Tốc độ dao động cực đại của vật là

Bài toán
Con lắc lò xo có độ cứng k, chiều dài l, một đầu cố định một đầu gắn với vật có khối lượng m. kích thích cho lò xo dao động với biên độ $A=\dfrac{l}{2}$, trên mặt phẳng không ma sát. khi lò xo đang dao động và bị dãn cực đại, tiến hành giữ chặt lò xo ở vị trí cách vật 1 đoạn l, khi đó tốc độ dao động cực đại của vật là
A. $l\sqrt{\dfrac{k}{m}}$
B. $l\sqrt{\dfrac{k}{6m}}$
C. $l\sqrt{\dfrac{k}{2m}}$
D. $l\sqrt{\dfrac{k}{3m}}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Con lắc lò xo có độ cứng k, chiều dài l, một đầu cố định một đầu gắn với vật có khối lượng m. kích thích cho lò xo dao động với biên độ $A=\dfrac{l}{2}$, trên mặt phẳng không ma sát. khi lò xo đang dao động và bị dãn cực đại, tiến hành giữ chặt lò xo ở vị trí cách vật 1 đoạn l, khi đó tốc độ dao động cực đại của vật là
A. $l\sqrt{\dfrac{k}{m}}$
B. $l\sqrt{\dfrac{k}{6m}}$
C. $l\sqrt{\dfrac{k}{2m}}$
D. $l\sqrt{\dfrac{k}{3m}}$
Lời giải
Dựa vào hình vẽ ta sẽ thấy,phần lò xo bị giữ cố định có chiều dài bằng $\dfrac{1}{3}$ chiều dài lúc đó của lò xo, còn phần còn được dao động có chiều dài bằng $\dfrac{2}{3}$
$\Rightarrow W'=\dfrac{2}{3}W$ và $k'=\dfrac{3k}{2}$
Ta có $k'A'^2=\dfrac{2}{3}kA^2$
$\Leftrightarrow A'=\dfrac{2}{3}A$
$\Rightarrow v'_o=A'\omega '=\dfrac{2}{3}\dfrac{l}{2}\sqrt{\dfrac{3k}{2m}}=l\sqrt{\dfrac{k}{6m}}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Con lắc lò xo có độ cứng k, chiều dài l, một đầu cố định một đầu gắn với vật có khối lượng m. kích thích cho lò xo dao động với biên độ $A=\dfrac{l}{2}$, trên mặt phẳng không ma sát. khi lò xo đang dao động và bị dãn cực đại, tiến hành giữ chặt lò xo ở vị trí cách vật 1 đoạn l, khi đó tốc độ dao động cực đại của vật là
A. $l\sqrt{\dfrac{k}{m}}$
B. $l\sqrt{\dfrac{k}{6m}}$
C. $l\sqrt{\dfrac{k}{2m}}$
D. $l\sqrt{\dfrac{k}{3m}}$
Bài này thế này:
Ta có: $$k_0l_0=k_1l_1$$
trong đó $$\begin{cases}=l_0=\dfrac{3l}{2}\\l_1=\dfrac{l}{3}\end{cases}$$
$$\Rightarrow k_1=\dfrac{9k_o}{2}$$
biên độ mới là: $$A=\dfrac{l}{3}$$
$$\Rightarrow v_{max}=\dfrac{l}{3}\sqrt{\dfrac{9k_0}{2m}}$$
$\rightarrow C$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Dựa vào hình vẽ ta sẽ thấy,phần lò xo bị giữ cố định có chiều dài bằng $\dfrac{1}{3}$ chiều dài lúc đó của lò xo, còn phần còn được dao động có chiều dài bằng $\dfrac{2}{3}$
$\Rightarrow W'=\dfrac{2}{3}W$ và $k'=\dfrac{3k}{2}$
Ta có $k'A'^2=\dfrac{2}{3}kA^2$
$\Leftrightarrow A'=\dfrac{2}{3}A$
$\Rightarrow v'_o=A'\omega '=\dfrac{2}{3}\dfrac{l}{2}\sqrt{\dfrac{3k}{2m}}=l\sqrt{\dfrac{k}{6m}}$
Bạn xem lại chỗ bôi xanh, mình thấy không đúng thì phải
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Alitutu Tốc độ cực đại của vật sau khi giữ điểm chính giữa của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
A Tìm vận tốc nhỏ nhất để vật có thể rời tường! Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Tỉ số độ lớn vận tốc của các vật nặng là Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 10
Alitutu Véc tơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nà Bài tập Dao động cơ 3
Giọt lệ mặn Quãng đường đi được từ lúc vectơ gia tốc đổi chiều lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 0
anzaiii Gia tốc của vật khi nó có vận tốc $v = 40\pi cm/s$ là ? Bài tập Dao động cơ 1
D Xác định độ lớn gia tốc của vật khi qua vị trí có li độ 8 cm Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Tính tốc độ của vật Bài tập Dao động cơ 13
hoangkkk Vận tốc cực đại của vật sau khi rời khỏi quyển sách Bài tập Dao động cơ 0
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
hien4ao1104 Hỏi về dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 0
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
H Dao động cưỡng bức khó Bài tập Dao động cơ 0
H Bài tập dao động cưỡng bức nâng cao Bài tập Dao động cơ 2
H Bài tập dao động cưỡng bức khó Bài tập Dao động cơ 0
koldback Bài tập Dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Chứng minh dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 0
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
P Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
nhungsnow Chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 4
G Chứng minh chuyển động trên là dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
G Một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cơ bản về dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
goodgoodgood Pha dao động của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 2
Hữu Lợi Viết phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 3
D Chu kì dao động và phương trình dao động của con lắc có thể là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
huubinh17 4 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 11
Lê Quang Hưng Bài tập dao động cơ Bài tập Dao động cơ 0
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
T Hãy viết phương trình dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 2
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
·.·★sunny★·.· Li độ dao động tổng hợp của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
D Chu kì dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
cỏ hồng Cho ba dao động điều hòa cùng biên độ Bài tập Dao động cơ 6
L Xét trong hệ quy chiếu gắn với xe tốc độ cực đại của con lắc đơn trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 0
Nguyễn Minh Cảnh Phương trình dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 6
V Xác định pha ban đầu của một dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top