Thời điểm thứ 2013 cường độ dòng điện tức thời có độ lớn bằng cường độ hiệu dụng và tại thời điểm đó

Bài toánDòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức $i=I_{0}\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)A$. Thời điểm thứ 2013 cường độ dòng điện tức thời có độ lớn bằng cường độ hiệu dụng và tại thời điểm đó độ lớn cường độ dòng điện giảm là :
A. $\dfrac{24145}{1440}$
B. $\dfrac{12079}{1440}$
C. $\dfrac{12073}{1440}$
D. $\dfrac{24151}{1440}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toánDòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức $i=I_{0}\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)A$. Thời điểm thứ 2013 cường độ dòng điện tức thời có độ lớn bằng cường độ hiệu dụng và tại thời điểm đó độ lớn cường độ dòng điện giảm là :
A. $\dfrac{24145}{1440}$
B. $\dfrac{12079}{1440}$
C. $\dfrac{12073}{1440}$
D. $\dfrac{24151}{1440}$
Bài làm:
Một chu kì thì có hai lần i tức thời bằng giá trị hiệu dụng và đang giảm.
Khi bắt đầu tính thời gian, $i=\dfrac{I_o}{2}$ và đang đi về biên. Theo giản đồ ta có thời gian để tới thời điểm đầu tiên mà i=giá trị hiệu dụng, và đang giảm là:$\Delta t=\dfrac{T}{6}+\dfrac{T}{8}$
Tổng thời gian là:
$$t=503T+ \Delta t=\dfrac{12079}{1440}.$$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toánDòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức $i=I_{0}\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)A$. Thời điểm thứ 2013 cường độ dòng điện tức thời có độ lớn bằng cường độ hiệu dụng và tại thời điểm đó độ lớn cường độ dòng điện giảm là :
A. $\dfrac{24145}{1440}$
B. $\dfrac{12079}{1440}$
C. $\dfrac{12073}{1440}$
D. $\dfrac{24151}{1440}$
Trả lời:
$t=0$ thì $i=\dfrac{I_0}{2}$
Cường độ dòng điện tức thời có độ lớn bằng cường độ hiệu dụng
tức là : $$i=\dfrac{I_0\sqrt{2}}{2}$$
$1T \rightarrow 4$ lần
$503T \rightarrow 2012$ lần
thiếu 1 lần
$t_1=\dfrac{7T}{24}$
KQ: $t=1006T+\dfrac{7T}{24}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toánDòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức $i=I_{0}\cos \left(120\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)A$. Thời điểm thứ 2013 cường độ dòng điện tức thời có độ lớn bằng cường độ hiệu dụng và tại thời điểm đó độ lớn cường độ dòng điện giảm là :
A. $\dfrac{24145}{1440}$
B. $\dfrac{12079}{1440}$
C. $\dfrac{12073}{1440}$
D. $\dfrac{24151}{1440}$
Thời điểm ban đầu: $i_0=\dfrac{I_0}{2}$ và "vật" đang chuyển động theo chiều dương
Sau khi được $503T$, "vật" vẫn ở trạng thái ban đầu, nhưng đi qua $i=\pm \dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$ những 2012 lần
Để đi thêm 1 lần nữa đến chỗ $i=\dfrac{I_0}{\sqrt{2}}$ với $v<0$ thì $\Delta t=\dfrac{T}{6}+\dfrac{T}{8}$
Vậy đáp án là $t=503T+\dfrac{T}{6}+\dfrac{T}{8}=\dfrac{12079}{1440}$
Đán án B.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Double H Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm $O,P,Q$ thẳng hàng lần thứ hai? Bài tập Điện xoay chiều 0
DanHien Thời điểm lần thứ 2016 mà tổng điện áp tức thời ($u_{C_1}$ + $u_{C_2}$) gấp 3 lần u là Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Thời điểm cộng hưởng của các lưỡi gà thứ nhất và thứ 3 lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Tìm thời điểm thứ 5 để $i_{1}=i_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 3
vat_ly_oi Xác định thời gian dòng điện đổi chiều lần thứ 2011 kể từ thời điểm ban đầu. Bài tập Điện xoay chiều 0
__Black_Cat____! Thời điểm dòng điện đổi chiều lần thứ 2: Bài tập Điện xoay chiều 7
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tại thời điểm t, suất điện động trong cuộn 1 cực đại thì sau đó 1/12 chu kỳ, suất điện động trong Bài tập Điện xoay chiều 0
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tại thời điểm nào đó Uc=40 vôn thì điện áp giữa 2 đầu mạch là bn? Bài tập Điện xoay chiều 2
