Tốc độ lan truyền của sóng điện từ

Câu hỏi
Tốc độ lan truyền của sóng điện từ
A. Không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng nhưng phụ thuộc vào tần số của sóng.
B. Không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng và tần số sóng.
C. Phụ thuộc vào môi trường truyền sóng và tần số sóng.
D. Phụ thuộc vào môi trường truyến sóng và không phụ thuộc vào tấn số sóng.
 
Câu hỏi
Tốc độ lan truyền của sóng điện từ
A. Không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng nhưng phụ thuộc vào tần số của sóng.
B. Không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng và tần số sóng.
C. Phụ thuộc vào môi trường truyền sóng và tần số sóng.
D. Phụ thuộc vào môi trường truyến sóng và không phụ thuộc vào tấn số sóng.
Chọn D Phụ thuộc vào môi trường truyến sóng và không phụ thuộc vào tấn số sóng.
 
Sóng điện từ lan truyền từ môi trường này đến môi trường khác thì tần số không đổi nhưng vận tốc và bước sóng thay đổi em ạ.
Vận tốc và bước sóng thay đổi thì tần số cũng thay đổi.
Nhưng khi truyền sóng từ môi trường này sang môi trường khác thì tần số không đổi mà anh
 
Sóng điện từ lan truyền từ môi trường này đến môi trường khác thì tần số không đổi nhưng vận tốc và bước sóng thay đổi em ạ.
Câu này vẫn đang gây tranh cãi. Nếu ở bậc phổ thông thì vận tốc truyền sóng điện từ không phụ thuộc vào tần số. Còn cô tớ nói ở bậc ĐH nó còn xét thêm những khái niệm "bó sóng" gồm nhiều sóng có tần số khác nhau, khi vào một môi trường nó sẽ có vận tốc khác nhau.
Mình đã đọc Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thảo luận ở thuvienvatli:

Nhưng có quyển sách ônthi tốt nghiệp năm 2008-2009 của bộ GD&ĐT thì họ lại nói là vận tốc phụ thuộc vào cả môi trường lẫn tần số
Tốc độ sóng điên từ nói chung, sóng ánh sáng nói riêng phụ thuộc cả môi trường truyền sóng và tần số sóng,lý do là do sự tương tác của photon với môi trường và đặc trưng cho sự tương tác nầy là chiết suất n (phụ thuộc vào hăng số điện và từ).Có Bác hỏi n,v ai sinh ra ai,kô ai quyết định ai cả mà do tương tác của photon với môi trường làm thay đổi v (vật lý),đặc trưng về toán học là n =c/v.Khi chiếu tia đỏ, vàng, tìm .. vao một tấm thủy tinh cho sẳn tốc độ khác, chiết suất khác,khi chiếu một tia đỏ vào mica, nước, thủy tinh, tốc độ khác, chiết suất khác.Vậy v phụ thuộc cả f,môi trường.
 
Câu này vẫn đang gây tranh cãi. Nếu ở bậc phổ thông thì vận tốc truyền sóng điện từ không phụ thuộc vào tần số. Còn cô tớ nói ở bậc ĐH nó còn xét thêm những khái niệm "bó sóng" gồm nhiều sóng có tần số khác nhau, khi vào một môi trường nó sẽ có vận tốc khác nhau.
Mình đã đọc Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thảo luận ở thuvienvatli:
Câu này thầy tớ chữa ý D
 
Câu này thầy tới dạy là sóng điện từ thì xác định bởi tần số. Tần số luôn không đổi, bước sóng đổi khi truyền qua các môi trường mới dẫn đến vận tốc thay đổi.
 
Câu này thầy tới dạy là sóng điện từ thì xác định bởi tần số. Tần số luôn không đổi, bước sóng đổi khi truyền qua các môi trường mới dẫn đến vận tốc thay đổi.
Câu này cô giáo tớ chữa làC
Toàn giáo viên chữa chứ không phải học sinh tự suy luận nhé. Câu còn tranh cãi thế này thì không ra được đâu.
 
