Ở quả cầu B hiện tượng quang điện

Câu hỏi
Hai quả cầu nhôm A và B đặt xa nhau chưa tích điện, chúng được chiếu bởi 2 bức xạ khác nhau thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra ở quả cầu A. Tiến hành treo quả cầu B cạnh quả cầu A(không tiếp xúc nhau) thì thấy lực tương tác điện giữa 2 quả bằng 0. Ở quả cầu B hiện tượng quang điện
A. đã xảy ra, đó là hiện tượng quang điện trong.
B. đã không xảy ra.
C. đã có xảy ra.
D. có xảy ra hay không là chưa đủ căn cứ để kết luận.
 
Câu hỏi
Hai quả cầu nhôm A và B đặt xa nhau chưa tích điện, chúng được chiếu bởi 2 bức xạ khác nhau thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra ở quả cầu A. Tiến hành treo quả cầu B cạnh quả cầu A(không tiếp xúc nhau) thì thấy lực tương tác điện giữa 2 quả bằng 0. Ở quả cầu B hiện tượng quang điện
A. đã xảy ra, đó là hiện tượng quang điện trong.
B. đã không xảy ra.
C. đã có xảy ra.
D. có xảy ra hay không là chưa đủ căn cứ để kết luận.
C. đã có xảy ra.
 
Câu hỏi
Hai quả cầu nhôm A và B đặt xa nhau chưa tích điện, chúng được chiếu bởi 2 bức xạ khác nhau thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra ở quả cầu A. Tiến hành treo quả cầu B cạnh quả cầu A(không tiếp xúc nhau) thì thấy lực tương tác điện giữa 2 quả bằng 0. Ở quả cầu B hiện tượng quang điện
A. đã xảy ra, đó là hiện tượng quang điện trong.
B. đã không xảy ra.
C. đã có xảy ra.
D. có xảy ra hay không là chưa đủ căn cứ để kết luận.
Chọn đáp án C
A sai vì quả cầu là nhôm.
B sai vì nếu B trung hòa, A nhiễm dương thì có tương tác điện do hưởng ứng.
D sai vì có thể kết luận là có xảy ra.
Theo tớ nghĩ ánh sáng chiếu vào B có $\lambda_0 -\lambda <<$ chẳng hạn, như vậy quả cầu B sẽ tích điện dương nhưng điện thế rất nhỏ. Với điện thế nhỏ như vậy vẫn sẽ có lực đẩy của 2 quả tích điện dương, và lực hút của 2 quả cầu nhiễm điện do hưởng ứng. Thế là không có tương tác điện.
Ps: Suy luận lù bù sai thì góp ý nhé.
hoaluuly777 cậu muốn gọi ai thì cậu tag tên vào cho dễ theo dõi
 
Câu hỏi
Hai quả cầu nhôm A và B đặt xa nhau chưa tích điện, chúng được chiếu bởi 2 bức xạ khác nhau thì thấy có hiện tượng quang điện xảy ra ở quả cầu A. Tiến hành treo quả cầu B cạnh quả cầu A(không tiếp xúc nhau) thì thấy lực tương tác điện giữa 2 quả bằng 0. Ở quả cầu B hiện tượng quang điện
A. đã xảy ra, đó là hiện tượng quang điện trong.
B. đã không xảy ra.
C. đã có xảy ra.
D. có xảy ra hay không là chưa đủ căn cứ để kết luận.
Theo mình thì đáp án A. Quả cầu A đã xảy ra quang điện nên nó mất e và tích điện dương. Như vậy muốn lực tương tác giữa 2 quả =0 thì cả hai quả phải trung hòa điện. Quả cầu A phải nhiễm điện âm do hưởng ứng . Từ đó quả B phải nhiễm điện âm.Có lẽ đã xảy ra quang điện trong và số e giải phóng > số lỗ trống tạo thành.(Mong mọi người góp ý kiến)
 
Theo mình thì đáp án A. Quả cầu A đã xảy ra quang điện nên nó mất e và tích điện dương. Như vậy muốn lực tương tác giữa 2 quả =0 thì cả hai quả phải trung hòa điện. Quả cầu A phải nhiễm điện âm do hưởng ứng . Từ đó quả B phải nhiễm điện âm.Có lẽ đã xảy ra quang điện trong và số e giải phóng > số lỗ trống tạo thành.(Mong mọi người góp ý kiến)
A chắc chắn sai vì quang điện trong làm gì có bật e đâu
 
Quang điện trong làm giải phóng e liên kết và lỗ trống mà cậu. ( Nhưng quang điện trong xảy ra với nhôm thì mình thấy lạ quá, chẳng biết đúng không)
Quang điện trong không xảy ra đối với nhôm đâu cậu. Nếu chiếu ánh sáng có bước sóng đủ nhỏ thì có quang điện ngoài. Còn nếu ánh sáng có bước sóng lớn sẽ không có hiện tượng nào cả.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
X Xác định bước sóng những vạch quang phổ của ng tử H xuất hiện khi bắn phá ng tử H ở trạng thái cơ bả Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
L Ở thời điểm $t_{2}=t_{1}+2T$, tỉ số nói trên bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ngocnhat95 Phải đặt một đèn Natri phát ra ánh sáng vàng ở cách bao xa để mắt còn thấy được ánh sáng đèn? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
rainmeteror Ở trạng thái dừng, nguyên tử: Bài tập Lượng tử ánh sáng 26
H Điện thế cực đại của quả cầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
banana257 Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số $f$ vào quả cầu trên thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
rainmeteror Quả cầu phải tích điện bao nhiêu để giữ không cho quang electron thoát ra? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
H Điện thế cực đại của quả cầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
lam_vuong Hỏi nếu chiếu riêng tần số $f$ vào quả cầu kim loại trên (đang trung hòa điện) thì điện thế cực đại Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
sooley Điện thế quả cầu sau đó là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
P Quả cầu đạt hiệu điện thế cực đại là bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
N Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu kim loại trên thì điện thế cực đại của quả cầu là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
hoaluuly777 Xác định điện tích cực đại mà quả cầu có thể tích được Bài tập Lượng tử ánh sáng 4

Quảng cáo

Top