V Tức thời Tại thời điểm $t+\dfrac{T}{12}$ thì điện áp tức thời hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 3
0 Tại thời điểm, hiệu điện thế trên cuộn dây là 80$\sqrt{3}$V và đang giảm thì hiệu điện thế trên tụ đ Bài tập Điện xoay chiều 3
C Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu Bài tập Điện xoay chiều 2
Uchiha Sasuke98 Tại thời điểm hiệu điện thế 2 đầu cuộn dây là $80\sqrt{3}$ V và đang giảm thì hiêu điện thế trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Tại thời điểm t=$\frac{1}{24}(s)$ giá trị của suất điện động cảm ứng trong khung sẽ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Góc hợp bởi giữa véc tơ cảm ứng từ $B$ và véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây tại thời điểm $t Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Thị Khánh Hà Pha của điện áp tức thời hai đầu điện trở R ở thời điểm t là: Bài tập Điện xoay chiều 3
highhigh Tức thời Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm đó đến khi dòng điện có cường độ tức thời bằng $\sqrt{6}A$ Bài tập Điện xoay chiều 0
H Taị thời điểm $t=\dfrac{1}{150}$ s thì hiệu điện thế trên tụ có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
T "Tỉ số tốc độ giữa hai thời điểm có gia tốc triệt tiêu là" Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin Xác định khoảng thời gian ngắn nhất $\Delta t$ tính từ thời điểm $t_{1}$ để $i_{1}=-i_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 4
LeLinh Trị số cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t=0.01s là Bài tập Điện xoay chiều 2
L Tức thời Xác định giá trị cường độ dòng điện tức thời trong mạch tại thời điểm điện áp tức thời hai đầu cuộn Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
leduong Vào thời điểm dòng điện ở một cuộn dây có cường độ Bài tập Điện xoay chiều 3
N Tại thời điểm suất điện động tức thời bằng e = $\dfrac{E_{0}}{2}$ và đang tăng thì véc tơ pháp tuyến Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Chọn kết luận đúng về thời các thời điểm $U_L, U_C, U_R$ đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 9
N Tức thời Tại một thời điểm nào đó, điện áp trên điện trở và trên cuộn dây có giá trị tức thời đều là 40V thì Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hỏi vào thời điểm $t'=t+\frac{T}{4}$ điện áp u có giá trị bằng bao nhiêu ? Bài tập Điện xoay chiều 7
NTH 52 Tức thời Số chỉ của ampe-kế tại thời điểm $t=0,5 s$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 1
levietnghials Tức thời Khoảng thời gian ngắn nhất($ \Delta t$) tính từ thời điểm $t_1$ để $ i_1=-i_2$ là??? Bài tập Điện xoay chiều 2
levietnghials Tức thời Tại các thời điểm $t_1, \ t_2$ thì $u_L, \ u_C, \ u_R$ khác nhau. Tính $U_{max}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Xác định khoảng thời gian kể từ khi điện áp hai đầu NB cực đại đến khi điện áp hai đầu AN cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
phạm thị thúy quỳnh Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
lethisao Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp hai đầu AN cực đại đến lúc điện áp hai đầu NB cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 9
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
L Độ lớn của điện áp tức thời giữa 2 đầu điện trở và giữa đầu cuộn dây lần lượt là ? Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Đun sôi lượng nước đầy bình đó thì mất bao nhiêu thời gian? Bài tập Điện xoay chiều 0
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Nước sôi trong thời gian $t_3$ gần đáp án nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 7
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
xuanhoang281 Thời gian sạc pin từ 0% đến 100% khoảng: Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Trong một chu kì, thời gian mà mạch sinh công âm là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top