Các bạn đọc lại câu hỏi của người ta đi. Nhầm cơ bản. Ở đây họ không hỏi tần số thay đổi hay không mà hỏi vận tốc và yếu tố ảnh hưởng đến vấn tốc. Và đáp án là cả môi trường và tần số đều ảnh hưởng đến vận tốc là đúng!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Mai Bò Tốc độ trung bình của máy bay là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Tốc độ trung bình của máy bay là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
D Tốc độ trung bình của vật là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Sao Mơ Khi roto quay với tốc độ bao nhiêu vòng/phút thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
N Hiệu ứng Doppler. Vận tốc của ô tô khi tham gia giao thông là bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
San Bằng Tất Cả Vận tốc của vệ tinh trên quỹ đạo của nó gần giá trị nào nhất trong các giá trị cho dưới đây? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
pkokkoy Một mạch dao động điện từ có độ tự cảm L=1 mH tự điện được nạp bởi hiệu điện thế U=10 V Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Lê Quang Hưng Kể từ lúc bắt đầu chỉnh tụ thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 sau một khoảng thời gian là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
NhatHau Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
maihoaphien Tính độ dài vĩ tuyến Bắc 16 độ 8' tính từ chân rađa đến hết vùng phủ sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
H Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Muốn con lắc đơn luôn dao động với biên độ góc bằng 50 thì cơ cấu duy trì dao động cần phải cung cấp Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó về cường độ dòng điện i qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
EnzoCriska Tìm cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân Độ tự cảm có giá trị là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
A Độ giãn và độ nén lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
A Tại điểm đó có độ lớn là $\frac{B_o}{2}$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
hoankuty Hỏi độ lớn của $\frac{i_1}{i_2}$ là bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
manhtri Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
manhtri Độ lớn cường độ dòng điện lúc điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
hankhue Lực đàn hồi của lò xo có công suất tức thời đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí có li độ bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
N Cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn 2,26 A . Tần số riêng của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
V Giàn khoan dịch chuyển bao nhiêu hải lí và toạ độ x bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
M Độ lớn cường độ dòng điện chạy qua cuộn cảm là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
tranmai_97 Độ dài cung OM Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
I Khi $q_1=6 \mu C$ thì độ lớn $q_2$ bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
21653781 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
A Độ tự cảm của cuộn là Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
B Xác định độ lớn cường độ dòng điện tại thời điểm điện áp 2 bản tụ C1 bằng không. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
C Độ dài cung OM bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
C Cường độ dòng điện cực đại trong vòng dây là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
hoankuty Hỏi cường độ của dòng điện khi $L=\frac{L_{1}+L_{2}}{2}(H)$ có thể là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
GS.Xoăn Xác định độ lớn cường độ lớn cường độ dòng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
hunghg0 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ ở thời điểm cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ hiệu dụng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Tìm độ cao min Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tkvatliphothong Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
Khám phá vũ trụ. Cường độ dòng điện cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
datanhlg Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có độ lớn? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
A Cường độ dòng điện sau khi ngắt khóa k Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Huy Nguyễn Sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì cảm ứng từ tại điểm đó có độ lớn là $B_{0}/2$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
highhigh Tỉ số cường độ dòng điện qua ${{L}_{2}}$ và cường độ dòng điện qua ${{L}_{1}}$ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
chinhanh9 Cường độ trong mạch tại thời điểm điện áp hai đầu bằng 0 là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
P Khi ăng-ten của máy thu ở độ cao nào thì tín hiệu thu được là mạnh nhất? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu giảm điện dung C đi 2 lần và giảm độ tự cảm L đi $2\mu H$ thì mạch cộng hưởng với bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
tam01235 Sau thời điểm t một khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì I trong mạch có độ lớn cực đại? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Độ tự cảm $L$ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Enzan Độ lớn của cảm ứng từ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
091031103 Tỉ số giữa độ lớn hai điện tích trên hai tụ ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Phạm Minh Đức Cường độ dòng điện cực đại là Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
inconsolable Biên độ của dòng điện là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top