Tức thời Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ:

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=U{_0}(\cos(100\pi t)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần, $R=100\sqrt{3}$ cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L=\dfrac{2}{\pi}H$ và tụ điện có điện dung ) $C=\dfrac{10^{-4}}{\pi} F$ . Tại thời điểm khi điện áp tức thời có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại thì cường độ dòng điện tức thời trong mạch $0,3 \sqrt{5}A$.Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ:
A. 200V
B. 100V
C.$100\sqrt{2}$
D. $50\sqrt{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Tức thời Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn để đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ: Bài tập Điện xoay chiều 2
__Black_Cat____! Tức thời Dùng vôn kế có điện trở rất lớn đo hiệu điện thế hai đầu tụ điện thì vôn kế chỉ: Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tức thời Dùng một vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn đo hiệu điện thế 2 đầu tụ điện thì vôn kế chỉ Bài tập Điện xoay chiều 4
H Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 1
0 Dùng hai đèn như vậy mắc nối tiếp với nhau và mắc và đầu AC thì các đèn sáng như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 0
Math_IneRap Truyền tải điện Phải dùng máy hạ áp như thế nào để cung cấp đủ điện năng cho KCN? Bài tập Điện xoay chiều 7
JDieen XNguyeen Hỏi khi dùng dây này nối tắt hai đầu cuộn dây $L$ thì số chỉ ampe là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
O Cần dùng máy hạ áp với tỉ số như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 7
NTH 52 Truyền tải điện Số hộ dân có đủ điện dùng là? Bài tập Điện xoay chiều 6
H Dùng giãn đồ vectơ tính hệ số công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tại thời điểm nào đó Uc=40 vôn thì điện áp giữa 2 đầu mạch là bn? Bài tập Điện xoay chiều 2
thoheo Thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ cực đại khi tăng dần tần số là Bài tập Điện xoay chiều 2
E Tìm số chỉ của vôn kế Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 C biến thiên Vôn kế có số chỉ cực đại, tính số chỉ cực đại đó. Bài tập Điện xoay chiều 3
GS.Xoăn C biến thiên Với giá trị nào của C thì vôn kế chỉ giá trị cực tiểu, số chỉ vôn kế lúc đó là : Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty Tính số chỉ lớn nhất của vôn kế và điện dung C khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
Oneyearofhope Nếu tháo $C_2$ thì vôn kế chỉ bao nhiêu và điện trở R là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu f biến thiên Một giá trị cực đại thứ tự lần lượt các vôn kế đạt cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 1
Oneyearofhope R biến thiên Khi nối vào M,B thì số chỉ của vôn kế là: Bài tập Điện xoay chiều 10
M Nếu thay ampe bằng 1 vôn kế có điện trở rất lớn thì nó chỉ $100V$, giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Để số chỉ của vôn kế không đổi với mọi giá trị của biến trở R thì điện dung C của tụ điện có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
N R biến thiên Thay đổi R ta thấy số chỉ vôn kế không thay đổi, khi đó vôn kế chỉ bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 R biến thiên Tìm số chỉ lớn nhất của vôn kế theo $R; L, C, \omega; U$? Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Hỏi biên độ ${U}_{o}$ bằng bao nhiêu vôn Bài tập Điện xoay chiều 2
Sao Mơ C biến thiên Tìm số chỉ của vôn kế . Bài tập Điện xoay chiều 5
lkshooting Điện áp hai đầu vôn kế trễ pha $\dfrac{\pi}{3}$ so với $U$. Giá trị $R_2$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
I C biến thiên Nối một ampe kế xoay chiều (lí tưởng) với hai đầu tụ điện thì số chỉ ampe kế là Bài tập Điện xoay chiều 6
vat_ly_oi Trong các loại amphe kế sau, loại nào k đo dc cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều? Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 Tức thời Số chỉ của ampe-kế tại thời điểm $t=0,5 s$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 Xác định tần số của điện áp để ampe kế chỉ giá trị cực đại và số chỉ của ampe kế. Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top