C biến thiên Giá trị của Cm và Umin lần lượt là

Bài toán
Mạch điện AB gồm điện trở thuần $R = 50 \Omega$; cuộn dây có độ tự cảm$ L = \dfrac{0,4}{\pi} H$ và điện trở $r = 60 \Omega$; tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên vào điện áp $u_{AB }= 220\sqrt{2} \cos(100 \pi t)$V (t tính bằng s). Người ta thấy rằng khi $C = C_m$ thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt cực tiểu $U_{min}$. Giá trị của $C_m$ và $U_{min}$ lần lượt là :
A. $\dfrac{10^{-3}}{4\pi }$F;100V
B. $\dfrac{10^{-3}}{3\pi }$F;100V
C. $\dfrac{10^{-3}}{3\pi }$F;120V
D. $\dfrac{10^{-3}}{4\pi }$F;120V
P/s: Bài của bạn đã được sửa.
HBD.
 
Bài toán
Mạch điện AB gồm điện trở thuần $R = 50 \Omega$; cuộn dây có độ tự cảm$ L = \dfrac{0,4}{\pi} H$ và điện trở $r = 60 \Omega$; tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên vào điện áp $u_{AB }= 220\sqrt{2} \cos(100 \pi t)$V (t tính bằng s). Người ta thấy rằng khi $C = C_m$ thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt cực tiểu $U_{min}$. Giá trị của $C_m$ và $U_{min}$ lần lượt là :
A. $\dfrac{10^{-3}}{4\pi }$F;100V
B. $\dfrac{10^{-3}}{3\pi }$F;100V
C. $\dfrac{10^{-3}}{3\pi }$F;120V
D. $\dfrac{10^{-3}}{4\pi }$F;120V
P/s: Bài của bạn đã được sửa.
HBD.
Bài làm:
Ta có:
$$U_{Lr-C}= U \dfrac{\sqrt{r^2 + (Z_L-Z_C)^2}}{\sqrt{(R+r)^2 + (Z_L-Z_C)^2}}.$$
Do đó, theo tính chất hàm số:
$$f(Z_C)=\dfrac{r^2 + (Z_L-Z_C)^2}{(R+r)^2 + (Z_L-Z_C)^2}.$$
Ta có hàm số đạt cực tiểu khi $$Z_C=Z_L.$$
Tìm ra :
$$C=\dfrac{10^{-3}}{4 \pi} F.$$
Thay vào biểu thức cho ta:
$$U_{min}=120.$$
Chọn $C$.
P/s : Đã chỉnh lại.
Lí do: Nhìn nhầm số máy tính.
 
Bài toán
Mạch điện AB gồm điện trở thuần $R = 50 \Omega$; cuộn dây có độ tự cảm$ L = \dfrac{0,4}{\pi} H$ và điện trở $r = 60 \Omega$; tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên vào điện áp $u_{AB }= 220\sqrt{2} \cos(100 \pi t)$V (t tính bằng s). Người ta thấy rằng khi $C = C_m$ thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt cực tiểu $U_{min}$. Giá trị của $C_m$ và $U_{min}$ lần lượt là :
A. $\dfrac{10^{-3}}{4\pi }$F;100V
B. $\dfrac{10^{-3}}{3\pi }$F;100V
C. $\dfrac{10^{-3}}{3\pi }$F;120V
D. $\dfrac{10^{-3}}{4\pi }$F;120V
P/s: Bài của bạn đã được sửa.
HBD.
Bài Toán Này em có thể nhớ kết quả luôn em ạ.
Mạch chứa(R,LrC) hoặc (R_1,R_2LC) thay đổi L,C để $U_{rLC}$ hay $U_{R_2LC}$ min
Khi đó xảy ra cộng hưởng => $Z_L=Z_C$
và $U_{min}= U_r=U_{R_2}$
Áp dụng vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trên $U_{min}= 2.60=120$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đạt QH Giá trị của UR Bài tập Điện xoay chiều 1
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
phượng nhím Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 3
ptnhungnp f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Tuân f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
T C biến thiên Giá trị của R là?? Bài tập Điện xoay chiều 0
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
T Giá trị của U gần giá trị nào nhất. Bài tập Điện xoay chiều 1
Văn Long C biến thiên Giá trị nào của C sau đây thì Uc=0.8Uc-max ? Bài tập Điện xoay chiều 7
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
minhlamdc Giá trị của n là Bài tập Điện xoay chiều 9
phanha11a1 L biến thiên Giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của n là. Bài tập Điện xoay chiều 0
Hoa Vũ f biến thiên Giá trị của f' xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 0
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
F R biến thiên Điều chỉnh R biến thiên để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất. Giá trị của R bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Giá trị của $U$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 6
L Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
O Tổng trở của cuộn dây có giá trị bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 9
hoankuty Hỏi giá trị của${{U}_{1}}-{{U}_{2}}$gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
T Giá trị của L Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi giá trị của U gần với giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Giá trị của $\cos \varphi $ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
shochia Giá trị của công suất Bài tập Điện xoay chiều 6
A Hộp đen Giá trị của R gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Giá trị của L gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 4
greenmath C biến thiên Giá trị của a bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Giá trị của R0 là? Bài tập Điện xoay chiều 8
A C biến thiên Điều chỉnh C = $C_2$ thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị cực đại đó xấp xỉ b Bài tập Điện xoay chiều 2
C Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị: Bài tập Điện xoay chiều 1
P Hệ số công suất của mạch MB gần giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Giá trị của độ tự cảm lúc đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
N Giá trị của C là? Bài tập Điện xoay chiều 0
A Giá trị của cảm kháng khi $L=L_1$ là. Bài tập Điện xoay chiều 0
xuanhoang281 R biến thiên Điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
xuanhoang281 f biến thiên Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top