Suất điện động suất hiện trên thanh treo con lắc

Bài toán Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ dài $1m$, dao động điều hòa với biên độ góc $0.1 rad$ trong một từ trường đều mà cảm ứng từ có hướng vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc và có độ lớn $1T$. Lấy gia tốc trọng trường $10 m/s^2$. Tính suất điện động hiệu dụng suất hiện trên thanh treo con lắc:

A. 0.16 V
B. 0.11 V
C. 0.32 V
D. 0.22 V
 
Bài toán Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ dài $1m$, dao động điều hòa với biên độ góc $0.1 rad$ trong một từ trường đều mà cảm ứng từ có hướng vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc và có độ lớn $1T$. Lấy gia tốc trọng trường $10 m/s^2$. Tính suất điện động hiệu dụng suất hiện trên thanh treo con lắc:

A. 0.16 V
B. 0.11 V
C. 0.32 V
D. 0.22 V
Trả lời:
Trong topic này có một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự:
http://vatliphothong.vn/t/3033/page-2
 
Bạn có thể copy bài đó sang bên này dc k? Mình onl trên đt,k hiển thị hết hình ảnh dc nên k xem dc bjểu thức. Tks
 
Bạn có thể copy bài đó sang bên này dc k? Mình onl trên đt,k hiển thị hết hình ảnh dc nên k xem dc bjểu thức. Tks
Đây bạn à:
$$\left | e_c \right |=\left | \dfrac{\Delta \phi }{\Delta t} \right |=\left |\dfrac{B\Delta S}{\Delta t} \right |=\left |\dfrac{B\Delta \alpha l^2\pi}{2\pi\Delta t} \right |
=\left |\dfrac{Bvl^2}{2} \right |.$$
$$\Rightarrow \left |e_{max} \right |=\dfrac{1}{2}B\omega \alpha _ol^2.$$
 
Suất điện động có tần số bằng tần số của con lắc đơn đúng k bạn. Mình sử dụng công thức của bạn tính ra kết quả là 0.11V nhưng trong sách ra 0.22V. Sách sử dụng công thức $e_0=wBl^2.\alpha$
 
Suất điện động có tần số bằng tần số của con lắc đơn đúng k bạn. Mình sử dụng công thức của bạn tính ra kết quả là 0.11V nhưng trong sách ra 0.22V. Sách sử dụng công thức $e_0=wBl^2.\alpha$
cô mình cũng sử dụng công thức như của bạn hieubuidinh ấy vs lại nếu tinhd như bạn hieubuidinh mình tinmhs được 0,16
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
báo Công suất để lo xo dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 2
N Giảm liên tục f đến giá trị nào thì công suất tiêu thụ bằng P Bài tập Dao động cơ 3
Alitutu Cường độ điện trường $E$ có giá trị khoảng Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Điện tích $q$ bằng: Bài tập Dao động cơ 4
zkdcxoan Tỉ số cơ năng của hai con lắc sau khi đổi chiều điện trường Bài tập Dao động cơ 2
trungthinh.99 Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi vật dao động đến khi $F_{đh}=1.5N$ Bài tập Dao động cơ 2
N Hình chiếu của chất điểm còn lại trên trục Ox dao động với phương trình ? Bài tập Dao động cơ 5
Alitutu Năng lượng dao động của vật bằng Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Tần số dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Dao động điều hòa với tần số là Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Sau đó con lắc dao động với cơ năng toàn phần là Bài tập Dao động cơ 2
Alitutu Phương trình dao động của vật có biểu thức nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động tổng hợp là Bài tập Dao động cơ 10
Alitutu Nếu chỉ treo vật có khối lượng $m_{2}$ thì tần số dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
N Chu kì dao động của vật và độ nén tối đa của $k_2$ trong quá trình dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
K Khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,4j thì động năng của con lắc thứ 2 là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 6
anzaiii Lần thứ 2 động năng bằng thế năng tại thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 3
anzaiii Nếu giảm khối lượng 20% thì số lần dao động của con lắc trong 1 đơn vị thời gian Bài tập Dao động cơ 10
D Tốc độ dao động cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 10
anzaiii Tính chu kì dao động $T_1$ , $T_2$ khi lần lượt mắc vật m vào lò xo $k_1$,$K_2$ là ? Bài tập Dao động cơ 1
linh Độ nén lớn nhất của lò xo có thể đạt được trong quá trình vật giao động là? Bài tập Dao động cơ 7
anzaiii Tìm thời điểm thế năng của con lắc bằng động năng của nó . Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top