Trên đường tròn tâm $S_{1}$ bán kính 5 cm có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?

Bài toánTrong thí nghiệm giao thoa hai sóng mặt nước, hai nguồn cùng biên độ, cùng pha và cùng tần số 60 Hz đặt tại hai điểm $S_{1},S_{2}$cách nhau 10cm.Tốc độ sóng trên mặt nước là 0,9 m/s. Trên đường tròn tâm $S_{1}$ bán kính 5 cm có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
T Điểm dao động cực đại trên đường tròn gần trung trực đoạn nối hai nguồn nhất? Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Trên đường tròn tâm $S_{1}$ có bao nhiêu điểm cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 8
NTH 52 Số điểm không dao động trên đường tròn nội tiếp hình vuông AMBN là? Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Hỏi trên đường tròn tâm $I$ bán kính $R=15(cm)$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Điểm M trên đường tròn cách A xa nhất dao động với biên độ? Bài tập Sóng cơ 5
Hoàng Phong Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $S_1$ bán kính $S_1 S_2$ điểm mà phần tử tại đó biên Bài tập Sóng cơ 3
Change Tìm số điểm có dao động là $5 cm$ trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Số điểm trên đường tròn thuộc mặt phẳng chất lỏng nhận MN làm đường kính có biên độ dao động A/2 Bài tập Sóng cơ 5
missyou1946 Xác định số điểm dao động với biên độ 3cm trên đường tròn đường kính AB Bài tập Sóng cơ 6
missyou1946 M nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách AB một đoạn gần nhất MB bằng Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Trên đường tròn tâm O ,đường kính 20 cm.nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
K Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách trung trực của AB gần nhất một khoảng? Bài tập Sóng cơ 7
T Đếm số điểm có biên độ cực đại trên đường tròn: Bài tập Sóng cơ 6
hoangkkk Số điểm dao động cực đại trên đường tròn tâm $O$ bán kính $AB$ là Bài tập Sóng cơ 17
banana257 Xác định khoảng cách ngắn nhất AM với M dao động cực đại và nằm trên đường tròn đường kính AB. Bài tập Sóng cơ 4
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là: Bài tập Sóng cơ 4
T Trên đường tròn tâm $S_1$ bán kính 5cm có bao nhiêu điểm dao động biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 3
Sao Mơ Số điểm dao động với biên độ 7 cm trên đường tròn là Bài tập Sóng cơ 4
__Black_Cat____! Xét trên đường tròn đường kính $10cm$, tâm tại $C$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 15
Snow_flower_9x Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
B Có bao nhiêu điểm cực đại, đứng yên trên nửa đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
__Black_Cat____! Điểm $M$ trên đường tròn xa $A$ nhất dao động với biên độ bắng Bài tập Sóng cơ 5
N Vẽ vòng tròn đường kính $10cm$, tâm tại $C$. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 7
__Black_Cat____! Trên đường tròn tâm $A$ bán kính $AB$, lấy $M$ sao cho $MB=8\sqrt{3}$ Bài tập Sóng cơ 5
dreamhigh315 Số điểm dao động với biên độ $5cm$ trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
lkshooting Số điểm dao động cực đại trên đường tròn tâm C là? Bài tập Sóng cơ 3
M Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 5
T Số điểm dao động với biên độ $5 cm$ có trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
D Bài toán xác định điểm cực đại trên đường tròn thỏa mãn yêu cầu cho trước. Bài tập Sóng cơ 1
lvcat Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
lkshooting Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 6
Tăng Hải Tuân Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
crazyfish2008 Số điểm dao động với biên độ 5cm trên đường tròn tâm O Bài tập Sóng cơ 1
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
trang331 Trên đoạn đường AB, vận động viên nghe thấy tiềng còi báo thức trong khoảng thời gian xấp xỉ Bài tập Sóng cơ 2
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
V Số đường cực đại giao thoa quan sát được trên mặt nước là Bài tập Sóng cơ 1
Văn Long Số điểm cực đại cực tiểu trên đường vuông góc với 2 nguồn tại I. Bài tập Sóng cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tính quãng đường Việt đi trên dốc nghiêng? Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Biên độ của 1 điểm trên đường trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
apple13197 Trên đường cực đại ấy trong đoạn từ M đến N (kể cả hai điểm M, N) sô điểm dao động cùng pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
T Điểm M gần nhất trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ dao động cùng pha hai nguồn cách nguồn $S_1$ Bài tập Sóng cơ 2
BoythichFAP Trên mặt nước có số đường cực tiểu giao thoa là? Bài tập Sóng cơ 1
takawings Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn AB cách trung điểm O một đoạn tối thiểu bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top