Trong một giờ khối lượng của Mặt Trời giảm mất?

Bài Tập:
Công suất phát xạ của Mặt Trời là $3,9.10^26$W.Trong 1 giờ khối lượng của Mặt Trời giảm mất?
A $3,12.10^{13}$ kg
B $0,78.10^{13}$kg
C $4,68.10^{21}$kg
D $1,56.10^{13}$kg
 
Bài Tập:
Công suất phát xạ của Mặt Trời là $3,9.10^26$W.Trong 1 giờ khối lượng của Mặt Trời giảm mất?
A $3,12.10^{13}$ kg
B $0,78.10^{13}$kg
C $4,68.10^{21}$kg
D $1,56.10^{13}$kg
Bài làm:
Theo công thức Anh-xtanh:
$$\Delta E= \Delta m c^2.$$
Tính ra:
$$ \Delta m=1,56.10^{13}.$$
Chọn $D$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Trong một phút khối lượng nước chảy qua đối catôt bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Giá trị nào dưới đây là tần số của một trong các phôtôn đó Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Tú Zô Số vạch mà nguyên tử hydro có thể phát ra trong dãy Banme là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
K Tìm năng lượng bị mất đi trong quá trình trên Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tìm tỷ số tần số lớn nhất và tần số nhỏ nhất trong dãy Laiman Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
N Tốc độ góc trong mẫu nguyên tử hydro Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
tiendatptbt Electron chuyển động trong điện trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
N Electron chuyển động trong điện trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
superstar Tính số photon của bức xạ ngắn nhất phát ra trong 4 phút Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
H Nguyên tử hiđrô đó có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu loại phôtôn trong các chùm trên ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
anh yêu em Số hạt a mà 1 mg $Ra^{226}$ phát ra trong 1 phút gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
A Tỉ số giữa e bật ra trong 1s và số photon chiếu đên trong 1s Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
091031103 Tính số photon tia X phát ra trong 1s ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
A Tìm bước sóng trong tế bào quang điện! Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Alitutu Vạch quang phổ trong dãy Lai-man sát với vạch có tần số $f_{2}$ sẽ có tần số bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
vinh7aa Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
huynhcashin Trong những kết luận sau, kết luận nào đúng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Love_is_so_vague Tính chu kì của electron trong từ trường. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ashin_xman Bán kính cực đại của quỹ đạo electron chuyển động trong tù trường là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Đ Công suất bức xạ của mặt trời $P=4.10^{26}$. Số phản ứng xảy ra trong thời gian 1 giờ bằng bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
T Số hạt tải điện sinh ra trong 4s Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ShiroPin Khoảng thời gian dòng điện chạy trong tế bào này trong 2 phút đầu tiên là Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
L Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên khi dùng hết 1g $D_{1}^{2}$ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ngocnhat95 Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pasen là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
L Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Bước sóng ngắn nhất trong dãy Pa-sen là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Tỉ số bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất trong từng dãy Banme Laiman Pasen Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Số bức xạ nhìn thấy trong dãy Banme Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
D Số photon chiếu vào pin trong mỗi giây? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
banana257 Tính số photon của tia X thoát ra trong 1 s: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Thể tích nước mà tia laze làm bốc hơi trong 1s là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Số photon chiếu tới pin trong mỗi giây Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
KSTN_BK_95 Bước sóng ngắn nhất trong số các bức xạ đó là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Lượng tử ánh sáng trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Lượng tử ánh sáng 53
D Chuyển động của các electron trong từ trường, điện trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
triminhdovip137 Tính số photon tới catot trong 1s Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
rainmeteror Vận tốc ban đầu cực đại tỷ lệ $v_1:v_2:v_3=3:k:1$. Trong đó k bằng ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Nếu catot có diện tích bằng $5cm^2$ đặt cách nguồn âm 0.5 m thì số photon tối catot trong 1s là... Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
tkvatliphothong Tính thời gian electron chuyển động trong tụ Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
thiencuong_96 Trong khoảng thời gian $\Delta t=3,25T$ tính từ thời điểm $t=0$ dòng điện không chạy qua tế bào quan Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
adamdj Cường độ dòng điện chạy trong ống khi ống goạt động Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
T Vận tốc của êlectron trong nguyên tử Hidro Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
crazyfish2008 Số photon lọt vào mắt trong 1 giây Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
thuhuyen2002 Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu anot và catot một hiệu điện thế hãm là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
V Tính năng lượng của một photon mà xung lượng của nó bằng xung lượng của một electron có năng lượng bằng 0,3MeV Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Tích Chu Hỏi tại điểm N cách nguồn một khoảng 2r thì năng lượng mỗi phô tôn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Gét Đời Các electron quang điện có thể rời xa tấm kim loại một khoảng lớn nhất là ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
B Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,78 μm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lượt các chùm bức Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Hải Quân Khi vừa ra khỏi tụ điện vec tơ vận tốc hợp với véc tơ vận tốc ban đầu một góc Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
K Khi các electron quang điện rơi trở lại bản A, điểm rơi cách A một đoạn xa nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top