Tính chu kì dao động $T_1$ , $T_2$ khi lần lượt mắc vật m vào lò xo $k_1$,$K_2$ là ?

Bài toán
2 lò xo độ cứng $k_1$ ,$k_2$ và độ dài tự nhiên bằng nhau . Mắc vật m vào hệ 2 lò xo song song thì chu kì $T=1s$ . Mắc vật m vào hệ 2 lò xo nối tiếp thì $T' = 2s$
Tính chu kì dao động $T_1$ , $T_2$ khi lần lượt mắc vật m vào lò xo $k_1$,$k_2$ là ?
 
Bài toán
2 lò xo độ cứng $k_1$ ,$k_2$ và độ dài tự nhiên bằng nhau . Mắc vật m vào hệ 2 lò xo song song thì chu kì $T=1s$ . Mắc vật m vào hệ 2 lò xo nối tiếp thì $T' = 2s$
Tính chu kì dao động $T_1$ , $T_2$ khi lần lượt mắc vật m vào lò xo $k_1$,$k_2$ là ?
Khi 2 lò xo mắc nối tiếp ta có $T_{1}^{2}+T_{2}^{2}=T_{nt}^{2}=1$
Khi 2 lò xo mắc song song ta có $\dfrac{1}{T_{1}^{2}}+\dfrac{1}{T_{2}^{2}}=\dfrac{1}{T_{ss}^{2}}=\dfrac{1}{4}$
Giải 2 pt ta tìm đc $ T_{1},T_{2}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thanhmoc Tính chu kỳ dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 6
tudat1402 Thời điểm vật qua vị trí có li độ x = 4,5 cm lần đầu tiên tính từ thời điểm ban đầu t = 0 Bài tập Dao động cơ 0
trungthinh.99 Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi vật dao động đến khi $F_{đh}=1.5N$ Bài tập Dao động cơ 2
anzaiii Tính công mà lực ma sát thực hiện cho tới khi vật dừng lại Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Tính quãng đường mà vật đi được sau khoảng thời gian $t=\dfrac{25}{20}$ (s) Bài tập Dao động cơ 1
anzaiii Tính chiều dài tự nhiên của lò xo , $g = 10m/s^2$ Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Tính tốc độ của vật Bài tập Dao động cơ 13
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
nhungsnow Chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 4
D Chu kì dao động và phương trình dao động của con lắc có thể là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
Dungg Thời gian lò xo bị giãn trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 1
D Chu kì dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
Đạo_Cappj Xác định chu kì dao động của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 3
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
Trang Simon Chu kì thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
trangconan123 Vật sẽ tiếp tục dao động với chu kì là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 7
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
N Tìm chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 0
L Chu kì dao động của vật là? Bài tập Dao động cơ 0
L Chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 0
T Chu kì dao động điều hòa của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
T Một con lắc đơn có chu kì T = 2s Bài tập Dao động cơ 1
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
O Tìm thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kỳ Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
T Chu kì dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 0
T Nếu ta cho con lắc dao động với biên độ 4,5 độ thì chu kì của con lắc sẽ Bài tập Dao động cơ 4
T Chu kì là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
T Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kỳ T Bài tập Dao động cơ 1
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
Bty Chu kì dao động gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
T Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2011 Bài tập Dao động cơ 4
Moechanto2810 Chu kì dao động của con lắc trên là Bài tập Dao động cơ 1
ahehe Chu kì dao động nhỏ của con lắc khi đó gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 2
V Tốc độ trung bình của vật trọng một chu kì bằng Bài tập Dao động cơ 1
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
V Chu kì dao động của con lắc đơn! Bài tập Dao động cơ 1
My sky Tìm chu kì dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
Bibubo225 Tính chu kì dao động của con lắc 2 Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kỳ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
vtinhkp Nếu đảo chiều điện trường mà vẫn giữ nguyên cường độ thì con lắc sẽ dao động nhỏ với chu kỳ Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
LOVELY Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua VTCB lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top