Số điểm cực tiểu trên đoạn EF

Bài toán
Tại hai điểm $A$ và $B$ trên mặt nước cách nhau $16 cm$ có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình : $u_1=a\cos \left(30\pi t\right)$; $u_2=b\cos \left(30\pi t+\dfrac{\pi}{2} \right)$. Bước sóng trên mặt nước bằng $2 cm$. Gọi $E$, $F$ là hai điểm trên đoạn $AB$ sao cho $AE=BF=2$. Số cực tiểu trên đoạn $EF$ là :
A. $13$
B. $11$
C. $12$
D. $10$
 
Bài toán
Tại hai điểm $A$ và $B$ trên mặt nước cách nhau $16 cm$ có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình : $u_1=a\cos \left(30\pi t\right)$; $u_2=b\cos \left(30\pi t+\dfrac{\pi}{2} \right)$. Bước sóng trên mặt nước bằng $2 cm$. Gọi $E$, $F$ là hai điểm trên đoạn $AB$ sao cho $AE=BF=2$. Số cực tiểu trên đoạn $EF$ là :
A. $13$
B. $11$
C. $12$
D. $10$
Áp dụng công thức: $d_2 - d_1 = \dfrac{\lambda}{2.\pi}. ( \Delta \varphi_1 - \Delta \varphi ) $.
Với $ \Delta \varphi_1 $ là độ lệch pha giữa 2 sóng thành phần tại điểm cần xét; $\Delta \varphi$ là độ lệch pha của 2 nguồn sóng.

Áp dụng vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập này ta được: $ -6,75 < k < 5,75 $.
Chọn đáp án C
 
Bài toán
Tại hai điểm $A$ và $B$ trên mặt nước cách nhau $16 cm$ có hai nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình : $u_1=a\cos \left(30\pi t\right)$; $u_2=b\cos \left(30\pi t+\dfrac{\pi}{2} \right)$. Bước sóng trên mặt nước bằng $2 cm$. Gọi $E$, $F$ là hai điểm trên đoạn $AB$ sao cho $AE=BF=2$. Số cực tiểu trên đoạn $EF$ là :
A. $13$
B. $11$
C. $12$
D. $10$
Hướng giải:

Sóng của hai nguồn truyền tới M có phương trình là :
$$\left\{\begin{matrix}
U_{1M}=a\cos \left ( 30\pi t-\dfrac{2\pi d_1}{\lambda} \right ) \\
U_{2M}=a\cos \left ( 30\pi t+\dfrac{\pi}{2}-\dfrac{2\pi d_2}{\lambda} \right )
\end{matrix}\right.$$
Biên đô sóng tổng tai M là : $$A=\sqrt{a^{2}+b^{2}+2ab\cos\left ( \dfrac{2\pi }{\lambda }\left ( d_{1}-d_{2} \right )+\dfrac{\pi }{2} \right )}$$
$$A_{min}\Leftrightarrow \cos \left ( \dfrac{2\pi }{\lambda }\left ( d_{1}-d_{2} \right ) +\dfrac{\pi }{2}\right )=-1\Leftrightarrow \dfrac{2\pi }{\lambda }\left ( d_{1}-d_{2} \right ) +\dfrac{\pi }{2}=\pi +k2\pi$$$$ \Rightarrow d_{1}-d_{2}=\dfrac{\lambda }{4}+k\lambda $$
$$-12\leq d_{1}-d_{2}\leq 12 \Leftrightarrow -6,25\leq k\leq 5,75$$
Vây có 12 điểm cần tìm
 
Áp dụng công thức: $d_2 - d_1 = \dfrac{\lambda}{2.\pi}. ( \Delta \varphi_1 - \Delta \varphi ) $.
Với $ \Delta \varphi_1 $ là độ lệch pha giữa 2 sóng thành phần tại điểm cần xét; $\Delta \varphi$ là độ lệch pha của 2 nguồn sóng.

Áp dụng vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập này ta được: $ -6,75 < k < 5,75 $.
Chọn đáp án C
Anh giải thích rõ ràng hơn được không ạ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
trang sumi Li độ dao động tại M vào thời điểm t'=t+2,01(s) bằng Bài tập Sóng cơ 0
hà trang Tìm số điểm dao động với biên độ =8 Bài tập Sóng cơ 2
hà trang Tìm số điểm trên đường tròn có biên độ dao động bằng a/2 Bài tập Sóng cơ 1
M Hỏi sau thời gian bao lâu thì ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ 2? Bài tập Sóng cơ 0
M Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ đến vị trí cân bằng? Bài tập Sóng cơ 3
tam01235 Hời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất? Bài tập Sóng cơ 3
A Khoảng cách xa nhất từ O tới điểm mà có cường độ cực đại gần giá trị nào nhất? Bài tập Sóng cơ 0
Alitutu Trên cung phần tư OM có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 2
Alitutu Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn nằm trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
Giọt lệ mặn Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cức tiểu nằm trên xx' là Bài tập Sóng cơ 1
H Trên AB có bao nhiêu điểm biên độ bằng không? Bài tập Sóng cơ 2
hoangkkk Tìm khoảng thời gian để điểm N hạ xuống thấp nhất Bài tập Sóng cơ 4
Muộn Trong thời gian t = 2 (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại Bài tập Sóng cơ 5
Alitutu Để có M có dao động với biên độ cực tiểu thì M cách B một đoạn lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
Alitutu Cách A một khoảng nhỏ bằng bao nhiêu để N dao động với biên độ cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 1
Gem Khoảng cách tối thiểu từ đỉnh đến pittong đến miệng để ở ống nghe được âm cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
D Số đường dao động cực đại giữa M và N là Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top