Lúc này véc tơ cường độ điện trường đang

Bài toán
Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên trên.Vào thời điểm t,tại điểm M trên phương truyền véc tơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía đông.Lúc này véc tơ cường độ điện trường đang:
A. Bằng 0
B. Cực đại hướng về phía nam
C. Cực đại hướng về phía tây
D. Cực đại hướng về phía bắc

Bài đăng thứ 2,hi vọng sẽ trót lọt:smile:
 
Bài toán
Một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên trên.Vào thời điểm t,tại điểm M trên phương truyền véc tơ cảm ứng từ đang cực đại và hướng về phía đông.Lúc này véc tơ cường độ điện trường đang:
A. Bằng 0
B. Cực đại hướng về phía nam
C. Cực đại hướng về phía tây
D. Cực đại hướng về phía bắc

Bài đăng thứ 2,hi vọng sẽ trót lọt:smile:
Chọn B đúng rồi bạn à.
Mà E và B cùng pha nên B cực đại thì E cũng cực đại, A sai chắc chắn rồi :))
 

Quảng cáo

Top