Khi lò xo có chiều dài $34 cm$ thì tốc độ của vật có giá trị xấp xỉ bằng

Bài toán : Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên $l_0 =30 cm$ treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo treo một vật có khối lượng $m$. Từ vị trí cân bằng của vật kéo vật thẳng đứng xuống dưới $10 cm$ rồi thả nhẹ không vận tốc ban đầu. Gọi $B$ là vị trí khi thả vật, $O$ là vị trí cân bằng, $M$ là trung điểm của $OB$ thì tốc độ trung bình khi vật đi từ $B$ đến $M$ và tốc độ trung bình khi vật đi từ $O$ đến $M$ sai khác nhau hai lần, hiệu của chúng bằng $50 cm/s$. Khi lò xo có chiều dài $34 cm$ thì tốc độ của vật có giá trị xấp xỉ bằng
A. $105 cm/s $
B. $42 cm/s $
C. $91 cm/s $
D. $0$
 
ruocchua1402 đã viết:
Bài toán : Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên $l_0 30 cm$ treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo treo một vật có khối lượng $m$. Từ vị trí cân bằng của vật kéo vật thẳng đứng xuống dưới $10 cm$ rồi thả nhẹ không vận tốc ban đầu. Gọi $B$ là vị trí khi thả vật, $O$ là vị trí cân bằng, $M$ là trung điểm của $OB$ thì tốc độ trung bình khi vật đi từ $B$ đến $M$ và tốc độ trung bình khi vật đi từ $O$ đến $M$ sai khác nhau hai lần, hiệu của chúng bằng $50 cm/s$. Khi lò xo có chiều dài $34 cm$ thì tốc độ của vật có giá trị xấp xỉ bằng

$A. 105 cm/s $

$B. 42 cm/s $

$C. 91 cm/s $

$D. 0$
Giải:
Ta có: ${{V}_{tb}}_{BM} =\dfrac{3A}{T};{{V}_{tb}}_{MO} =\dfrac{6A}{T}
\Rightarrow \dfrac{3A}{T}=50\Rightarrow T=\dfrac{3}{5}\Rightarrow \omega= \dfrac{10\pi}{3}$
$\Delta{l}_{0}=\dfrac{g}{{\omega }^{2}}=9cm$
Khi lo xo dài 34, tứ là ở vị trí $x=\dfrac{-A}{2}$ (chiều + hướng xuống)
$\Rightarrow V\approx 91$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
mai hoàn Khi lò xo có chiều dài 40cm thì Bài tập Dao động cơ 4
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Gin no guardian Lực kéo về tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm bằng? A. 0,33 Bài tập Dao động cơ 4
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
minhanhmia Lực đàn hồi của lò xo 2 tác dụng vào vật khi vật có li độ x=1 cm Bài tập Dao động cơ 1
Dongtocxu Khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài max Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Thời gian ngắn nhất kể từ khi $t=0$ đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu lần thứ 2 là: Bài tập Dao động cơ 3
dhdhn Khoảng cách giữa hai vật khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
Uchiha Sasuke98 Khi lò xo có chiều dài ngắn nhất lần đầu tiên thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng cách là ? Bài tập Dao động cơ 5
thoheo Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 2
Gem Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đần hồi của lò xo bằng? Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Khi vật có tốc độ lớn nhất thì thế năng đàn hồi của lò xo bằng Bài tập Dao động cơ 17
thanh thương Tìm khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài cực đại lần thứ nhất Bài tập Dao động cơ 2
Z0ombie Thời gian ngắn nhất kể từ khi t=0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là Bài tập Dao động cơ 6
Heavenpostman Khi lò xo có độ dài ngắn nhất thì lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào quả nặng có độ lớn bằng ... ? Bài tập Dao động cơ 1
H Khi lò xo có chiều dài ngắn nhật lần đầu tiên thì A và B cách nhau một khoảng là: Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Khi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ nhất, vật có tốc độ bằng Bài tập Dao động cơ 4
H Khi lò xo có chiều dài lớn nhất giữ cố định điểm M của lò xo cách C là 20cm. Tìm cơ năng của hệ Bài tập Dao động cơ 1
levietnghials Một con lắc lò xo có khối lượng $m$ dao động điều hòa trên mặt nằm ngang. Khi li độ của con lắc là $ Bài tập Dao động cơ 1
N Cho hệ con lắc lò xo gồm vật có khối lượng $m=500g, K=100N/m, g=10m/s^2$.Biết khi $t=0$ thì vật có l Bài tập Dao động cơ 4
D Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Hữu huy Con lắc lò xo thực hiện công âm khi nào Bài tập Dao động cơ 1
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm chiều dài lò xo khi hai vật rời nhau Bài tập Dao động cơ 0
K Bài toán giữ lò xo khi đang thực hiện dao động Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Khi lò xo giãn max lần 1 thì 2 vật cách nhau? Bài tập Dao động cơ 0
V Tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đọan l, khi đó tốc độ cực đại của vật là? Bài tập Dao động cơ 8
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
NguyenMinhAnh Khi lò xo dãn cực đại lần đầu tiên thì 2 vật cách xa nhau một đoạn là: Bài tập Dao động cơ 1
blackberry9320 Khoảng thời gian từ lúc dao động đến khi lò xo không biến dạng lần đầu tiên bằng Bài tập Dao động cơ 3
F Tính độ biến dạng của lò xo khi con lắc đang ở trạng thái cân bằng ? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Khi đó biên độ mới của con lắc lò xo là? Bài tập Dao động cơ 1
Hassan_pro Tốc độ của vật khi qua vị trí lò xo không biến dạng lần 2 gần bằng? Bài tập Dao động cơ 2
T Tốc độ của vật khi vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần đầu tiên bằng Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Thời gian lò xo bị nén trong khoảng thời gian 0,5s kể từ khi thả vật là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Khoảng thời gian lò xo bị dãn sau khi dao động được 1s tính từ lúc t=0 là: Bài tập Dao động cơ 3
M Thời gian từ lúc thả vật tới khi lò xo bị nén 1cm đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
G Tính tốc độ cực đại của vật sau khi lò xo bị giữ Bài tập Dao động cơ 6
P Hời gian ngắn nhất kể từ khi vật bắt đầu chuyển động tới lúc lò xo nén 2 cm là Bài tập Dao động cơ 4
A Tìm tỉ số động năng của vật khi tốc độ cực đại và động năng vật khi lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
A Chiều dài của lò xo sau khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động là Bài tập Dao động cơ 1
Nô BiTa Tính biên độ dao động của con lắc sau khi lò xo 2 đứt? Bài tập Dao động cơ 8
hoankuty Biên độ dao động của vật sau khi lò xo 2 bị đứt là? Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Tìm chiều dài lò xo l' khi hệ dao động ? Bài tập Dao động cơ 0
Đinh Phúc Khi vật dừng lại thì vật bị lò xo Bài tập Dao động cơ 3
hunghg0 Tính chiều dài lò xo khi vật dao động đc 2T/3, kể từ t=0, chiều dương hướng lên trên Bài tập Dao động cơ 7
ĐỗĐạiHọc2015 Khi lò xo giãn cực đại lần thứ 3. Khoảng cách giữa 2 vật là Bài tập Dao động cơ 1
Huy Nguyễn Biên độ của vật sau khi giữ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
Bo Valenca Tính khoảng thời gian từ lúc dao động đến khi lò xo nén 1cm lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top