Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường

Bài 1.
Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường
A. Điện trường và từ trường là 2 mặt thể hiện khác nhau của 1 loại trường duy nhất gọi là điện từ trường
B. Từ trường trong nam châm vĩnh cửu là 1 trường hợp ngoại lệ ta chỉ quan sát thấy từ trường
C. Không thể có điện trường và từ trường tồn tại độc lập
D. Điện trường biến thiên ra từ trường xoáy và ngược lại, từ trường biến thiên ra điện trường xoáy


 
Bài 1.
Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường
A. Điện trường và từ trường là 2 mặt thể hiện khác nhau của 1 loại trường duy nhất gọi là điện từ trường
B. Từ trường trong nam châm vĩnh cửu là 1 trường hợp ngoại lệ ta chỉ quan sát thấy từ trường
C. Không thể có điện trường và từ trường tồn tại độc lập
D. Điện trường biến thiên ra từ trường xoáy và ngược lại, từ trường biến thiên ra điện trường xoáy


Mình nghĩ là đáp án B, vì 3 câu còn lại đúng!!!:D
 
Đáp án là B, nhưng nó sai ở chỗ nào nhỉ ?
Chẳng có ngoại lệ nào cả. Vẫn có cả điện trường và từ trường, quan sát được hay không còn phụ thuộc vào cách. Khoa học hiện đại chứng minh điện trường và từ trường tồn tại chung thì phải có cách quan sát. Có điều mắt thường có thấy hay không thôi.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Chọn câu đúng khi nói về máy phát thanh đơn giản : Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
apple13197 Dao động điện từ thu được trong mạch chọn sóng Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
H Chọn câu đúng về điện từ trường Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
lkshooting Chọn câu sai về các bức xạ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
tkvatliphothong Chọn giải thích đúng Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
thehiep Trong mạch đao động điện từ LC lí tưởng. Chọn đáp án sai? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 10
D Nguyên tắc phát sóng điện từ là gì Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 12
Bibubo225 Phát biểu nào sau đây về mạch dao động là sai? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
shochia Phát biểu sai là Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 12
hau dau Phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
apple13197 Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
huynhcashin Tín hiệu đưa đến angten phát biên thiên tần hoàn với tần số Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 6
thanh thương Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
Iukk Điều nào sau đây là sai khi nói về sự phát và thu sóng điện từ? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
Iukk Phát biểu sau đây là sai khi nói về sóng vô tuyến Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 1
tiepkent Phát biểu về điện từ trường Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
kiemro721119 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường. Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
D Phát biểu nào sau đây là không đúng? Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
tkvatliphothong Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự thu và phát sóng điện từ Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 2
kiemro721119 Tụ điện $C_1$ trong mạch thu sóng vô tuyến khác tụ $C_2$ trong mạch phát sóng vô tuyến ở chỗ: Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 3
kiemro721119 Mạch dao động LC lý tưởng có phát ra sóng điện từ hay không Lí thuyết Dao động và sóng điện từ 4
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top