A nút, B bụng gần A nhất. AB=18cm. M cách B 12cm,... Tính tốc độ truyền sóng trên dây

Bài toán
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 3,2 m/s
B. 5,6 m/s
C. 4,8 m/s
D. 2,4 m/s
 
Bài toán
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 3,2m/s
B. 5,6m/s
C. 4,8m/s
D. 2,4m/s
Lời giải

Sóng dừng nên $\lambda=18.4=72cm$
Ta có điểm M dao động chậm pha hơn so với A là $\dfrac{AM.2\pi }{\lambda}=\dfrac{\pi }{6}$
Từ đường tròn lượng giác suy ra thời gian mà độ lớn vận tốc của phần tử tại B nhỏ hơn tốc độ cực đại tại M là $\dfrac{\pi }{3}$ hay chiếm $\dfrac{T}{3}$ chu kì.
Suy ra T=0,3s. Hay v=2,4 cm/s
Chọn $D$
Ps:Hì, giờ mới ra, không biết đúng không :(
 
Điểm M không biết nằm trong đoạn AB hay nằm ngoài đoạn AB vì đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 không cho AB là hai đầu của sợi dây.
 
Lil.Tee đã viết:
Điểm M không biết nằm trong đoạn AB hay nằm ngoài đoạn AB vì đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 không cho AB là hai đầu của sợi dây.
Chắc bạn đó gõ thiếu thôi anh ạ, chứ ngoài thì lạ quá :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
L Tìm số bụng sóng và số nút sóng Bài tập Sóng cơ 1
A Bấy giờ có sóng dừng trên dây, hãy tính số bụng và số nút sóng? Bài tập Sóng cơ 3
Heavenpostman Điểm chính giữa ở 1 bụng và 1 nút dao động với biến độ ... ? Bài tập Sóng cơ 3
L Các nút sóng có tọa độ $x_{1}$, các bụng sóng có tọa độ $x_{2}$ có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
T Xác định biên độ dao động của bụng và số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 4
B Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. trên dây, A là 1 nút, B là 1 điểm bụng gầ Bài tập Sóng cơ 2
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
Hải Quân Số nút quan sát được trên dây là? Bài tập Sóng cơ 1
P Để tạo sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là Bài tập Sóng cơ 1
A Để trên dây có (m-1) điểm nút kể cả đầu thì tần số sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 6
A Số nút sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
A Tổng số nút trên dây AB là Bài tập Sóng cơ 1
L Số điểm nút trên dây là? Bài tập Sóng cơ 4
truongpham97 Tìm số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 5
G Khoảng cách giữa 5 nút liên tiếp là: Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Muốn trên dây có 5 nút sóng thì tần số trên dây là Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Tần số dao động để trên dây có hai đầu cố định có sóng dừng với n nút là Bài tập Sóng cơ 2
T Bước sóng là bao nhiêu khi khoảng cách giữa M và nút gần nhất là 6cm? Bài tập Sóng cơ 4
N Muốn trên dây AB có 13 nút sóng thì tần số sóng là $f_{2}$ phải có giá trị Bài tập Sóng cơ 1
N Bây giờ nếu muốn trên dây có sóng dừng và có tất cả 11 nút thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
B Tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng đoạn thẳng là? Bài tập Sóng cơ 1
SuMmer Cắt ngắn bớt sợi dây 21 cm thì trên dây chỉ còn 6 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
A Vận tốc dao động cực đại của một bụng sóng bằng Bài tập Sóng cơ 3
A Tổng số bụng sóng trên dây AB là Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng trên dây là v= 4m/s, muốn có 8 bụng sóng thì tần số dao động phải là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 2
A Sóng dừng trên dây có 8 bụng sóng thì tần số dao động là Bài tập Sóng cơ 1
G Số bụng sóng trên dây là: Bài tập Sóng cơ 2
A Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua VTCB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
datanhlg Khi dây duỗi thẳng điểm bụng sóng có tốc độ? Bài tập Sóng cơ 2
highhigh Số điểm bụng trên dây là bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng 1 đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Hỏi phải thay đổi tần số bằng bao nhiêu để trên dây có 8 bụng sóng? Bài tập Sóng cơ 3
A Số bụng sóng trên AB là? Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định $v_{max}$ của bụng sóng Bài tập Sóng cơ 1
Demonhk Khi ấy số bụng sóng trong đoạn thẳng AB có sóng dừng là Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Biên độ sóng dừng tại bụng sóng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
huynhcashin Khoảng cách từ B đến một bụng bất kỳ là Bài tập Sóng cơ 2
Vua Độc Dược Khoảng cách giữa 2 điểm cùng pha, có biên độ bằng nửa biên độ ở bụng là ?? Bài tập Sóng cơ 2
P Tìm số bụng sóng? Bài tập Sóng cơ 2
V Xác định li độ của điểm N cách một điểm bụng 51cm ở thời điểm trên? Bài tập Sóng cơ 1
Heavenpostman Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng 1 đoạn thẳng. Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm số bụng sóng trên dây: Bài tập Sóng cơ 1
Đ Số bụng sóng trên AB là Bài tập Sóng cơ 3
triminhdovip137 Tìm tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 3
D Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5 cm cách nhau Bài tập Sóng cơ 9
L Trên dây, số điểm dao động với biên độ bằng một nửa biên độ dao động của một bụng sóng là Bài tập Sóng cơ 1
ferollsan Tính tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đọan thẳng Bài tập Sóng cơ 1
T Tìm số dao động với biên độ bằng 1/2 biên độ của điểm bụng Bài tập Sóng cơ 8
D Biên độ sóng tại bụng là Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top