f biến thiên Tìm $U_{0_{C_2}}$ khi $\omega=\omega_{2}$.

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=U_{0} \cos(\Omega t)$ (U_0 ko đổi) $\omega$ thay đổi vào mạch RLC nối tiếp. Với $R^{2}.C<2L$. khi $\omega_{1} ,\omega_{2}$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm thuần có cùng 1 giá trị . Khi $\omega=\omega_{0}$ thì điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm có giá trị cực đại và $U_{0_C}=50\sqrt{2}$ V. Ứng với giá trị $\omega_{1}$ thì $U_{0_{C_1}}=80 V$ . Tìm $U_{0_{C_2}}$ khi $\omega=\omega_{2}$.
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=U_{0} \cos(\Omega t)$ (U_0 ko đổi) $\omega$ thay đổi vào mạch RLC nối tiếp. Với $R^{2}.C<2L$. khi $\omega_{1} ,\omega_{2}$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm thuần có cùng 1 giá trị . Khi $\omega=\omega_{0}$ thì điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm có giá trị cực đại và $U_{0_C}=50\sqrt{2}$ V. Ứng với giá trị $\omega_{1}$ thì $U_{0_{C_1}}=80 V$ . Tìm $U_{0_{C_2}}$ khi $\omega=\omega_{2}$.
Bài này sai đề mà sao post nhiều thế nhỉ?
Mình đã đính chính là chế sai rồi mà.
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=U_{0} \cos(\Omega t)$ (U_0 ko đổi) $\omega$ thay đổi vào mạch RLC nối tiếp. Với $R^{2}.C<2L$. khi $\omega_{1} ,\omega_{2}$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm thuần có cùng 1 giá trị . Khi $\omega=\omega_{0}$ thì điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm có giá trị cực đại và $U_{0_C}=50\sqrt{2}$ V. Ứng với giá trị $\omega_{1}$ thì $U_{0_{C_1}}=80 V$ . Tìm $U_{0_{C_2}}$ khi $\omega=\omega_{2}$.
Chưa nghe thấy bao giờ. Mà hình như sai rồi. Làm gì có hai giá trị $\omega_{1} ,\omega_{2}$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm thuần có cùng 1 giá trị. Nếu bằng nhau thì $\omega_{1} =\omega_{2}$. Nên $U_{0C_{2}}=U_{0C_{1}}=80$
 
Chưa nghe thấy bao giờ. Mà hình như sai rồi. Làm gì có hai giá trị $\omega_{1} ,\omega_{2}$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm thuần có cùng 1 giá trị. Nếu bằng nhau thì $\omega_{1} =\omega_{2}$. Nên $U_{0C_{2}}=U_{0C_{1}}=80$
Nếu ko tồn tại thì làm sao có giá trị $U_L$ cực đại hả bạn
 
