Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5 cm cách nhau

Bài toán
Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5 cm cách nhau 20 cm và các điểm nằm trong khoảng MN luôn dao động với biên độ lớn hơn 2,5 cm. Bước sóng của sóng dừng là
A. 120 cm.
B. 60 cm.
C. 90 cm.
D. 108 cm.
 
Bài toán
Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5 cm cách nhau 20 cm và các điểm nằm trong khoảng MN luôn dao động với biên độ lớn hơn 2,5 cm. Bước sóng của sóng dừng là
A. 120 cm.
B. 60 cm.
C. 90 cm.
D. 108 cm.
Bài làm:
Ta có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán quen thuộc:
Điểm M trên day dao động với biên độ bằng nửa biên độ tại bụng thì cách nút gần nhất với nó một đoạn là $$\dfrac{\lambda}{12}.$$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có 2 điểm M, N cách nhau:
$$\dfrac{\lambda}{3}.$$
Vậy ta có:
$$\lambda =60.$$
Chọn $B$.
 
Bài làm:
Ta có Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán quen thuộc:
Điểm M trên day dao động với biên độ bằng nửa biên độ tại bụng thì cách nút gần nhất với nó một đoạn là $$\dfrac{\lambda}{12}.$$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có 2 điểm M, N cách nhau:
$$\dfrac{\lambda}{3}.$$
Vậy ta có:
$$\lambda =60.$$
Chọn $B$.
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có 2 điểm M, N cách nhau:
$$\dfrac{\lambda}{3}.$$ (????)
Vậy ta có:
$$\lambda =60.$$
Giải thích em 2 chỗ đó được không ạ?
 
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có 2 điểm M, N cách nhau:
$$\dfrac{\lambda}{3}.$$ (????)
Vậy ta có:
$$\lambda =60.$$
Giải thích em 2 chỗ đó được không ạ?
Trả lời:
Đầu tiên, mình hỏi bạn chút: bạn biết kết quả: điểm dao động với biên độ bằng nửa biên độ của bụng thì cách nút gần nhất một khoảng $\dfrac{\lambda}{12}$ rồi chứ?
Gọi A, B là hai nút kế tiếp, C là bụng trên đoạn AB.
Ta có các điểm dao động với biên độ lớn hơn 2,5 cm thì thuộc miền MCN (vì lân cận bụng thì biên độ lớn hơn các miền khác mà.
Mà $$AB=\dfrac{\lambda}{4}.$$
Nên:
$$MN=\dfrac{\lambda}{4}-2 \dfrac{\lambda}{12} =\dfrac{\lambda}{3}.$$
 
Trả lời:
Đầu tiên, mình hỏi bạn chút: bạn biết kết quả: điểm dao động với biên độ bằng nửa biên độ của bụng thì cách nút gần nhất một khoảng $\dfrac{\lambda}{12}$ rồi chứ?
Gọi A, B là hai nút kế tiếp, C là bụng trên đoạn AB.
Ta có các điểm dao động với biên độ lớn hơn 2,5 cm thì thuộc miền MCN (vì lân cận bụng thì biên độ lớn hơn các miền khác mà.
Mà $$AB=\dfrac{\lambda}{4}.$$
Nên:
$$MN=\dfrac{\lambda}{4}-2 \dfrac{\lambda}{12} =\dfrac{\lambda}{3}.$$
Hình như bạn làm bị sai mất rồi thì phải.
Do các điểm giữa M và N luôn dao động với biên độ nhỏ hơn 2.5 cm nên M và N phải đối xứng qua 1 nút sóng. Gọi O là 1 nút. Ta có hình vẽ như thế này.
4zjddJV.jpg

Đoạn MO = NO = $\dfrac{\lambda }{12}$
$\Rightarrow$ MN = $\dfrac{\lambda }{6}$ $\Rightarrow$ $\lambda = 120 cm$
 
Mod NTH 52 trả lời giùm e là sao biên độ bằng nửa biên độ sóng thì lại bằng $\dfrac{\lambda}{12}$ ạ?
Sao AB=$\dfrac{\lambda}{4}$ e tưởng khoảng cách giữa 2 nút kế tiếp nhau là $\dfrac{\lambda}{2} chứ. Với cả tính MN nữa ạ. Mong mod @NTH52 giải thích giùm e ạ?
 
