R biến thiên $R$ biến thiên, mạch $RC$. Tính giá trị $\cos \varphi _1$

Bài toán
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở $R$ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C$. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở, giữa hai đầu tụ điện và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị $R_1$ lần lượt là $U_{R_1}, U_{C_1}$ và $\cos \varphi _1 $. Khi biến trở có giá trị là $R_2$ thì các giá trị tương ứng nói trên là $U_{R_2}, U_{C_2}$ và $\cos \varphi _2 $ . Biết $16.U_{R_1} = 9.U_{R_2}; 9.U_{C_1} = 16.U_{C_2}$. Giá trị $\cos \varphi _1$ là
$A. 0,75. $
$B. 0,49. $
$C. 0.80. $
$D. 0,25.$
 
ruocchua1402 đã viết:
Bài toán : Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở $R$ mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung $C$. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở, giữa hai đầu tụ điện và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị $R_1$ lần lượt là $U_{R_1}, U_{C_1}$ và $\cos \varphi _1 $. Khi biến trở có giá trị là $R_2$ thì các giá trị tương ứng nói trên là $U_{R_2}, U_{C_2}$ và $\cos \varphi _2 $ . Biết $16.U_{R_1} = 9.U_{R_2}; 9.U_{C_1} = 16.U_{C_2}$. Giá trị $\cos \varphi _1$ là

$A. 0,75. $

$B. 0,49. $

$C. 0.80. $

$D. 0,25.$
Giải:
Ta có ${U}^{2}={{U}_{{R}_{1}}}^{2}+{{U}_{{C}_{1}}}^{2}={{U}_{{R}_{2}}}^{2}+{{U}_{{C}_{2}}}^{2}
\Rightarrow {U}_{{C}_{1}}=\dfrac{16}{9}{U}_{{R}_{1}}\Rightarrow {Z}_{{C}_{1}}=\dfrac{16}{9}R$
$\Rightarrow \cos {\varphi }_{1}= \dfrac{R}{\sqrt{{{R}_{1}}^{2}+{{U}_{{Z}_{1}}}^{2}}}=0,49$
Chọn B.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H f biến thiên Omega biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 0
F Biến trở kết hợp w thay đổi ! Bài tập Điện xoay chiều 4
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
I Truyền tải điện Truyền tải điện có máy biến áp Bài tập Điện xoay chiều 2
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
F R biến thiên Điều chỉnh R biến thiên để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất. Giá trị của R bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
X Truyền tải điện Hỏi tại trạm phát người ta đã đặt một biến áp có hệ số là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
BoythichFAP Truyền tải điện Tỉ số máy biến áp là? Bài tập Điện xoay chiều 1
xuanhoang281 R biến thiên Điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
ĐỗĐạiHọc2015 Công suất tức thời biến đổi tuần hoàn bao nhiêu lần trong 1 giây. Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học MBA Tính điện áp đưa vào biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
A Hỏi điện thế của dây nóng biến thiên trong khoảng nào ? Bài tập Điện xoay chiều 3
H Sự biến thên điện áp Bài tập Điện xoay chiều 6
Kate Spencer MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng $U_{2}$ tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu suất máy biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
dimitri_9x Muốn quạt hoạt động bình thường phải điều chỉnh biến trở như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 2
CryogenHan Điều chỉnh biến trở để quạt hoạt động bình thường Bài tập Điện xoay chiều 1
litieulong96 Tính công suất cực đại của mạch khi R biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 4
T R biến thiên Công suất cực đại của mạch khi cho R biến thiên là: Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin MBA Để tạo ra được máy biến áp theo đúng yêu cầu, học sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 2
Longdragon Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Thắc mắc về C biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 0
H R biến thiên Nhiệt lượng tỏa ra trên biến trở từ trong một đơn vị thời gian như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
H MBA Trong máy biến thế, khi hiệu điện thế ở mạch thứ cấp tăng k lần thì Bài tập Điện xoay chiều 1
Oneyearofhope R biến thiên Công suất tỏa nhiệt trên biến trở Bài tập Điện xoay chiều 2
H Điều chỉnh biến trở như thế nào Bài tập Điện xoay chiều 1
P f biến thiên Chứng minh các công thức khi $\omega$ biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 7
P R biến thiên Chứng minh các công thức khi $R$ biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
nvc1995 f biến thiên Giá trị biến thiên của hiệu điện thế hiệu dụng UR Bài tập Điện xoay chiều 2
L Để được máy biến áp đúng như dự định thì người thợ điện phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Giữ cố định biến trở, để dòng điện trong mạch đạt cực đại thì phải Bài tập Điện xoay chiều 1
N So với công suất tiêu thụ ở đoạn mạch thì biến trở tiêu thụ công suất bằng: Bài tập Điện xoay chiều 9
N Để số chỉ của vôn kế không đổi với mọi giá trị của biến trở R thì điện dung C của tụ điện có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
pipi Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở Bài tập Điện xoay chiều 2
N MBA Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là Bài tập Điện xoay chiều 1
H C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
Tăng Hải Tuân R biến thiên Khi công suất tỏa nhiệt trên biến trở là 80W thì biến trở có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 4
lvcat C biến thiên Tụ C biến thiên. Khi thay $C$ bằng $C'$ thì dòng điện chậm pha hơn $u$,... Tìm biên độ $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 16
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch điện ứng với hai trị của biến trở $R_1, \ R_2$ là Bài tập Điện xoay chiều 4
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T MBA Để được máy tăng thế lên $2$ lần thì phải quấn vào cuộn thứ cấp của máy biến áp ban đầu số vòng Bài tập Điện xoay chiều 4
lkshooting C biến thiên $C$ biến thiên, tính $U_R$ Bài tập Điện xoay chiều 4
T MBA Khi sử dụng máy biến áp có $k = 2n$ thì hiệu suất truyền tải đạt được Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Điều chỉnh giá trị của biến trở để quạt hoạt động bình thường. Bài tập Điện xoay chiều 5
T MBA Xác định số vòng dây bị quấn ngược của máy biến thế. Bài tập Điện xoay chiều 3
crazyfish2008 C biến thiên $C$ biến thiên liên quan đến công suất mạch. Tính $C_2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 L biến thiên $L$ biến thiên. Cho $R$, chỉnh $L$ để $U_{L_{max}}$. Tính dung kháng của tụ điện. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top