Để cơ năng của vật đạt cực đại thì biên độ $A_{2}$ ?

Bài toán
Dao động của một vật có phương trình $x=A\cos(\omega t-\dfrac{\pi}{3})$ cm là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lươt là $x_{1}=10\cos(\omega t+\phi )$ cm và $x_{2}=A_{2}\cos(\omega t-\dfrac{pi}{2})$ cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Để cơ năng của vật đạt cực đại thì biên độ $A_{2}$ bằng
A. $10\sqrt{3}$ cm
B. $\dfrac{20}{\sqrt{3}}$ cm
C. 20 cm
D. $\dfrac{10}{\sqrt{3}}$ cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Dao động của một vật có phương trình $x=A\cos(\omega t-\dfrac{\pi}{3})$ cm là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lươt là $x_{1}=10\cos(\omega t+\phi )$ cm và $x_{2}=A_{2}\cos(\omega t-\dfrac{pi}{2})$ cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Để cơ năng của vật đạt cực đại thì biên độ $A_{2}$ bằng
A. $10\sqrt{3}$ cm
B. $\dfrac{20}{\sqrt{3}}$ cm
C. 20 cm
D. $\dfrac{10}{\sqrt{3}}$ cm
Lời giải:
Để cơ năng của vật đạt cực đại thì biên độ của vật cực đại
Gọi $\varphi $ là độ lệch pha của $x_1,x_2$
Theo giản đồ $$\dfrac{A_1}{\cos 30^o}=\dfrac{A}{\cos \varphi }\Rightarrow \cos \varphi =1\Rightarrow A_2=10\sqrt{3}.$$
Chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải:
Để cơ năng của vật đạt cực đại thì biên độ của vật cực đại
Gọi $\varphi $ là độ lệch pha của $x_1,x_2$
Theo giản đồ $$\dfrac{A_1}{\cos 30^o}=\dfrac{A}{\cos \varphi }\Rightarrow \cos \varphi =1\Rightarrow A_2=10\sqrt{3}.$$
Chọn A
Cho em hỏi, cái đó là sin chứ sao\cos chị
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Để cơ năng max thì $A_{max}$, vậy muốn $A_{max}$, vẽ giản đồ vecto ta có A là cạnh huyền, hay $A_1,A_2$ vuông pha, có hình vẽ
Tính được $A=20cm $ nên $A_2=10\sqrt{3}(cm)$
untitled.JPG
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
monmaru188 Tìm thời gian ngắn nhất để con lắc đi được quãng đường s = 6 cm Bài tập Dao động cơ 11
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
S Điều kiện biên độ để vật dao động Bài tập Dao động cơ 0
O Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s= So/2 là Bài tập Dao động cơ 4
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
L Điều chỉnh con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian ngắn nhất để con lắc đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ cực đại là Bài tập Dao động cơ 2
kienduc_2000 Thời gian min để đi từ vị trí F đàn hồi =5N đến F đàn hồi =15N? Bài tập Dao động cơ 0
T Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 4
lethisao Để $\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}$ = $\frac{2}{3}$ thì cần thay đổi khối lượng vật như thế nào Bài tập Dao động cơ 5
lethisao Cần tăng hay giảm biên độ như thế nào để thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực nén Bài tập Dao động cơ 1
D Xác định thời gian ngắn nhất để cả 2 vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
My sky Nếu lực căng dây tối đa của dây chịu được Tmax=2N. Tìm điều kiện của $v_0$ để dây không bị đứt Bài tập Dao động cơ 0
V Công suất bình bổ sung để duy trì dao động con lắc đơn! Bài tập Dao động cơ 1
P Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 con lắc cùng qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi thời gian để hai con lắc trùng phương lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 4
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
V Tìm A va $\varphi $ để 3 vật khi dao động chúng luôn nằm trên 1 đường thẳng Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Tìm điều kiện của lò xo 2 để vật m không bị trượt trên vật M Bài tập Dao động cơ 0
lethisao Thời gian ngắn nhất để vật đi hết quãng đường 8 $\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 3
F Thời gian ngắn nhất sao đó để khoảng cách 2 chất điểm bằng 8 cm theo phương 0x có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 1
Học Lý Khoảng thời gian bao nhiêu để vật đi được quãng đường là 99 cm Bài tập Dao động cơ 3
F Để $A_2$ max thì $\varphi_2$ = ? Bài tập Dao động cơ 2
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
NguyenMinhAnh Thời gian để quả cầu đi hết quãng đường 72 cm không thể là Bài tập Dao động cơ 3
P Khoảng thời gian ngắn nhất để hai chất điểm có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 10
Hải Quân Để vật m luôn nằm yên trên vật M trong quá trình dao động thì biên độ dao động lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 6
GS.Xoăn Tính công nhỏ nhất cần phải thực hiện để làm cho vật chuyển động Bài tập Dao động cơ 2
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng một ly độ là: Bài tập Dao động cơ 8
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để đi quãng đường đó là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
C Để A nhỏ nhất thì $\varphi $ và $A_{2}$ là: Bài tập Dao động cơ 2
N Giá trị nhỏ nhất của OI để vật nhỏ có thể tiếp tục chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng... Bài tập Dao động cơ 1
C Khi bấm phiếm đàn để dây đó phát ra âm La 4 (440 Hz) thì Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5cm là: Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm $v_o$ để dao động ổn định Bài tập Dao động cơ 0
Uchiha Sasuke98 Điều kiện để vật dao động điều hòa ? Bài tập Dao động cơ 2
N Để hệ dao động ổn định thì v bằng: Bài tập Dao động cơ 0
C Để có hệ dao động có chu kỳ là $\frac{T_{0}}{\sqrt{2}}$ thì cách mắc nào sau đây là phù hợp nhất? Bài tập Dao động cơ 1
C Điều kiện biên độ để hai vật dao động như một vật là Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm $A_{1}$ để $A_{2}$ có giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 1
C Khoảng thời gian trong một chu kỳ để lò xo giãn một lượng nhỏ hơn $2\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 0
C Hỏi độ dài của nó phải thay đổi như thế nào để chu kỳ dao động không thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
A Vận tốc của tàu chạy để con lắc rung mạnh nhất là Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top