Dao động nào có thể có năng lượng giảm dần theo thời gian

Bài 25.
Dao động điện từ nào dưới đây xảy ra trong 1 mạch dao động có thể có năng lượng giảm dần theo thời gian
A. Dao động cưỡng bức
B. Dao động cộng hưởng
C. Dao động riêng
D. Dao động duy trì


 
Bài 25.
Dao động điện từ nào dưới đây xảy ra trong 1 mạch dao động có thể có năng lượng giảm dần theo thời gian
A. Dao động cưỡng bức
B. Dao động cộng hưởng
C. Dao động riêng
D. Dao động duy trì


Dao động cưỡng bức có biên độ giảm dần theo thời gian nên năng lượng cũng giảm dần theo thời gian . Đáp ánA
 
Dao động riêng là gì vậy cậu ?

Sách giáo khoa không có
Dao động riêng hay dao động tự do là dao động của hệ xảy ra dưới tác dụng chỉ của nội lực. Chu kì của dao động riêng chỉ phụ thuộc các yếu tố trong hệ mà không phụ thuộc cách kích thích. Trong quá trình dao động, tần số dao động riêng f0 không đổi.
 
Cái dao động riêng thì trong SGK không có, nhưng các loại dao động A,B,D làm gì có năng lượng giảm dần theo thời gian chọn luôn C
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Bibubo225 Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
huynhcashin Với giá trị nào của C thì chu kỳ dao động riêng của mạch nhỏ nhất Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 5
To_Be_The_Best Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
apple13197 Dao động điện từ thu được trong mạch chọn sóng Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
haninso Tần số dao động điện từ trong mạch sẽ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
Change Sau $\dfrac{3}{4}$ chu kì dao động của mạch thì Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 7
tien dung Sau $\frac{3}{4}T$ thì dao động của mạch là: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 0
lvcat Tác dụng của mạch dao động LC trong máy thu thanh Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
kiemro721119 Mạch dao động LC lý tưởng có phát ra sóng điện từ hay không Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
thehiep Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng. Chọn đáp án sai? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 10
Tăng Hải Tuân Trong các máy điện hoạt động trên nguyên tắc cảm ứng điện từ, lõi thép đóng vai trò chủ yếu để : Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
Q Lúc năng lượng từ bằng năng lượng điện và tụ đang tích điện thì I nằm ở vị trí nào trên đường tròn? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
hau dau Phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
apple13197 Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
thanh thương Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
Iukk Điều nào sau đây là sai khi nói về sự phát và thu sóng điện từ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
lkshooting Điều nào sau đây mô tả đúng hiện tượng vật lý xảy ra ở lân cận M: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
triminhdovip137 Câu nào sau đây là đúng Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 11
kiemro721119 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường. Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
D Phát biểu nào sau đây là không đúng? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
tkvatliphothong Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự thu và phát sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
KSTN_BK_95 Các tính chất sau, cái nào không phải tính chất của sóng điện từ ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
triminhdovip137 Kết luận nào sau đây là sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
ashin_xman Điều nào sau đây là sai khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top