Lúc điện áp giữa hai đầu đoạn mạch đạt cực đại thì điện áp giữa hai đầu điện trở là ?

Bài toán :
Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R và C nối tiếp một điện áp xoay chiều có điện áp và hiệu dụng U và tần số f không đổi. Biết dung kháng của tụ điện có độ lớn bằng điện trở R. Lúc điện áp giữa hai đầu đoạn mạch đạt cực đại thì điện áp giữa hai đầu điện trở bằng?
A$\dfrac{U}{2}$

B.$\dfrac{U}{\sqrt{2}}$

C.$\sqrt{2}U$

D.$U$
 
Bài toán :
Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R và C nối tiếp một điện áp xoay chiều có điện áp và hiệu dụng U và tần số f không đổi. Biết dung kháng của tụ điện có độ lớn bằng điện trở R. Lúc điện áp giữa hai đầu đoạn mạch đạt cực đại thì điện áp giữa hai đầu điện trở bằng?
A$\dfrac{U}{2}$

B.$\dfrac{U}{\sqrt{2}}$

C.$\sqrt{2}U$

D.$U$
Trả Lời:
Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là U nên điêhn áp cực đại là $U\sqrt{2}$
Ta có:
$$u_{RC}=u_{R}+u_{C}$$
Mà khi $u_{RC}$ cực đại thì $u_{R}=u_{C}$
Nên $u_{R}=\dfrac{u_{RC}}{2}=\dfrac{U}{\sqrt{2}}$
Chọn B
 
Bài toán :
Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R và C nối tiếp một điện áp xoay chiều có điện áp và hiệu dụng U và tần số f không đổi. Biết dung kháng của tụ điện có độ lớn bằng điện trở R. Lúc điện áp giữa hai đầu đoạn mạch đạt cực đại thì điện áp giữa hai đầu điện trở bằng?
A$\dfrac{U}{2}$

B.$\dfrac{U}{\sqrt{2}}$

C.$\sqrt{2}U$

D.$U$
Bài làm:

$u$ nhanh pha hơn $i$ là $\dfrac{\pi}{4}$.
Cái này phải nhìn phương trình chứ các cậu. Một vật ở biên $U\sqrt{2}$, hai vật khác lệch pha $\dfrac{\pi}{4}$ ở vị trí $x=\dfrac{A}{\sqrt{2}}$
Chọn B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lethisao Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp hai đầu AN cực đại đến lúc điện áp hai đầu NB cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 9
A Lúc điện áp hai đầu mạch có giá trị $200\sqrt{3}$ lần thứ 3 là. Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Lúc này điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 7
H Lúc đó điện áp hai đầu đoạn mạch MN xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
Kate Spencer Giả sử $LC \omega^{2}$ =1, lúc đó, điện áp hai đầu cuộn dây lớn hơn U khi Bài tập Điện xoay chiều 1
zkdcxoan MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch $MB$ lúc này có thể là Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Duy Khôi Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
inconsolable C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 1
kingkoong C biến thiên Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp giữa hai bản tụ điện lúc này là? Bài tập Điện xoay chiều 1
kingkoong L biến thiên Lúc này điện áp giữa hai bản tụ điện là? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biểu thức dòng điện lúc đó là. Bài tập Điện xoay chiều 3
tkvatliphothong f biến thiên Tần số dòng điện lúc này là Bài tập Điện xoay chiều 1
kt1996 Tiếp tục điều chỉnh C để trong mạch xảy ra cộng hưởng điện, lúc ấy $U_{C}$ có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 2
$\pi^{2}$ MPĐ Nếu tiếp tục tăng tốc độ của rôto thêm 60vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng lúc này Bài tập Điện xoay chiều 1
N Truyền tải điện Nếu thay rôto của máy phát điện bằng 18000 vòng. Số cặp cực của rôto lúc đầu là Bài tập Điện xoay chiều 1
Y Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải lúc đầu là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số công suất toàn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP Hệ số công suất lúc đầu? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Giá trị của độ tự cảm lúc đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
A Hỏi lúc này hệ số công suất mạch là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn Hộp đen Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị $f_0$ là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
K f biến thiên Tần số f lúc ban đầu là? Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn L biến thiên Giá trị độ tự cảm lúc đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
C Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau là? Bài tập Điện xoay chiều 13
GS.Xoăn C biến thiên Với giá trị nào của C thì vôn kế chỉ giá trị cực tiểu, số chỉ vôn kế lúc đó là : Bài tập Điện xoay chiều 6
Mai Bò L biến thiên Giá trị độ tự cảm lúc đó?? Bài tập Điện xoay chiều 2
Xuân Thành L biến thiên Xác định hệ số công suất lúc đầu Bài tập Điện xoay chiều 5
cọng rau muống Hệ số của mạch lúc sau Bài tập Điện xoay chiều 1
kt1996 Điều chỉnh C để trong mạch xảy ra cộng hưởng, lúc ấy tìm $U_{R}$ và $U_{L}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch lúc này có giá trị xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
SuSu1407 Số lần con lắc đi qua vị trí cân bằng từ lúc bắt đầu dao động đến lúc đứng lại là: Bài tập Điện xoay chiều 3
cuonghp96 R biến thiên Hệ số công suất đoạn mạch lúc sau là Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable Hệ số công suất của mạch lúc sau bằng: Bài tập Điện xoay chiều 3
H MBA Số vòng dây ở cuộn thứ cấp lúc đầu là Bài tập Điện xoay chiều 2
ohana1233 R biến thiên Điều chỉnh R để $U_{1}=80V$, lúc ấy $U_{2}$ có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
dau xu toc roi Công suất tiêu thụ lúc này là? Bài tập Điện xoay chiều 7
dau xu toc roi Truyền tải điện Tim hệ số công suất lúc đầu Bài tập Điện xoay chiều 3
D Hệ số công suất của đoạn mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Tần số f lúc ban đầu là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Snow_flower_9x Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
triminhdovip137 L biến thiên Khi $L=L_2$ thì $U_{L_{max}}$ và bằng $275 \ V, \ U_R = 132V$, lúc này $U_C$ bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Hệ số công suất của đoạn mạch lúc trước? Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 Hộp đen Tổng trở đoạn mạch lúc sau? Bài tập Điện xoay chiều 3
H MPĐ Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB nhỏ nhất có thể là Bài tập Điện xoay chiều 1
P Điện năng được truyền từ 1 nhà máy phát điện nhỏ đến 1 khhu công nghiệp(KCN) bằng đường dây tải... Bài tập Điện xoay chiều 0
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
letuyen1403 C biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top