f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch

Bài toán
Cho mạch RLC ,cuộn cảm có điện trở thuần r .Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng $u=125\sqrt{2}\cos(100\pi t)(W)\omega$ thay đổi được .Đoạn mạch AM gồm R và C Đoạn mạch MB chứa cuộn dây .Biết $u_{AM}$vuông pha với $u_{MB}$và $r=R$.Với hai giá trị của tần số góc là $\omega _{1}=100\pi rad/s$ và $\omega _{2}=40\pi rad/s$ thì mạch có cùng hệ số công suất .Hãy xác định hệ số công suất của mạch
A. 0,72
B. 0,85
C. 0,96
D. 0,9
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài .
Cho mạch RLC ,cuộn cảm có điện trở thuần r .Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng $u=125\sqrt{2}\cos(100\pi t)(W)\omega$ thay đổi được .Đoạn mạch AM gồm R và C Đoạn mạch MB chứa cuộn dây .Biết $u_{AM}$vuông pha với $u_{MB}$và $r=R$.Với hai giá trị của tần số góc là $\omega {1}=100\pi rad/s$ và $\omega _{2}=40\pi rad/s$ thì mạch có cùng hệ số công suất .Hãy xác định hệ số công suất của mạch
A. 0,72
B. 0,85
C. 0,96
D. 0,9

Bài làm:
Bài này công thức có đâu đó trên diễn đàn rồi. Bạn tìm để xem cách chứng minh:
\[ \cos \varphi =\dfrac{1}{\sqrt{1+(\sqrt{\dfrac{w_1}{w_2}}-\sqrt{\dfrac{w_2}{w_1}})^2}}=0,72 \]
Chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
@kiempro721119 Sai rồi bạn ạ đây là hệ số công suất của mạch trong trường hợp vuông pha chứ không trong trường hợp hệ số công suất bằng nhau bằng nhau
 
Bài .
Cho mạch RLC ,cuộn cảm có điện trở thuần r .Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng $u=125\sqrt{2}\cos(100\pi t)(W)\omega$ thay đổi được .Đoạn mạch AM gồm R và C Đoạn mạch MB chứa cuộn dây .Biết $u_{AM}$vuông pha với $u_{MB}$và $r=R$.Với hai giá trị của tần số góc là $\omega {1}=100\pi rad/s$ và $\omega _{2}=40\pi rad/s$ thì mạch có cùng hệ số công suất .Hãy xác định hệ số công suất của mạch
A. 0,72
B. 0,85
C. 0,96
D. 0,9
\[ \cos \varphi =\dfrac{2}{\sqrt{4+(\sqrt{\dfrac{w_1}{w_2}}-\sqrt{\dfrac{w_2}{w_1}})^2}}=0,9 \]
ChọnD
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
@kiempro721119 Sai rồi bạn ạ đây là hệ số công suất của mạch trong trường hợp vuông pha chứ không trong trường hợp hệ số công suất bằng nhau bằng nhau
À vội quá, thế này đơn giản hơn thì phải.
Vuông pha nên:
\[ Z_LZ_C=R.r \Rightarrow Z_L.Z_C=R^2 \]
Hai giá trị $w$ cho cùng hệ số công suất:
\[ Z_1=Z_2\]
\[ \Leftrightarrow 4L-\dfrac{1}{4C}=\dfrac{1}{10C}-10L\]
\[ \Leftrightarrow LC=\dfrac{1}{40}=\dfrac{1}{w_1.w_2}\]
\[\Rightarrow \dfrac{Z_L}{Z_C}=\dfrac{w^2_1}{w_1w_2}=\dfrac{w_1}{w_2}=\dfrac{4}{10} \]
Suy ra $Z_L=\sqrt{\dfrac{5}{2}}R;Z_C=\sqrt{\dfrac{2}{5}}R$
Vậy:
\[ \cos \varphi=\dfrac{2R}{\sqrt{4R^2+(\sqrt{\dfrac{5}{2}}R-\sqrt{\dfrac{2}{5}}R)^2}}=0,9 \]
Chọn D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
À vội quá, thế này đơn giản hơn thì phải.
Vuông pha nên:
\[ Z_LZ_C=R.r \Rightarrow Z_L.Z_C=R^2 \]
Hai giá trị $w$ cho cùng hệ số công suất:
\[ Z_1=Z_2\]
\[ \Leftrightarrow 4L-\dfrac{1}{4C}=\dfrac{1}{10C}-10L\]
\[ \Leftrightarrow LC=\dfrac{1}{40}=\dfrac{1}{w_1.w_2}\]
\[\Rightarrow \dfrac{Z_L}{Z_C}=\dfrac{w^2_1}{w_1w_2}=\dfrac{w_1}{w_2}=\dfrac{4}{10} \]
Suy ra $Z_L=\sqrt{\dfrac{5}{2}}R;Z_C=\sqrt{\dfrac{2}{5}}R$
Vậy:
\[ \cos \varphi=\dfrac{2R}{\sqrt{4R^2+(\sqrt{\dfrac{5}{2}}R-\sqrt{\dfrac{2}{5}}R)^2}}=0,9 \]
Chọn D

