Khoảng thời gian dòng điện chạy trong tế bào này trong 2 phút đầu tiên là

Bài toán
Hiệu điện thế hãm của một tế bào quang điện là 1,5 V. Đặt vào hai đầu anot(A) và catot(K) của một tế bào quang điện trên một điện áp xoay chiều $u_{AK} = 3\cos(100\pi t + \dfrac{\pi}{3}) V$. Khoảng thời gian dòng điện chạy trong tế bào này trong 2 phút đầu tiên là
A. 60s
B. 70s
C. 80s
D. 90s
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hiệu điện thế hãm của một tế bào quang điện là 1,5 V. Đặt vào hai đầu anot(A) và catot(K) của một tế bào quang điện trên một điện áp xoay chiều $u_{AK} = 3\cos(100\pi t + \dfrac{\pi}{3}) V$. Khoảng thời gian dòng điện chạy trong tế bào này trong 2 phút đầu tiên là
A. 60s
B. 70s
C. 80s
D. 90s
Trả lời:
Một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự:
http://vatliphothong.vn/t/2216/
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Hiệu điện thế hãm của một tế bào quang điện là 1,5 V. Đặt vào hai đầu anot(A) và catot(K) của một tế bào quang điện trên một điện áp xoay chiều $u_{AK} = 3\cos(100\pi t + \dfrac{\pi}{3}) V$. Khoảng thời gian dòng điện chạy trong tế bào này trong 2 phút đầu tiên là
A. 60s
B. 70s
C. 80s
D. 90s
ĐK để k có dòng quang điện $u\leq -u_{ham}$
Vẽ đuòng tròn ta có trong 1 chu kì là $\dfrac{2T}{3}$ là khoảng thòi gian có dòng quang điện
Chọn C.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
thiencuong_96 Trong khoảng thời gian $\Delta t=3,25T$ tính từ thời điểm $t=0$ dòng điện không chạy qua tế bào quan Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Tích Chu Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
K Xác định khoảng cách tối đa từ nguồn sáng để con người vẫn nhìn thấy nguồn sáng Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
datanhlg Khoảng cách xa nhất trên gần bằng? Bài tập Lượng tử ánh sáng 20
091031103 Tính khoảng cách xa nhất mà mắt người còn có thể thấy được nguồn sáng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
superstar Tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng và công suất của chùm laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
dungpro1511 Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của thấu kính đối với hai ánh sáng đỏ,lam là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tkvatliphothong Tìm khoảng xác định của năng lượng cần kích thích Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
N Đặt một hiệu điện thế $U_{AK}=-1,25V$ thì e quang điện có thể tới cách anôt một khoảng min là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Khoảng cách xa nhất mà electron có thể bay về phía anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Demonhk Khoảng cách xa nhất mà máy dò được ánh sáng ứng với nguồn màu tím Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lvcat Muốn tăng khoảng cách xa nhất của e sau khi quay trở lại tấm kim loại thì cần làm thế nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tkvatliphothong Khoảng cách xa nhất mà người còn trông thấy nguồn sáng Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
adamdj Quang electron phát ra từ catot đi về phía anot xa nhất một khoảng Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
Đ Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
anh yêu em Tại thời điểm có $i _{2}= i _{1}= I _{1}$ thì tỉ số điện tích $q_{2}/q_{1}$ của hai tụ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H Thời gian khoan thép là Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Đ Công suất bức xạ của mặt trời $P=4.10^{26}$. Số phản ứng xảy ra trong thời gian 1 giờ bằng bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
L Ở thời điểm $t_{2}=t_{1}+2T$, tỉ số nói trên bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tính thời gian electron chuyển động trong tụ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
A Tính tỉ số thời gian có dòng quang điện và tỉ số thời gian dòng này bị triệt tiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top