Anh Hiếu nhắn lại là =)) khoảng cách từ nút đến điểm có li độ bằng nửa biên độ tương đương $O\rightarrow \dfrac{A}{2}$ giống y với dao động điều hòa mà bạn.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Một sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với bước sóng 60 cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây ( Bài tập Sóng cơ 1
V Độ lệch pha giữa 2 điểm trên sóng dừng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 13
Hải Quân Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Lực căng lớn nhất để trên dây xuất hiện sóng dừng là? Bài tập Sóng cơ 4
P Để tạo sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là Bài tập Sóng cơ 1
A Số nút sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
A Bấy giờ có sóng dừng trên dây, hãy tính số bụng và số nút sóng? Bài tập Sóng cơ 3
A Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là Bài tập Sóng cơ 1
A Sóng dừng trên dây có 8 bụng sóng thì tần số dao động là Bài tập Sóng cơ 1
A Hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây? Bài tập Sóng cơ 2
T Hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng trên dây Bài tập Sóng cơ 2
cuonghp96 Biết khoảng cách giữa hai điểm M, N là 0.2cm. Bước sóng của sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
thanh thương Để tạo sóng dừng 1 múi trên phần thứ hai ta phải cho đầu tự do của nó dao động với tần số Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Trên dây có sóng dừng với 2 bó sóng.Tính vận tốc truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Tần số dao động để trên dây có hai đầu cố định có sóng dừng với n nút là Bài tập Sóng cơ 2
Mink Pycee Lực căng dây lớn nhất để trên dây suất hiện sóng dừng là Bài tập Sóng cơ 1
A Giảm lực căng dây đi 19% thì lại thấy có sóng dừng trên dây. Chọn phát biểu đúng: Bài tập Sóng cơ 3
Đá Tảng Xác định tần số của sóng dừng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
M Số múi sóng quan sát được trên dây khi có sóng dừng? Bài tập Sóng cơ 1
T Lực căng dây lớn nhất để trên dây có sóng dừng Bài tập Sóng cơ 2
N Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên sợi dây đó là Bài tập Sóng cơ 3
N Bây giờ nếu muốn trên dây có sóng dừng và có tất cả 11 nút thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Tần số nhỏ nhất tạo sóng dừng trên dây? Bài tập Sóng cơ 1
lvcat Tìm số lần có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi Bài tập Sóng cơ 1
__Black_Cat____! Tần số nhỏ thứ 3 mà vấn tạo sóng dừng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 5
B Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. trên dây, A là 1 nút, B là 1 điểm bụng gầ Bài tập Sóng cơ 2
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
N Nếu tăng dần giá trị của tần số sẽ có bao nhiêu giá trị tạo sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
shochia Điều kiện xảy ra sóng dừng Bài tập Sóng cơ 9
F Khi thay đổi tần số rung và giữ nguyên lực căng dây thì tần số nhỏ nhất có thể tạo sóng dừng là ? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng ? Bài tập Sóng cơ 2
lannhi Tần số của nguồn nhỏ nhất để bắt đầu có sóng dừng Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Tính chính xác d để có sóng dừng? Bài tập Sóng cơ 10
inconsolable 2 điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng 1 nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau 1 Bài tập Sóng cơ 3
Demonhk Khi ấy số bụng sóng trong đoạn thẳng AB có sóng dừng là Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Biên độ sóng dừng tại bụng sóng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Chọn câu sai về sóng dừng Bài tập Sóng cơ 4
Heavenpostman Tần số nào thì xảy ra sóng dừng ... ? Bài tập Sóng cơ 9
adamdj Sóng dừng trong ống hình trụ Bài tập Sóng cơ 2
N Xác định bước sóng của sợi dây trong sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
U Tính bước sóng của sợi dây có sóng dừng Bài tập Sóng cơ 6
T Khoảng cách giữa hai giá trị tần số liên tiếp xảy ra hiện tượng sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
N [GIAO THOA SÓNG 12] Bài tập Sóng cơ 1
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
Psuganh Giao thoa với sóng ân Bài tập Sóng cơ 0
H giao thoa sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
Lililala Giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 1
T Bài tập về sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Hai nguồn sóng kết hợp Bài tập Sóng cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top