Thực chất phóng xạ gamma là

Bài toán
Thực chất phóng xạ gamma là:
A. Hạt nhân bị kích thích bức xạ phôtôn
B. Do tương tác giứa electron và hạt nhân làm phát ra bức xạ hãm
C. Dịch chuyển giữa các mức năng lượng ở trạng thái dừng trong nguyên tử
D. Do electron trong nguyên tử dao động bức xạ ra dưới dạng sóng điện từ
 
Bài toán
Thực chất phóng xạ gamma là:
A. Hạt nhân bị kích thích bức xạ phôtôn
B. Do tương tác giứa electron và hạt nhân làm phát ra bức xạ hãm
C. Dịch chuyển giữa các mức năng lượng ở trạng thái dừng trong nguyên tử
D. Do electron trong nguyên tử dao động bức xạ ra dưới dạng sóng điện từ
Nói chung bức xạ gamma xuất hiện không phải do sự dịch chuyển các mức năng lượng ở trạng thái dừng trong nguyên tử. Bởi vì nếu thế thì nó phải thỏa mãn $$E_n-E_m=hf.$$ Thế nhưng trên thực tế, định luật bảo toàn năng lượng đòi hỏi $$E_n-E_m=hf+D.$$ Ở đây D là động năng giật lùi của hạt nhân phóng xạ. Do đó không thể chọn C.
Đáp án đúng là A.
 
Nói chung bức xạ gamma xuất hiện không phải do sự dịch chuyển các mức năng lượng ở trạng thái dừng trong nguyên tử. Bởi vì nếu thế thì nó phải thỏa mãn $$E_n-E_m=hf.$$ Thế nhưng trên thực tế, định luật bảo toàn năng lượng đòi hỏi $$E_n-E_m=hf+D.$$ Ở đây D là động năng giật lùi của hạt nhân phóng xạ. Do đó không thể chọn C.
Đáp án đúng là A.
Hiểu đơn giản là sự dịch chuyển mức năng lượng ở đây "có thể" tạo ra bức xạ có năng lượng chưa đủ lớn để là tia gamma phải không anh? Tại em đọc sách lý thuyết lý nước ngoài cô cho mượn nó nói là một số nguyên tử khi chuyển mức năng lượng có thể phát ra tia gamma. Chắc đáp án C là không hoàn toàn đúng.
 
Hiểu đơn giản là sự dịch chuyển mức năng lượng ở đây "có thể" tạo ra bức xạ có năng lượng chưa đủ lớn để là tia gamma phải không anh? Tại em đọc sách lý thuyết lý nước ngoài cô cho mượn nó nói là một số nguyên tử khi chuyển mức năng lượng có thể phát ra tia gamma. Chắc đáp án C là không hoàn toàn đúng.
Đúng rồi em. Vì dịch chuyển mức năng lượng trong trạng thái dừng chỉ tạo ra bức xạ có năng lượng cỡ eV thôi. Còn năng lượng của tia $\gamma$ cỡ MeV.
 
Do các hat nhân con của hat nhân có các trang thái dừng với mức năng lương chênh lêch nhau rất xa nhau tao ra các photon có bước sóng rất ngắn
 

Quảng cáo

Top