Khối lượng vật nặng là

Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng m mang điện tích q = +$5.10^{-6}C$ được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hoà trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn $E = 10^{4}V/m$ và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy $g = 10m/s^{2},\pi= 3,14$. Chu kì dao động điều hoà của con lắc là 1,15 s.Khối lượng vật nhỏ m là
A. 15g
B. 30g
C. 50g
D. 10g
 
Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng m mang điện tích q = +$5.10^{-6}C$ được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hoà trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn $E = 10^{4}V/m$ và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy $g = 10m/s^{2},\pi= 3,14$. Chu kì dao động điều hoà của con lắc là 1,15 s.Khối lượng vật nhỏ m là
A.15g
B.30g
C.50g
D.10g
Bài làm;
Ta có gia tốc hiệu dụng:
$$g'=g+a.$$
$$a=\dfrac{qE}{m}.$$
Chú ý:
$$T'=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g'}}.$$
Tính ra:
$$m \approx 10 g.$$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Trang Simon Thêm vật có khối lượng m Bài tập Dao động cơ 1
O Hãy xác định khối lượng của vật Bài tập Dao động cơ 4
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
lethisao Để $\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}$ = $\frac{2}{3}$ thì cần thay đổi khối lượng vật như thế nào Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Hỏi khối lượng của vật gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khối lượng của vật là. Bài tập Dao động cơ 5
A Khối lượng của vật là Bài tập Dao động cơ 1
Z Khối lượng m của vật Bài tập Dao động cơ 2
L Tính khối lượng của vật nặng Bài tập Dao động cơ 3
L Tính khối lượng của vật Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Vật năng có khối lượng $m=100g$. $g=10m/s^{2}$. Độ cứng của lò xo là. Bài tập Dao động cơ 3
091031103 Gọi q và m điện tích và khối lượng vật nặng, g là gia tốc trọng trường. hệ thức đúng là ? Bài tập Dao động cơ 2
091031103 Biên độ dao động của vật sau khi giảm khối lượng? Bài tập Dao động cơ 2
JDieen XNguyeen Hỏi phải treo vật $m_3$ ở vị trí lò xo 3 có khối lượng bao nhiêu theo $m$ và nâng lên độ cao $A_3$ Bài tập Dao động cơ 7
phaidodaihoc1996 Khối lượng vật m là : Bài tập Dao động cơ 1
Thảo Ghost Khối lượng vật nặng của con lắc bằng Bài tập Dao động cơ 16
inconsolable Khối lượng của vật là Bài tập Dao động cơ 1
Cador.Halley Chu kỳ con lắc đơn với khối lượng của vật nặng Bài tập Dao động cơ 2
D Khối lượng vật m bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm khối lượng của vật ? Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Tính khối lượng m của vật ? Bài tập Dao động cơ 1
N Nếu gắn vật khối lượng $m=\sqrt{m_{1}m_{2}}$ vào lò xo trên thì nó dao động với tần số góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
H Khối lượng của vật m bằng Bài tập Dao động cơ 4
N Khối lượng của vật nặng là Bài tập Dao động cơ 1
C Con lắc gồm lò xo có chiều dài $l= 20cm$ và vật có khối lượng m, dao động với tần số 2Hz. Nếu lò xo Bài tập Dao động cơ 3
M Một vật có khối lượng $m=200g,$ dao động điều hòa với tần số $f=2Hz$.... Tính $A$. Bài tập Dao động cơ 1
levietnghials Một con lắc lò xo có độ cứng $k=10N/m$, vật nhỏ khối lượng $m=100 (g)$ đang dao động điều hoà theo p Bài tập Dao động cơ 1
N Cho hệ con lắc lò xo gồm vật có khối lượng $m=500g, K=100N/m, g=10m/s^2$.Biết khi $t=0$ thì vật có l Bài tập Dao động cơ 4
kiemro721119 Một vật khối lượng M được treo trên trần nhà bằng sợi dây nhẹ không dãn. Phía dưới vật M có gắn một Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tìm khối lượng của vật nặng. Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm khối lượng của vật nhỏ khi biết chu kì và vận tốc Bài tập Dao động cơ 5
thehiep Tìm khối lượng và độ cao của lò xo 3 để 3 vật luôn thẳng hàng Bài tập Dao động cơ 2
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
nhungsnow Khối lượng của con lắc là? Bài tập Dao động cơ 2
L Khối lượng $m_{1}$,$m_{2}$ là ? Bài tập Dao động cơ 0
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tỉ số khối lượng hàng và khối lượng tàu Bài tập Dao động cơ 1
0 Khối lượng m’ bằng Bài tập Dao động cơ 5
A Khối lượng $m_{1}$ và $m_{2}$ lần lượt bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Khối lượng $m_1$ gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 10
xuongrongnt Ngừng tác dụng lực F đột ngột thì lực nén do khối lượng m1 tác dụng lên mặt giá đỡ có giá trị nhỏ Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm khối lượng hai quả cầu Bài tập Dao động cơ 3
SuSu1407 Khối lượng riêng của chất khí đó là: Bài tập Dao động cơ 1
H Khối lượng m Bài tập Dao động cơ 1
K Hỏi biên độ và khối lượng bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
I Hai lò xo khối lượng khối lượng không đáng kể, ghép nối tiếp có độ cứng $k_{1}=2k_{2}$, đầu còn lại Bài tập Dao động cơ 10
lam_vuong Khối lượng m bằng Bài tập Dao động cơ 6
D Tính khối lượng Trái Đất Bài tập Dao động cơ 2
rainmeteror Khi dao động nhỏ trong chất khí có khối lượng riêng $\epsilon D$ ($\epsilon<<1$) thì chu kì là? Bài tập Dao động cơ 1
T Tàu chạy với tốc độ $72 km/giờ$ thì con lắc có khối lượng nào sẽ dao động với biên độ lớn nhất? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top