Truyền tải điện Khi đó ở xưởng cơ khí có thể có tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động

Câu hỏi
Tại một điểm M có máy phát điện xoay chiều một pha có công suất phát điện và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu của máy phát đều không đổi.Nối hai cực của máy phát với một trạm tăng áp có hệ số tăng áp là k đặt tại đó .Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây điện năng dược đưa lên dây tải cung cấp cho một xưởng cơ khí cách xa điểm M .Xưởng cơ khí có các máy tiện cùng lại công suất khi hoạt động là như nhau .Khi hệ số k=2 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 120 máy tiện cùng loại hoạt động .Khi hệ số k=3 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 125 máy tiện cùng hoạt động .Do xảy ra sự cố ở trạm tăng áp người ta phải nối người ta phải nối trực tiếp dây tải vào hai cực của máy phát điện .Khi đó ở xưởng cơ khí có thể có tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động .Coi rằng chỉ có hao phí trên dây tải điện là không đáng kể .Điện áp và dòng điện trên dây tải luôn cùng pha
A. 93
B. 112
C. 84
D. 108
 
Câu hỏi
Tại một điểm M có máy phát điện xoay chiều một pha có công suất phát điện và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu của máy phát đều không đổi.Nối hai cực của máy phát với một trạm tăng áp có hệ số tăng áp là k đặt tại đó .Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây điện năng dược đưa lên dây tải cung cấp cho một xưởng cơ khí cách xa điểm M .Xưởng cơ khí có các máy tiện cùng lại công suất khi hoạt động là như nhau .Khi hệ số k=2 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 120 máy tiện cùng loại hoạt động .Khi hệ số k=3 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 125 máy tiện cùng hoạt động .Do xảy ra sự cố ở trạm tăng áp người ta phải nối người ta phải nối trực tiếp dây tải vào hai cực của máy phát điện .Khi đó ở xưởng cơ khí có thể có tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động .Coi rằng chỉ có hao phí trên dây tải điện là không đáng kể .Điện áp và dòng điện trên dây tải luôn cùng pha
A. 93
B. 112
C. 84
D. 108
Lời giải:
•Ban đầu
$$\begin{cases} P-\dfrac{\Delta P}{4}=120P_o \\ P-\dfrac{\Delta P}{9}=125P_o \end{cases} $$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} P=129P_o \\ \Delta P=36P_o \end{cases}$$
•Lúc sau khi xảy ra sự cố, số máy cùng hoạt động là $129-36=93$(máy)
 
Cái công thức trên là sao minh chưa hiểu???
Trả lời:
Câu này tương tự một câu trong đề thi Đại học môn Vật lí năm 2012.
Công thức trên là bảo toàn mà.
Công suất tại nơi tiêu thụ bằng công suất truyền đi trừ đi công suất hao phí.
Còn 2 phương trình trong hệ là hệ quả của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán thay đổi điện áp để công suất hao phí giảm n lần, với công suất truyền đi không đổi.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Hỏi khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
HuyGooner C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Dung kháng khi đó của đoạn mạch khi thay đổi $U_{RCmax}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Điện xoay chiều 16
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
N Khi đó ta có hệ thức Bài tập Điện xoay chiều 1
Văn Long C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu AM khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 4
I $\left(U_{AM}+U_{MB}\right)$ có giá trị lớn nhất, khi đó điện áp giữa hai đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi khi điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trong mạch lớn nhất thì công suất lớn nhất đó bằng bao nh Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân f biến thiên Tìm giá trị của ULmax khi đó: Bài tập Điện xoay chiều 10
Hải Quân C biến thiên Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân C biến thiên Dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân C biến thiên Khi đó, công suất tiêu thụ trên mạch có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân Khi điều chỉnh R để cho công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất và khi đó hệ số công suất của mạch c Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Hệ số công suất của mạch điện khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
K f biến thiên Công suất của mạch khi đó có giá trị gần đúng bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Cường độ hiệu dụng trong mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
NTH 52 R biến thiên Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
P Hế số công suất của mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty MPĐ Tìm $U_{RL}$ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer Giả sử $LC \omega^{2}$ =1, lúc đó, điện áp hai đầu cuộn dây lớn hơn U khi Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 f biến thiên Khi đó $\frac{U_1}{U_2}$ là. Bài tập Điện xoay chiều 7
ĐỗĐạiHọc2015 C biến thiên Hệ số công xuất đạt khi đó là. Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn C biến thiên Tính hiệu điện thế hai đầu tụ khi đó? Bài tập Điện xoay chiều 11
GS.Xoăn Điện áp hai đầu đoạn mạch $AB$ khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch khi đó $\textbf{gần giá trị nào nhất}$ sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 8
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
Change Công suất của mạch khi đó có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 4
Thanh THĐ Truyền tải điện Khi một tổ máy ngừng hoạt động thì hiệu suất truyền tải vẫn trên đường dây đó là: Bài tập Điện xoay chiều 7
highhigh f biến thiên Hệ số công suất của cả đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
highhigh Tức thời Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm đó đến khi dòng điện có cường độ tức thời bằng $\sqrt{6}A$ Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty Tính số chỉ lớn nhất của vôn kế và điện dung C khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
Change Hệ số công suất của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
xuongrongnt C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
cuonghp96 C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 0
T C biến thiên Công suất tiêu thụ trên toàn mạch khi đó bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Mink Pycee C biến thiên Biểu thức điện áp trên đoạn MA khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 5
Gem Khi đó ta có mối liên hệ giữa hai chu kì là? Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable C biến thiên Cường độ dòng điện khi đó có biểu thức là: Bài tập Điện xoay chiều 4
huynhcashin C biến thiên Cường độ dòng điện tức thời trong mạch khi đó có biểu thức Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
Xiwang R biến thiên Tính $P_{max}$ và R khi đó Bài tập Điện xoay chiều 1
M Lệch pha Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch khi đó là... Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top