Nhận xét nào sau đây là đúng? Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm thì:

Câu hỏi
Nhận xét nào sau đây là đúng? Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm thì:
A. Tấm kẽm mất dần điện tích dương
B. Tấm kẽm mất dần điện tích âm
C. Điện tích âm của tấm kẽm không thay đổi
D. Tấm kẽm sẽ đến lúc trung hòa về điện
 
Câu hỏi
Nhận xét nào sau đây là đúng? Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm thì:
A. Tấm kẽm mất dần điện tích dương
B. Tấm kẽm mất dần điện tích âm
C. Điện tích âm của tấm kẽm không thay đổi
D. Tấm kẽm sẽ đến lúc trung hòa về điện
Chọn C
Hồng ngoại yếu thế thì làm ăn được gì.
 
Câu hỏi
Nhận xét nào sau đây là đúng? Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào một tấm kẽm tích điện âm thì:
A. Tấm kẽm mất dần điện tích dương
B. Tấm kẽm mất dần điện tích âm
C. Điện tích âm của tấm kẽm không thay đổi
D. Tấm kẽm sẽ đến lúc trung hòa về điện
Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện là $\lambda\leq\lambda_{o}$
Mà giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 trong khi $0,38\leq\lambda\leq0,76$.
$\Rightarrow$ chọn C. :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Nắng Năng lượng Ion hóa của Hidro nhận giá trị nào. Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Động năng cực đại của quang e khi tới anốt có giá trị nào sau đây Bài tập Lượng tử ánh sáng 8
anh yêu em Số hạt a mà 1 mg $Ra^{226}$ phát ra trong 1 phút gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
đắc toàn Công suất ánh sáng ứng với độ nhạy này có giá trị nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Muộn Khối khí có thể phát ra bức xạ nào nữa dưới đây? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
untilyou1996 Phôtôn thuộc loại nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
Đinh Văn Tùng Số bức xạ với loại bức xạ khác nhau thế nào ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
H $U_{AK}$ như thế nào thì không có dòng quang điện Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
huynhcashin Trong những kết luận sau, kết luận nào đúng Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
To_Be_The_Best Giới hạn quang điện không xảy ra với kim loại nào ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
A Laze rubi không hoạt động dựa theo nguyên tắc nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
lkshooting Hiện tượng quang điện KHÔNG xảy ra với hợp kim nào sau đây? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Heavenpostman Khi chuyển từ m đến n thì bán kính quỹ đạo của electron thay đổi thế nào ... ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
T Sau khi hấp thụ năng lượng nguyên tử Hidro sẽ chuyển động như thế nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Electron đã chuyển từ quỹ đạo nào về quỹ đạo nào? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
ShiroPin Giá trị nào dưới đây là tần số của một trong các phôtôn đó Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
lvcat Muốn tăng khoảng cách xa nhất của e sau khi quay trở lại tấm kim loại thì cần làm thế nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top