Cái đoạn sau $Z_1=Z_2$ mình không hiểu cái $\pi$ bạn vứt đi đâu rồi?
Giải thích giúp mình cái dấu suy ra cuối cùng có tỉ lệ với!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Công thức của bạn còn đúng không nếu $\omega$ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho khác đi?
Vẫn đúng bạn ak, thực chất thì tổng quát như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nếu không có điện trở trong r


Bài làm:
Bài này công thức có đâu đó trên diễn đàn rồi. Bạn tìm để xem cách chứng minh:
\[ \cos \varphi =\dfrac{1}{\sqrt{1+(\sqrt{\dfrac{w_1}{w_2}}-\sqrt{\dfrac{w_2}{w_1}})^2}}=0,72 \]
Chọn A
Mạch R-L-C
\[ \cos \varphi =\dfrac{R}{\sqrt{R^2+(R.\sqrt{\dfrac{w_1}{w_2}}-R.\sqrt{\dfrac{w_2}{w_1}})^2}}\]
Mạch R-Lr-C
\[ \cos \varphi =\dfrac{R+r}{\sqrt{(R+r)^2+((R+r).\sqrt{\dfrac{w_1}{w_2}}-(R+r).\sqrt{\dfrac{w_2}{w_1}})^2}}\]
 
Vẫn đúng bạn ak, thực chất thì tổng quát như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nếu không có điện trở trong r


Mạch R-L-C
\[ \cos \varphi =\dfrac{R}{\sqrt{R^2+(R.\sqrt{\dfrac{w_1}{w_2}}-R.\sqrt{\dfrac{w_2}{w_1}})^2}}\]
Mạch R-Lr-C
\[ \cos \varphi =\dfrac{R+r}{\sqrt{(R+r)^2+((R+r).\sqrt{\dfrac{w_1}{w_2}}-(R+r).\sqrt{\dfrac{w_2}{w_1}})^2}}\]
Cái này là trong lúc làm thì biến đổi hay em nhớ luôn công thức đấy? Nếu nhớ được thì nể quá
 
Vẫn đúng bạn ak, thực chất thì tổng quát như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nếu không có điện trở trong r


Mạch R-L-C
\[ \cos \varphi =\dfrac{R}{\sqrt{R^2+(R.\sqrt{\dfrac{w_1}{w_2}}-R.\sqrt{\dfrac{w_2}{w_1}})^2}}\]
Mạch R-Lr-C
\[ \cos \varphi =\dfrac{R+r}{\sqrt{(R+r)^2+((R+r).\sqrt{\dfrac{w_1}{w_2}}-(R+r).\sqrt{\dfrac{w_2}{w_1}})^2}}\]
Viết thế này chắc khác nào tự làm khó mình = ))
 
