HÌNH ẢNH RA TRƯỜNG, CHIA TAY LỚP...

Hình ảnh ra trường, chia tay lớp....
Đã qua thật rồi, hôm nay cô nói chữ "cựu học sinh" làm mình thấy đau lòng.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top