Hai nguồn lệch pha, tính số đường dao động cực tiểu trên AB với $A,B$ là 2 điểm sao cho $ABS_1S_2$ l

Bài toán : Tại mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp $S_1$ và $S_2$ cách nhau $18cm$ dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là $u_1=a\sin(40\pi t+\dfrac{\pi}{6})cm $ và $u_2=a\sin(40\pi t+\dfrac{\pi}{2}) (cm) $ . Vận tốc truyền sóng là $v=120(cm/s)$ . Gọi $A,B$ là 2 điểm trên mặt nước sao cho $ABS_1S_2$ là hình vuông. Trên đoạn AB có đường dao động cực tiểu là :
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

(của mình) câu C
 
dtdt95 đã viết:
Bài toán : Tại mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp $S_1$ và $S_2$ cách nhau $18cm$ dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là $u_1=a\sin(40\pi t+\dfrac{\pi}{6})cm $ và $u_2=a\sin(40\pi t+\dfrac{\pi}{2}) (cm) $ . Vận tốc truyền sóng là $v=120(cm/s)$ . Gọi $A,B$ là 2 điểm trên mặt nước sao cho $ABS_1S_2$ là hình vuông. Trên đoạn AB có đường dao động cực tiểu là :
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

(của mình) câu C
Bạn chú ý cách post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 nhen phải có (...) đàng hoàng nhé
Mình thử làm thế này bạn xem có đúng ko nhá
Bài giải:
Bước song: \[\lambda = 2cm\]
Áp dụng công thức trong dao động tổng hợp : \[d2 - d1 = (k + \dfrac{1}{3})\lambda \]
Mà \[18(\sqrt 2 - 1) \le d2 - d1 \le 18\]\[
Vậy nên \Rightarrow k = 1,k = 2\]

Vậy chọn đáp án C
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
S Số điểm M dao động lệch pha $\dfrac{\pi }{3}$ với hai nguồn là: Bài tập Sóng cơ 1
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Hai nguồn sóng kết hợp Bài tập Sóng cơ 0
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
UyenUK Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động t Bài tập Sóng cơ 0
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
minhtangv Số điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha với hai nguồn Bài tập Sóng cơ 6
giolanh Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là Bài tập Sóng cơ 4
Long Stoner Số điểm dao động với biên độ lớn nhất giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
T Điểm M gần nhất trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ dao động cùng pha hai nguồn cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 2
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
T Điểm dao động cực đại trên đường tròn gần trung trực đoạn nối hai nguồn nhất? Bài tập Sóng cơ 1
I Trong một thí nghiệm về dao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp O1 và O2 Bài tập Sóng cơ 1
21653781 Tần số dao động của hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
L Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với các phần tử ở vị trí hai nguồn? Bài tập Sóng cơ 7
L Tìm diện tích cực đại hình chữ nhật tạo bởi hai nguồn và hai điểm Bài tập Sóng cơ 19
cuonghp96 Tần số dao động của hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
Enzan Tìm số điểm dao động ngược pha với hai nguồn trên đoạn CO Bài tập Sóng cơ 2
T Số các điểm có biên độ 3mm trên đoạn nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 3
luxubuhl Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB Bài tập Sóng cơ 6
tkvatliphothong Khoảng cách giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 5
P Số điểm M trên δ dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là. Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Trên đường nối hai nguồn, số điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha với nhau Bài tập Sóng cơ 2
Tungthanhphan Trong khoảng $S_1S_2$ có bao nhiêu điểm dao dộng với biên đọ cực đại nhưng ngược pha với hai nguồn. Bài tập Sóng cơ 2
tien dung Đường cao CH vuông góc với AB tại H. Trên đoạn CH có số điểm dao động cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 6
S Số điểm M dao động cùng pha với hai nguồn là: Bài tập Sóng cơ 0
S Số điểm vừa dao động cực đại vừa cùng pha hai nguồn Bài tập Sóng cơ 0
S Hai nguồn AB cách nhau 1 khoảng là: Bài tập Sóng cơ 4
S Số điểm M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn Bài tập Sóng cơ 5
Gem Số điểm dao động với biên độ 3cm trong khoảng hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
I Cho hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước, cùng pha có biên độ 4 cm tại hai điểm A và B cách nhau 31 Bài tập Sóng cơ 4
ShiroPin Trên đoạn $S_1 S_2$ số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nguồn (không kể cả hai nguồn) Bài tập Sóng cơ 9
H Số điểm dao động với biên độ cực đại và ngược pha với hai nguồn trên đoạn $AB$ là Bài tập Sóng cơ 3
lvcat Tìm số dao động cực đại giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 13
tkvatliphothong Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn Bài tập Sóng cơ 6
D Số điểm trên đoạn MN dao động cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 3
adamdj Hai nguồn kết hợp khác biên độ và ngược pha Bài tập Sóng cơ 4
B Tại một điểm cách hai nguồn những khoảng $d_1=12,75\lambda$ và $d_2=7,25\lambda$ sẽ có biên độ dao đ Bài tập Sóng cơ 1
tkvatliphothong Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở $N$ không nghe thấy âm thanh phát ra từ hai nguồn $S_1$ và $S_2 Bài tập Sóng cơ 1
thehiep Hai nguồn A và B trên mặt nước dao động cùng pha với biên độ $1cm$, O là trung điểm của AB Bài tập Sóng cơ 2
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
X Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top