tròn lượng giác bạn sẽ chứng minh được là $u_1^2+u_2^2=U_o^2$, từ công thức này mình nghĩ là bạn sẽ suy ra dc công thức kia nah

Áp dụng cho dao động điều hòa thì bạn sẽ có là
$x_1^2+x_2^2=A^2$
$v_1^2+v_2^2=v_o^2$

Rút ra kết luận luôn, sau khoảng thời gian $(2k+1)\dfrac{T}{4}$ thì năng lượng điện trường và từ trường sẽ đổi giá trị cho nhau, trong dao động điều hòa thì động năng và thế năng sẽ đổi giá trị cho nhau. Dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này đã xuất hiện trong đề khối A 2012 rồi bạn ah :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
NhatHau Năng lượng điện trường trong mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
NhatHau Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng từ trường bằng 5 lần năng lượng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Hải Quân Kể từ thời điểm t=0(s) cho đến khi năng lượng từ trường đạt cực đại lần đầu tiên thì tụ điện đã gi Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
A Tính điện tích trên tụ điện khi năng lượng từ trong cuộn dây bằng 3 lần nlượng điện trong tụ điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
vat_ly_oi Tỉ số thời gian từ lúc ghép đến khi năng lượng từ trường bằng 3 lần năng lượng điện trường trong hai Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
pobungphe Nếu sử dụng hai tụ trên nối tiếp nhau và năng lượng của mạch vẫn có giá trị như cũ thì hiệu điện thế Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Heavenpostman Năng lượng điện trường trong mạch thứ hai bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
T Năng lượng điện trương trong cuộn dây là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
lam_vuong Mạch thực hiện dao động điện từ với biểu thức năng lượng từ trường $W_t$. Tìm C Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Tần số dao động của năng lượng điện trường là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Tăng Hải Tuân Tại thời điểm năng lượng điện bằng từ, tụ điện bị đánh thủng. Dòng điện cực đại trong mạch khi đó? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Chu kì biến thiên của năng lượng điện trường Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Hải Quân Năng lượng toàn phần sau đó sẽ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Năng lượng toàn phần sau đó sẽ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
apple13197 Năng lượng toàn phần của mạch sau khi đóng khóa K là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Uo=6V thì trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch 1 năng lượng là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
inconsolable Tỉ số năng lượng từ trường trong 2 mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
chinhanh9 Trong mỗi chu kì cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
thanh thương Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một n Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
ShiroPin Tính năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
L Từ khi năng lượng từ trường đạt cực đại thì khoảng thời gian ngắn nhất để nó lại đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
N Trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
tkvatliphothong Tính năng lượng tỏa ra trên R Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Điện dung của tụ thay đổi một lượng bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
tu230596 Độ cao của quả cầu sẽ giảm một lượng bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Điện lượng chuyển qua thiết diện thẳng của dây dẫn theo một chiều Bài tập Dao động và sóng điện từ 9
Love_is_so_vague Lúc đó nhiệt lượng lớn nhất tỏa ra trên cuộn dây bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Annapham95 Chọn ý đúng: Pha của các đại lượng biến thiên trong dao động LC Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
T Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1 Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
daodongco Hỏi điện dung của tụ phải thay đổi một lượng là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R từ khi ngắt nguồn điện đến khi dao động trong mạch tắt hoàn toàn Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
canhbao Điện lượng dịch chuyển qua mạch trong thời gian $T/12$ kể từ lúc dòng điện triệt tiêu là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
Tăng Hải Tuân Xoay nhanh tụ để cường độ hiệu dụng giảm 1000 lần. Điện dung của tụ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 14
pkokkoy Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Lê Quang Hưng Kể từ lúc bắt đầu chỉnh tụ thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 sau một khoảng thời gian là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Vớ Vẩn Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
NhatHau Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Trung atom Mạch dao động: suất điện động có điện trở, tích điện cho tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
K Cách tích điện áp cực đại giữa hai bản tụ khi cuộn dây có R Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
B Khi $C_1= 1 \mu F$ thì suất điện động $E_1=4,5 \mu V$, khi $C_2= 9 \mu F$ thì $E_2$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
A Thời gian từ lúc nối tụ điện với cuộn cảm đến khi điện tích của bản N có giá trị bằng –10nC Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
H Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
m4u_hoahoctro Hỏi về mạch dao động với công suất có điện trở Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Điện trở R là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
V Điện trường cực đại trên tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
V Viết biểu thức điện tích tức thời q, u, i. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Điện tích cực đại trên tụ sau đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Điện áp cực đại trên tụ C2 Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Hải Quân Mạch sẽ phát ra sóng điện từ có bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó về cường độ dòng điện i qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top