Theo mình làm thì LC = $\dfrac{1}{4000\Pi ^{2}}$ cơ bạn ạ (vì giá trị cộng hưởng mà) rồi nhân thêm chia bớt là được tỉ lệ $\dfrac{z_{L}}{z_{C}}$ giống như kết quả.
Các bạn hiểu máy móc quá. Nhân chia hợp lý thì Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải mình hoàn toàn đúng. Làm trắc nghiệm mà cứ soi trình bày, lý thuyết sao lên được...
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Xác định hệ số công suất khi $R=\sqrt{3}R_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch khi khóa K đóng Bài tập Điện xoay chiều 5
Kate Spencer f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch ứng với $\omega _{1}$ và $\omega _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
H Xác định hệ số công suất trong 2 trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 5
Xuân Thành L biến thiên Xác định hệ số công suất lúc đầu Bài tập Điện xoay chiều 5
H f biến thiên Hãy xác định hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
phituyetnhung Lệch pha Xác định hđt hiệu dụng 2 đầu mạch và hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
LeLinh f biến thiên Xác định mối liên hệ giữa R và L là: Bài tập Điện xoay chiều 1
Sao Mơ Xác định hệ số công suất của mạch tương ứng Bài tập Điện xoay chiều 3
D Lệch pha Xác định hệ số công suất của mạch khi K đóng Bài tập Điện xoay chiều 11
__Black_Cat____! f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch ứng với $ \omega_1$,$ \omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
N f biến thiên Xác định hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
D f biến thiên Xác định hệ số công suất mạch ứng với $ { \omega }_{1}; { \omega }_{2}$: Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Xác định khoảng thời gian kể từ khi điện áp hai đầu NB cực đại đến khi điện áp hai đầu AN cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
X MBA Xác định hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
T Xác định tỉ số hđt hiệu dụng giữa hai đầu mạch và giữa hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
Tinh Hoang Xác định tên hai phần tử trên và giải thích? Bài tập Điện xoay chiều 1
Luhan Xác định các phần tử trong hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Thu Huyền MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng trên hai đầu điện trở $R$ Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Hộp đen Xác định các loại linh kiện trong hộp đen và giá trị trở kháng của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty Xác định giá trị hiệu dụng dòng điện trong mạch? Bài tập Điện xoay chiều 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Xác định điện áp hiệu dụng của mạng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Lệch pha Xác định $U_{0}$, L,C Bài tập Điện xoay chiều 4
P Xác định điện áp hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 5
Kate Spencer MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng $U_{2}$ tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu suất máy biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
C Xác định giá trị hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 3
L Xác định phần tử trong hộp kín và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 2
skylinehermes Xác định dòng điện hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 7
S MBA Xác định $\frac{Z_{L}}{r}$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Bo Valenca Xác định góc lệch pha $\varphi _1, \varphi_2$ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với $i_1, i_2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
huynhcashin Xác định khoảng thời gian ngắn nhất $\Delta t$ tính từ thời điểm $t_{1}$ để $i_{1}=-i_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Xác định khoảng thời gian ngắn nhất để $i_{1}=-i_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Gem Xác định U Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin R biến thiên Xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Xác định thời gian dòng điện có độ lớn nhỏ hơn 2A trong 1s? Bài tập Điện xoay chiều 1
vat_ly_oi Xác định thời gian dòng điện đổi chiều lần thứ 2011 kể từ thời điểm ban đầu. Bài tập Điện xoay chiều 0
cựL nễyugN Xác định điện áp hiệu dụng của mạng điện có động cơ điên và cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 2
To_Be_The_Best Xác định thời gian thiết bị hoạt động trong $1 s$ Bài tập Điện xoay chiều 9
ShiroPin f biến thiên Xác định giá trị thứ hai $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Phan Đức Hiếu C biến thiên Xác định góc lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 7
ShiroPin R biến thiên Xác định giá trị cực đại của công suất trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
superstar Hãy xác định các đại lượng cần đo Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tức thời Xác định giá trị cường độ dòng điện tức thời trong mạch tại thời điểm điện áp tức thời hai đầu cuộn Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Xác định hiệu điện thế cực đại hai đầu AB? Bài tập Điện xoay chiều 2
N R biến thiên Độ tự cảm L của cuộn dây được xác định bằng biểu thức Bài tập Điện xoay chiều 4
__Black_Cat____! f biến thiên Xác định tần số để mạch có cộng hưởng Bài tập Điện xoay chiều 4
Sky Fighter Hộp đen Xác định các thành phần trong hộp đen $X,Y,Z,J$ Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Xác định cường độ hiệu dụng trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
superstar Xác định điện dung của tụ điện , điện trở r và cùng độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


















































Quảng cáo

Top