Nếu kể từ mặt nước đi lên, ta lần lượt gặp các tia

Bài toán
Chiếu 1 tia sáng hẹp gồm tổng hợp 3 ánh sáng màu lục, chàm, cam từ nước ra ngoài không khí theo phương hợp với phương pháp tuyến 1 gốc i #0 sao cho không có hiện tượng phản xạ toàn phần. Nếu kể từ mặt nước đi lên ta lần lượt gặp các tia
A. Lục, chàm, cam
B. Chàm, lục, cam
C. Cam, lục, chàm
D. Lục, cam, chàm

P/s
Giải thích kĩ giùm mình nha, mình toàn sai dạng này
Nếu có phản xạ toàn phần thì cái tia đó nằm chỗ nào vậy ?

Thanks
 
Bài toán
Chiếu 1 tia sáng hẹp gồm tổng hợp 3 ánh sáng màu lục, chàm, cam từ nước ra ngoài không khí theo phương hợp với phương pháp tuyến 1 gốc i #0 sao cho không có hiện tượng phản xạ toàn phần. Nếu kể từ mặt nước đi lên ta lần lượt gặp các tia
A. Lục, chàm, cam
B. Chàm, lục, cam
C. Cam, lục, chàm
D. Lục, cam, chàm

P/s
Giải thích kĩ giùm mình nha, mình toàn sai dạng này
Nếu có phản xạ toàn phần thì cái tia đó nằm chỗ nào vậy ?

Thanks
Đáp án B

Theo lý thuyết SGK thì tia đỏ lệch ít nhất sau đó đến cam,vàng ,lục, lam.chàm,tím.
Nên khi chiếu cùng góc tới 3 ánh sáng đơn sắc lục,chàm ,cam thì tia lệch nhiều nhất nằm dưới cùng sát mặt nước nhất là tia chàm, tiếp theo là lục,cuối cùng là cam.
 
Cho mình hỏi đấy là truyền từ nước ra ngoài không khí nếu truyền từ không khí vào mặt nước thì kết quả là ngược lại đúng không ?
 
Cho mình hỏi đấy là truyền từ nước ra ngoài không khí nếu truyền từ không khí vào mặt nước thì kết quả là ngược lại đúng không ?
Uh hai cái này ngược nhau đấy em ạ.^^
Đúng thế vì vậy chỉ cần nhớ 1 cái thôi rồi suy ra cái kia.
Đối với bên lăng kính cũng thế.^^
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
nguyenvanthe Nếu tăng khoảng cách giữa 2 khe thêm 5% và giảm khoảng cách từ 2 khen đến màn là 3% thì khoảng vân giao thoa trên màn là bao nhiêu Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
Đ Nếu ta chắn một trong hai khe một tâm thủy tinh màu vàng thì trên màn quan sát Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Nếu tăng khoảng cách $S_{1}S_{2}$ thêm 2$\Delta a$ thì tại M là: Bài tập Sóng ánh sáng 4
N Nếu nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước để khoảng vân không đổi thì a là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
T Nếu tăng khoảng cách a một đoạn y thì M là vân sáng bậc 3k. Nếu tăng a một đoạn 2y thì ở M là Bài tập Sóng ánh sáng 3
thehiep Nếu tăng khoảng cách $S_1S_2$ thêm $\Delta a$ thì tại M là Bài tập Sóng ánh sáng 3
H Hệ thống vân có gì thay đổi nếu.... Bài tập Sóng ánh sáng 3
A Trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B) Bài tập Sóng ánh sáng 10
Phạm Minh Đức Số vân sáng màu tím và màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là Bài tập Sóng ánh sáng 4
T Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Vân sáng trắng đầu tiên kể từ vân trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của ánh sáng đỏ Bài tập Sóng ánh sáng 3
Sao Mơ Số vân tím và đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên là: Bài tập Sóng ánh sáng 8
Spin9x Vân sáng thứ hai kể từ vân sáng trung tâm có cùng màu với vân trung tâm, cách vân trung tâm khoảng Bài tập Sóng ánh sáng 8
tritanngo99 Khoảng cách từ vân tối thứ $2$ đến vân sáng bậc $5$ là: Bài tập Sóng ánh sáng 6
Hassan_pro Để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiểu thì S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu là: Bài tập Sóng ánh sáng 1
hoankuty Khi đó độ lệch pha giữa hai nguồn điểm phát từ hai khe $S_1;S_2$ là ? Bài tập Sóng ánh sáng 3
apple13197 Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _{2}$ và $\lambda _{3}$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
ĐỗĐạiHọc2015 Trong khoảng cách từ M đến N có bao nhiêu vân sáng? Bài tập Sóng ánh sáng 1
superstar Tính thời gian vật đi được từ khi thả đến khi vật đi 7.5cm Bài tập Sóng ánh sáng 1
highhigh Khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân tối xuất hiện trên màn là Bài tập Sóng ánh sáng 3
ĐỗĐạiHọc2015 Tại vị trí vân tối thứ tư, hiệu đường đi của ánh sáng từ S1 và S2 đến đó là. Bài tập Sóng ánh sáng 2
B Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng màu lam thứ 7 trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Khoảng cách ngắn nhất từ vân sáng bậc 6 của ánh sáng lam đến vân tối xuất hiện trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 5
chunhung Công suất phát sóng điện từ của ăngten trên vệ tinh gần bằng Bài tập Sóng ánh sáng 2
Đ Một chùm sáng song song tách ra từ ánh sáng mặt trời Bài tập Sóng ánh sáng 3
thuckechsu Tính khoảng cách từ vân trung tâm đến vị trí có 3 vân sáng trùng nhau Bài tập Sóng ánh sáng 6
ferollsan Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda _2$ và $\lambda _3$ Bài tập Sóng ánh sáng 5
L Khi êlectron chuyển từ quĩ đạo N về quĩ đạo L thì nguyên tử hiđrô phát ra phôtôn có bước sóng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Tại M trên màn có hiệu khoảng cách từ M đến $S_{1},S_{2}$ là 5µm, tìm tần số lớn nhất của bức xạ cho Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa là Bài tập Sóng ánh sáng 1
adamdj Tính thời gian ngắn nhất để vân sáng trung tâm O đi từ vị trí ban đầu đến M Bài tập Sóng ánh sáng 4
•One-HicF Tính thời gian ngắn nhất để vân sáng trung tâm $O$ đi từ vị trí ban đầu đến $M$? Bài tập Sóng ánh sáng 1
•One-HicF Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vân sáng chung của $\lambda_2$ và $\lambda_3$? Bài tập Sóng ánh sáng 6
•One-HicF Tính khoảng cách gần nhất từ vân sáng bậc 6 của ánh sáng mau lam đến vân tối xuất hiện trên màn: Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Chiếu chùm sáng từ nguồn này vào máy quang phổ Bài tập Sóng ánh sáng 1
adamdj Khoảng cách từ màn đến hai khe lúc đầu là: Bài tập Sóng ánh sáng 2
Demonhk Khoảng cách gần nhất từ nơi có 2 vạch màu đơn sắc khác nhay trùng nhau đến vân sáng trung tâm Bài tập Sóng ánh sáng 4
levietnghials Trong thí nghiệm giao thoa I-Yang về giao thoa ánh sáng. Cho khoảng cách 2 khe là $1mm$, từ 2 khe đế Bài tập Sóng ánh sáng 1
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top