Tìm vận tóc truyền sóng trên dây

Bài toán
Xét hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định. Biết A là điểm trên sợi dây có biên độ dao động cực tiểu và B là điểm trên sợi dây có biên độ dao động cực đại gần A nhất. ta xét điểm C nằm tên AB thỏa mãn BC=2AC, Biết độ dài AB=3cm và khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần li độ dao động của điểm B bằng biên độ dao động của điểm C là 0,1s. Hãy tìm vận tốc truyền sóng trên dây.
A. 40cm/s
B. 20cm/s
C. 60cm/s
D. 50cm/s
 
Bài toán
Xét hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định. Biết A là điểm trên sợi dây có biên độ dao động cực tiểu và B là điểm trên sợi dây có biên độ dao động cực đại gần A nhất. ta xét điểm C nằm tên AB thỏa mãn BC=2AC, Biết độ dài AB=3cm và khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần li độ dao động của điểm B bằng biên độ dao động của điểm C là 0,1s. Hãy tìm vận tốc truyền sóng trên dây.
A. 40cm/s
B. 20cm/s
C. 60cm/s
D. 50cm/s
$AB=\dfrac{\lambda}{4}\rightarrow \lambda=12cm$
Biên độ tại điểm C
$A_C=A_Bsin\dfrac{2\pi d}{\lambda}=\dfrac{A_B}{2}$
Vậy khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần li độ dao động của điểm B bằng biên độ dao động của điểm C là khi B đi từ $\dfrac{A}{2}\rightarrow A\rightarrow \dfrac{A}{2}$
$\rightarrow \dfrac{T}{6}+\dfrac{T}{6}=0,1\rightarrow T=0,3s$
$v=\dfrac{\lambda}{T}=40cm/s$
 
$AB=\dfrac{\lambda}{4}\rightarrow \lambda=12cm$
Biên độ tại điểm C
$A_C=A_Bsin\dfrac{2\pi d}{\lambda}=\dfrac{A_B}{2}$
Vậy khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần li độ dao động của điểm B bằng biên độ dao động của điểm C là khi B đi từ $\dfrac{A}{2}\rightarrow A\rightarrow \dfrac{A}{2}$
$\rightarrow \dfrac{T}{6}+\dfrac{T}{6}=0,1\rightarrow T=0,3s$
$v=\dfrac{\lambda}{T}=40cm/s$
Like tưởng ngắn nhát phải là đi từ $\dfrac{A}{2}\rightarrow\dfrac{A}{2}$
 
Tớ ra $60 cm/s$
Tớ nghĩ điểm C ở giữa AB nên C có biên độ là $\dfrac{A \sqrt{2}}{2}$
Lúc đó $\lambda=24 cm$
Khoảng thời gian ngắn nhất là $\dfrac{T}{4}=0,1$
Vậy $v=60 cm/s$
 
Like tưởng ngắn nhát phải là đi từ $\dfrac{A}{2}\rightarrow\dfrac{A}{2}$
Cái đó là $\dfrac{A}{2}\rightarrow -\dfrac{A}{2}$ Biên độ là dương rồi, k tính âm.
Tớ ra $60 cm/s$
Tớ nghĩ điểm C ở giữa AB nên C có biên độ là $\dfrac{A \sqrt{2}}{2}$
Lúc đó $\lambda=24 cm$
Khoảng thời gian ngắn nhất là $\dfrac{T}{4}=0,1$
Vậy $v=60 cm/s$
C này đọc lại đề đi. C có ở giữa AB đâu.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Tích Chu Tìm vận tốc cực đại của điểm A. Bài tập Sóng cơ 1
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
T Giữa $S_{1}S_{2}$ có 12 Hyperbol . Tìm vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
A Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tìm vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 8
091031103 Hãy tìm khoảng AB nếu biết rằng cứ nhiệt độ tăng thêm 1K thì vận tốc truyền âm tăng thêm 0,5m/s Bài tập Sóng cơ 1
thanh thương Tìm vận tốc sóng : Bài tập Sóng cơ 7
H Tìm vận tốc truyền sóng : Bài tập Sóng cơ 4
Đá Tảng Tìm giá trị của vận tốc truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 2
Đá Tảng Tìm vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng. Bài tập Sóng cơ 1
H Tìm vận tốc sóng truyền trên dây là Bài tập Sóng cơ 5
T Tìm vận tốc của sóng truyền từ N đến M . Bài tập Sóng cơ 1
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 2
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm $AB_{min}$ Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với A,B Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm M trên (E) Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm vị trí M,N Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm bán kính R Bài tập Sóng cơ 8
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
phanha11a1 Tìm điểm đầu tiên để M đến N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm? Bài tập Sóng cơ 3
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
Huyền Thoại Tìm cực tiểu xa M nhất trên AM Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
L Tìm số bụng sóng và số nút sóng Bài tập Sóng cơ 1
surynnd1 Tìm số điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 1
P Tìm điểm $M_1$ gần $A$ nhất Bài tập Sóng cơ 1
A Tìm bước sóng $\lambda$ của sóng tạo thành truyền trên dây. Bài tập Sóng cơ 1
K Tìm li độ Bài tập Sóng cơ 3
K Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
L Tìm diện tích cực đại hình chữ nhật tạo bởi hai nguồn và hai điểm Bài tập Sóng cơ 19
L Tìm vị trí của điểm D Bài tập Sóng cơ 2
surynnd1 Tìm $\varphi $? Bài tập Sóng cơ 3
GS.Xoăn Tìm biên độ cực đại dao động này tương ứng với họa âm nào Bài tập Sóng cơ 1
C Tìm số điểm dao dộng cực đại trên đoạn $AM$ Bài tập Sóng cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm cường độ âm toàn phần tại vị trí đó là bao nhiêu (bức tường không hấp thụ âm). Bài tập Sóng cơ 5
truongpham97 Tìm số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top