Vấn đề về việc gõ công thức toán

Sau khi rõ công thức toán xong thì làm sao chuyển công thức toán đó vào chủ để của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết mình
 
Ví dụ bạn gõ phân số a/b chẳng hạn, thì bạn gõ là :
\dfrac{a}{b}
Sau đó muốn hiển thị thì bạn thêm thẻ đô la vào, thành :
$\dfrac{a}{b}$
Hiển thị : $\dfrac{a}{b}$
 
Sau khi rõ công thức toán xong thì làm sao chuyển công thức toán đó vào chủ để của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết mình
Sau khi gõ xong cop nguyên đoạn đó dán vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết và đặt trong cặp thẻ $$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Hỏi về cách chỉnh kích cỡ phân số trong Texmaker Các vấn đề về LaTeX và trình bày 5

Quảng cáo

Top