Tính quãng đường mà vật đi được sau khoảng thời gian $t=\dfrac{25}{20}$ (s)

Bài toán
Con lắc lò xo m=200g,k=50N/m . Kéo con lắc lệch khỏi VTCB 8cm rồi thả nhẹ cho nó dao động . Chọn gốc thời gian lúc vật ở vị trí x=-A . Tính quãng đường mà vật đi được sau khoảng thời gian $t=\dfrac{25}{20}$ (s)
 
HD:
Ta có: $T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}=0,4 ; \pi^{2}=10$
$\Delta t=25/20=1,25=3T+0,125$
Quãng đường vật đi được trong 3T là: 3.4.8=96(cm)
Quãng đường vật đi được trong 0,125s:
Bạn vẽ vòng tròn lượng giác ra để tìm nhé !
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tudat1402 Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 4,5 cm lần đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu t = 0 Bài tập Dao động cơ 0
trungthinh.99 Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi vật dao động đến khi $F_{đh}=1.5N$ Bài tập Dao động cơ 2
thanhmoc Tính chu kỳ dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 6
anzaiii Tính công mà lực ma sát thực hiện cho tới khi vật dừng lại Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Tính chiều dài tự nhiên của lò xo , $g = 10m/s^2$ Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Tính chu kì dao động $T_1$ , $T_2$ khi lần lượt mắc vật m vào lò xo $k_1$,$K_2$ là ? Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Tính tốc độ của vật Bài tập Dao động cơ 13
N Quãng đường đi được của N trong khoảng thời gian đó Bài tập Dao động cơ 3
Giọt lệ mặn Quãng đường đi được từ lúc vectơ gia tốc đổi chiều lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 0
N Sau khoảng thời gian $t_{2}$ = 12,5 s (kể từ thời điểm ban đầu) vật đi được quãng đường: Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Quãng đường mà vật $m_{1}$ đi được kể từ lúc va chạm Bài tập Dao động cơ 4
Alitutu Quãng đường mà chất điểm đã đi qua sau 9,5 (s) kể từ lúc t = 0? Bài tập Dao động cơ 1

Quảng cáo

Top