Nếu ko tồn tại thì làm sao có giá trị $U_L$ cực đại hả bạn
Ừ. Đề sai rồi. Mà mình đang phân tích ở chỗ Nếu $\omega_{1}=\omega_{2}$ bằng nhau thì như trên thôi. Quên mất phần sau. Kết hợp phần sau thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán có $\omega _{0}=\omega _{1}=\omega _{2}$
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=U_{0} \cos(\Omega t)$ (U_0 ko đổi) $\omega$ thay đổi vào mạch RLC nối tiếp. Với $R^{2}.C<2L$. khi $\omega_{1} ,\omega_{2}$ thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn cảm thuần có cùng 1 giá trị . Khi $\omega=\omega_{0}$ thì điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm có giá trị cực đại và $U_{0_C}=50\sqrt{2}$ V. Ứng với giá trị $\omega_{1}$ thì $U_{0_{C_1}}=80 V$ . Tìm $U_{0_{C_2}}$ khi $\omega=\omega_{2}$.
Không phải khó mà ý tưởng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này của bạn t nhầm lẫn chỗ cuối.
Thực ra từ công thức
$\dfrac{2}{\omega_o^2}=\dfrac{1}{\omega_1^2}+\dfrac{1}{\omega_2^2}$
Chia cả hai vế cho $C^2$
$\rightarrow 2Z_o^2=Z_1^2+Z_2^2$
NHÂN CẢ HAI VẾ CHO Io
$2U_{Co}^2=U_{oC_1}^2+U_{oC_2}^2 \rightarrow U_{oC_2}=60V$
Chỗ bôi đỏ là sai vì cường độ dòng điện cực đại trong 3 trường hợp là khác nhau.
Ý tưởng đề hay nhưng chưa chuẩn!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Không phải khó mà ý tưởng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này của bạn t nhầm lẫn chỗ cuối.
Thực ra từ công thức
$\dfrac{2}{\omega_o^2}=\dfrac{1}{\omega_1^2}+\dfrac{1}{\omega_2^2}$
Chia cả hai vế cho $C^2$
$\rightarrow 2Z_o^2=Z_1^2+Z_2^2$
NHÂN CẢ HAI VẾ CHO Io
$2U_{Co}^2=U_{oC_1}^2+U_{oC_2}^2 \rightarrow U_{oC_2}=60V$
Chỗ bôi đỏ là sai vì cường độ dòng điện cực đại trong 3 trường hợp là khác nhau.
Ý tưởng đề hay nhưng chưa chuẩn!
Sự phụ thuộc các hàm với nhau lằng nhằng bỏ xừ, sao có chuyện đơn giản đc như thế kia
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
please help f biến thiên Tìm hệ số công suất của mạch khi tần số dòng điện bằng $f_{1}$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Uchiha Sasuke98 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 8
hoankuty MPĐ Tìm $U_{RL}$ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Tìm hệ số công suất của đoạn mạch khi $f=f_{c}$? Bài tập Điện xoay chiều 12
Muộn f biến thiên Tìm giá trị của $f_{1}$ để hệ số công suất của đoạn mạch khi $U_{C_{max}}$ đạt giá trị lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 9
L MPĐ Tìm hệ số công suất đoạn mạch khi roto quay đều với tốc độ $n_{3}$ Bài tập Điện xoay chiều 9
chinhanh9 MBA Tìm điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp để hở khi ta đặt vào cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá tr Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tìm công suất của tải khi dây pha bị đứt! Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin L biến thiên Tìm điện áp hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi L Bài tập Điện xoay chiều 3
C f biến thiên Tìm công suất tiêu thụ cực đai khi tần số f thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
liked f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ khi $\omega=\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
S L biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi L? Bài tập Điện xoay chiều 5
tkvatliphothong Tìm điện áp hiệu dụng ở cuộn 2 khi để hở Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Tìm tần số của đoạn mạch AMNB khi biết hệ số công suất của AM,NB Bài tập Điện xoay chiều 2
lvcat C biến thiên Tụ C biến thiên. Khi thay $C$ bằng $C'$ thì dòng điện chậm pha hơn $u$,... Tìm biên độ $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 16
D f biến thiên Tìm $U_{L \, \max}$ và $U_{L \, \min}$ khi biết $\omega \in [100 \pi \, ; \, 200 \pi]$ và các yếu tố Bài tập Điện xoay chiều 10
D C biến thiên Tìm $Z_L$ và $Z_C$ khi thay đổi $C$ để $P_{\max}$ và các yếu tố liên quan. Bài tập Điện xoay chiều 4
H C biến thiên Tìm R và $Z_L $ khi C thay đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
hà trang Tìm CĐDĐ qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 3
LeoLionel f biến thiên Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điều kiện của dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 4
K Tìm điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 2
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Tú Zô Tìm r và $Z_{c}$ Bài tập Điện xoay chiều 0
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
manhtung Biết rằng sau mỗi chu kỳ năng lượng mất đi 1% và chu kì dao động là 2s. Tìm t Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm L để hiệu điện thế 2 đầu RC trỡ pha hơn hiệu điện thế là 90 độ? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoa Vũ C biến thiên Tìm L và C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hoa Vũ f biến thiên Tìm f Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
5 Tìm C Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm điện trở r và độ tự cảm L của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 6
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty L biến thiên Tìm L Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tìm $R;r;Z_l;Z_c$ Bài tập Điện xoay chiều 3
G Tìm công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 10
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
quan trang Tìm giá trị L Bài tập Điện xoay chiều 3
VAN SI LUC Tìm giá trị nhỏ nhất của $U_{R}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
M Tìm mối liên hệ giữa cảm kháng và điện trở biết cuộn cảm là thuần cảm. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân C biến thiên Tìm R,C Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân L biến thiên Tìm giá trị lớn nhất biết rằng P1 = P6? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top