Pin cung cấp cho mạch trong thời gian?

Bài toán
Một tụ điện có điện dung 0,4nF được nối với nguồn điện có suất điện động 6V rồi ngắt khỏi nguồn. Sau đó, người ta nối tụ điện này với cuộn dây có độ tự cảm 0,16mH, điện trở 0,5$\Omega$ tạo thành mạch dao động LC. Để duy trì dao động trong mạch LC, người ta dùng một quả pin có suất điện động 9V, dự trữ điện tích 40C, hiệu suất của quá trình này là 90 %. Quả pin có thể duy trì dao động cho mạch với điện áp cực đại 6V trong thời gian tối đa là
A. 92 ngày đêm
B. 83 ngày đêm
C. 79 ngày đêm
D. 87 ngày đêm
P/s: Bài của bạn đã được sửa.

HBD.
 
Bài toán
Một tụ điện có điện dung 0,4nF được nối với nguồn điện có suất điện động 6V rồi ngắt khỏi nguồn. Sau đó, người ta nối tụ điện này với cuộn dây có độ tự cảm 0,16mH, điện trở 0,5$\Omega$ tạo thành mạch dao động LC. Để duy trì dao động trong mạch LC, người ta dùng một quả pin có suất điện động 9V, dự trữ điện tích 40C, hiệu suất của quá trình này là 90 %. Quả pin có thể duy trì dao động cho mạch với điện áp cực đại 6V trong thời gian tối đa là
A. 92 ngày đêm
B. 83 ngày đêm
C. 79 ngày đêm
D. 87 ngày đêm
P/s: Bài của bạn đã được sửa.

HBD.
Năng lượng quả pin cung cấp:
$W=\dfrac{q_{0}.U_{0}}{2}.H=162J$
Năng lượng hao phí của mạch dao động điện từ:
(công suất tỏa nhiệt trên r)
$P_{hp}=I_{0}^{2}.R=\dfrac{C.R U_{0}^{2}}{2L}=2,25.10^{-5}J$
Nên thời gian duy trì dao động của quả pin là:
$t=\dfrac{W}{P_{hp}}=7200000s=83$(ngày)
Chọn B
 
Năng lượng quả pin cung cấp:
$W=\dfrac{q_{0}.U_{0}}{2}.H=162J$
Năng lượng hao phí của mạch dao động điện từ:
(công suất tỏa nhiệt trên r)
$P_{hp}=I_{0}^{2}.R=\dfrac{C.R U_{0}^{2}}{2L}$=$2,25.10^{-5}J$
Nên thời gian duy trì dao động của quả pin là:
$t=\dfrac{W}{P_{hp}}=7200000s=83$(ngày)
Chọn B
$P_{hp}=I^{2}. R=\dfrac{I_{o}^{2}. R}{2}$
 
Last edited:
$t=\dfrac{A_{cc}}{P_{cc}}=\dfrac{EQ_oH}{\dfrac{1}{2}RI_o^2}=\dfrac{2EQ_oHL}{RCU_o^2}$
Mình đã hỏi qua giáo viên rồi, Năng lượng cần cung cấp do pin là $A_{cc}=EQ_oH$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Tính thời gian duy trì dòng điện trong mạch đến khi hết pin Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
T Quả pin có thể duy trì dao động với điện áp 6V trong bao lâu Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
ShiroPin Nếu cứ sau 10 giờ phải thay pin mới thì có hiệu suất sử dụng pin là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
K Quả pin có thể duy trì dao động cho mạch với điện áp cực đại 6V trong thời gian tối đa là Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
lam_vuong Quả pin có thể duy trì dao động cho mạch với điện áp cực đại 6V trong thời gian tối đa là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
I Tính thời gian pin hoạt động Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân Muốn con lắc đơn luôn dao động với biên độ góc bằng 50 thì cơ cấu duy trì dao động cần phải cung cấp Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
tranmai_97 Độ dài cung OM Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
C Độ dài cung OM bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Uo=6V thì trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch 1 năng lượng là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
chinhanh9 Trong mỗi chu kì cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Dark_Angel Tính độ dài cung OM Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
N Trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2

Quảng cáo

Top