Tỷ số giữa lực đàn hồi của lò xo và trọng lực khi vật $m1$ xuống thấp nhất

Bài toán : Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có $k = 50N/m$, vật nặng có khối lượng $m_1 = 300g$, dưới nó treo thêm vật nặng $m_2 = 200g$ bằng dây không dãn. Nâng hệ vật để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để hệ vật chuyển động. Khi hệ vật qua vị trí cân bằng thì đốt dây nối giữa hai vật. Tỷ số giữa lực đàn hồi của lò xo và trọng lực khi vật $m_1$ xuống thấp nhất có giá trị xấp xỉ bằng
A. 2
B. 1,25
C. 2,67
D. 2,45
 
ruocchua1402 đã viết:
Bài toán : Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có $k = 50N/m$, vật nặng có khối lượng $m_1 = 300g$, dưới nó treo thêm vật nặng $m_2 = 200g$ bằng dây không dãn. Nâng hệ vật để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ để hệ vật chuyển động. Khi hệ vật qua vị trí cân bằng thì đốt dây nối giữa hai vật. Tỷ số giữa lực đàn hồi của lò xo và trọng lực khi vật $m_1$ xuống thấp nhất có giá trị xấp xỉ bằng

$A. 2 $

$B. 1,25 $

$C. 2,67 $

$D. 2,45$
Lời giải

Vị trí cân bằng mới cánh vị trí cân bằng cũ đoạn $h=\dfrac{{{m}_{2}}g}{k}=0,04m$
Biên độ ban đầu $A=\Delta {{l}_{0}}=\dfrac{({{m}_{1}}+{{m}_{2}})g}{k}=0,1m$, vận tốc của hệ lúc cắt dây $$v=A\omega =\sqrt{\dfrac{k}{{{m}_{1}}+{{m}_{2}}}}A=1(m/s)$$
Do đó biên độ lúc sau $A'=\sqrt{{{h}^{2}}+\dfrac{{{v}^{2}}}{\omega {{'}^{2}}}}=\sqrt{{{h}^{2}}+\dfrac{{{v}^{2}}{{m}_{1}}}{k}}=\dfrac{\sqrt{19}}{50}m$
Vì vậy tỉ số $\dfrac{{{F}_{dh}}}{P}=\dfrac{{{m}_{1}}g+kA'}{{{m}_{1}}g}=2,45$
Chọn D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Kể từ lúc thả vật,tỷ số giữa các tốc độ lớn nhất giữa hai thời điểm liên tiếp là Bài tập Dao động cơ 1
F Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng , tỷ số động năng của M và động năng của N là ? Bài tập Dao động cơ 2
C Tỷ số vận tốc khi chúng gặp nhau là: Bài tập Dao động cơ 5
T Ứng với góc lệch $\alpha _{1} , \alpha _{2}$ . Tỷ số lực căng dây $\frac{\tau _{A}}{\tau _{B}}$ là Bài tập Dao động cơ 0
C Tỷ số tốc độ góc của kim giờ và kim phút của một đồng hồ đang hoạt động bình thường bằng Bài tập Dao động cơ 1
H Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng thì tỉ số giữa động năng vs thế năng của N là? Bài tập Dao động cơ 2
L tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số Bài tập Dao động cơ 1
sonat Chọn tần số góc Bài tập Dao động cơ 4
P Số lần vật qua vị trí x=2 theo chiều dương Bài tập Dao động cơ 1
Lê Quang Hưng Số phát biểu đúng là? Bài tập Dao động cơ 3
G Một số Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập cơ bản về dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Bài toán tìm tỉ số t1/t2 Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
L Số lần vật qua vị trí có độ lớn li độ bằng 2cm Bài tập Dao động cơ 2
L Tỉ số bằng Bài tập Dao động cơ 3
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
Vớ Vẩn Sóng có tần số là Bài tập Dao động cơ 0
V Tỉ số gia tốc và gia tốc trọng trường của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
L Tần số góc dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 0
0 Tỉ số A'/A bằng Bài tập Dao động cơ 3
FireStorm Từ thời điểm hai con lắc bắt đầu dao động đến khi hai con lắc có cùng chiều dài lần thứ 3 thì số lần Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Tỉ số n/m xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
Đậu Hoàng Anh Tỉ số A'/A là Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm tỉ số $\dfrac{\triangle l}{l}$ Bài tập Dao động cơ 1
dungleducanh Tỉ số gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
Đông Hoa Đế Quân Tần số dao động gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 3
huonghuong0812 Số lần lực hồi phục có giá trị -5N Bài tập Dao động cơ 3
A Tần số góc của con lắc lò xo là Bài tập Dao động cơ 2
bo tro vat ly Dao động tổng hợp có tần số góc là Bài tập Dao động cơ 3
Mizu Aquarius Tỉ số lực đàn hồi cực đại Bài tập Dao động cơ 5
ghjcghj Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
giolanh Tỉ số $\dfrac{\omega _1}{\omega _2}$ Bài tập Dao động cơ 5
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
My sky Sau thời gian $\dfrac{7}{6} s$ kể từ thơì điểm ban đầu vật đi qua vị trí $x=1 cm$ số lần là Bài tập Dao động cơ 1
H Tần số giao động của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
S Bài tập thí nghiệm thực hành về sai số? Bài tập Dao động cơ 3
Alga Vật dao động với tần số là? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi tỉ số $\frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}$gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 4
iori198 Tính hiệu số pha của 2 dao động Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Tìm số cực đại trên đoạn FF' Bài tập Dao động cơ 1
Quang Tuấn Tỉ số gia tốc Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Tỉ số khối lượng hàng và khối lượng tàu Bài tập Dao động cơ 1
K Số vòng quay được trong 14s Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu số pha của hai dao động này là Bài tập Dao động cơ 3
O Chứng minh vật dao động điều hòa. Tìm tần số dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top