Xác định độ lớn gia tốc của vật khi qua vị trí có li độ 8 cm

Bài toán
Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc là 0,1 rad tại nơi có g=10 m/$s^{2}$ .Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí có li độ dài $s=8\sqrt{3} cm$ với vận tốc v=20 cm/s. Độ lớn gia tốc của vật khi nó qua vị trí có li độ 8 cm là:
A. $0,07 m/s^2$
B $0,51 m/s^2$
C. $0,15 m/s^2$
D. $0,50 m/s^2$
 
Bài toán
Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc là 0,1 rad tại nơi có g=10 m/$s^{2}$ .Tại thời điểm ban đầu vật qua vị trí có li độ dài $s=8\sqrt{3} cm$ với vận tốc v=20 cm/s. Độ lớn gia tốc của vật khi nó qua vị trí có li độ 8 cm là:
A. $0,07 m/s^2$
B $0,51 m/s^2$
C. $0,15 m/s^2$
D. $0,50 m/s^2$
Tiếp Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của Hiếu:
$$\omega ^{2}=\dfrac{g}{l}\Rightarrow l=1,6(m)$$
Ta áp dụng công thức tính được:
$$v=20\sqrt{3}(cm/s)=0,2\sqrt{3}(m/s)$$
Ta có:
$$a_{huongtam}=(\dfrac{v^{2}}{l})=(\dfrac{(0,2\sqrt{3})^{2}}{1,6})=0,075(m/s^{2})$$
Nên $$a=\sqrt{a_{huongtam}^{2}+a_{tieptuyen}^{2}}=\sqrt{0,075^{2}+0,5^{2}}=0,506(m/s^{2})$$
Vậy đáp án:B
Đã thảo luận:
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top