Tọa độ của hệ vật tại thời điểm t = 1/15(s) là:

Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m, chiều dài tự nhiên l0 = 30cm và một vật nặng m có khối lượng 100g. Giữ vật m sao cho lò xo có chiều dài l = 35cm rồi thả nhẹ. Khi vật ở vị trí thấp nhất người ta đặt nhẹ lên vật m một vật m’ có khối lượng 300g. Sau khi đặt m’ đính vào m và cùng dao động điều hòa. Chọn trục Ox hướng xuống, gốc tọa độ là vị trí cân bằng của vật m ban đầu, gốc thời gian t = 0 lúc đặt vật m’. Tọa độ của hệ vật tại thời điểm t = 1/15(s) là:
A. 1,5cm
B. 2,5cm
C. 0,5cm
D. 3,5cm
 
Mình làm theo ý mình.có gì sai mọi người cùng sửa nhé.
Ban đầu vật có $A=4 cm$ , do $\Delta L=1 cm$,khi ở vị trí thấp nhất tức ở biên trên lúc đó lò xo dài 31-4=27cm
dặt $M_2$ lên $M_1$ nên $\Delta L=4 cm$ nên VTCB mới là 34cm $\rightarrow$ $A_{sau} = 34-27=7 cm$ và $T_{sau} = 0,4s$
t=$\dfrac{1}{15} s$ = $\dfrac{T_{sau}}{6}$ nên li độ của vật là 3,5
Đáp án D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mình làm theo ý mình.có gì sai mọi người cùng sửa nhé.
Ban đầu vật có $A=4 cm$ , do $\Delta L=1 cm$,khi ở vị trí thấp nhất tức ở biên trên lúc đó lò xo dài 31-4=27cm
dặt $M_2$ lên $M_1$ nên $\Delta L=4 cm$ nên VTCB mới là 34cm $\rightarrow$ $A_{sau} = 34-27=7 cm$ và $T_{sau} = 0,4s$
t=$\dfrac{1}{15} s$ = $\dfrac{T_{sau}}{6}$ nên li độ của vật là 3,5
Đáp án D
A lúc sau là 1cm.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
$\Delta l_{01}=1cm$
Ban đầu : $A=4cm$
Khi ở vị trí thấp nhất gắn vật $m'=300g$
Ta có $\Delta l_{02}=4cm$
Vậy $A_{sau}=4-3=1cm$
Sau $\dfrac{1}{15}=\dfrac{T}{6}$ thì có li độ $x=0,5cm$
 
Bài này lúc vật đang ở biên dưới. Lại bỏ thêm 1 vật nặng lên nữa nên hệ sẽ bị trùng xuống 1 đoạn nữa rồi mới dao động ngược lên trên. Khó hiểu quá
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
A Tọa độ và vận tốc của vật tại thời điểm t=2s là Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Công của lực đàn hồi khi vật di chuyển theo chiều dương từ vị trí có tọa độ x=1 cm tới vị trí có tọa Bài tập Dao động cơ 2
T Vào thời điểm nào sau đây vật sẽ đi qua vị trí x=$2\sqrt{3}$ cm theo chiều âm của trục tọa độ Bài tập Dao động cơ 3
thoheo Viết biểu thức tọa độ của vật theo thời gian Bài tập Dao động cơ 1
Feel Again Vị trí hai vật lại gặp nhau lần đầu tiên có tọa độ là Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Chu kì đầu để tọa độ không vượt quá -3,5cm. Bài tập Dao động cơ 12
khanhdi Tính quãng đường vật đi được và số lần vật đi qua tọa độ ( giải thích ?) Bài tập Dao động cơ 9
D Vào thời điểm nào thì vật đi qua vị trí $2\sqrt{3}$ theo chiều âm trục tọa độ? Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Tọa độ chất điểm tại thời điểm t=0 là Bài tập Dao động cơ 3
H Khi khoảng cách giữa 2 vật là 5cm thì $M_{1}$ và $M_{2}$ cách gốc tọa độ lần lượt bằng Bài tập Dao động cơ 5
Spin9x Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song cùng chiều Bài tập Dao động cơ 3
ashin_xman Gốc thời gian khi $m_{1}$ có gia tốc $a=-10\sqrt{2}(m/s^{2})$ và vận tốc chuyển động về gốc tọa độ Bài tập Dao động cơ 0
dtdt95 Tìm thời điểm vật đi qua tọa độ $x=-2,5\sqrt{2} cm$ theo chiều dương lần thứ $2014$ . Bài tập Dao động cơ 7
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
L Độ cứng của lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ cứng của lò xo dựa vào 3 thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
·.·★sunny★·.· Li độ dao động tổng hợp của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
L Số lần vật qua vị trí có độ lớn li độ bằng 2cm Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
phượng nhím Lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 3
billnhat Biên độ cuối cùng trước khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Khi t=4s li độ của M' là: Bài tập Dao động cơ 2
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
Vớ Vẩn Thời điểm t+0,4(s) chất điểm có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tốc độ trung bình của vật nhỏ Bài tập Dao động cơ 5
cỏ hồng Cho ba dao động điều hòa cùng biên độ Bài tập Dao động cơ 6
tritanngo99 Tại thời điểm đó, chất điểm 2 có li độ là: Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top