Chiết suất của lăng kính đối với tia vàng ?

Bài toán
Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang $A=5^o$ chiết suất đối với tia tím là $n_t=1,6852$. Chiếu vào lăng kính 1 tia sáng trắng dưới góc tới nhỏ, hai tia ló tím và vàng hợp với nhau 1 góc $0,0030rad$. Chiết suất của lăng kính đối với tia vàng:
A. 1,5941
B. 1,4763
C. 1,6518
D. 1,6519


làm sao tính k bị sai số đây m.n, hướng dẫn chi tiết giúp mình nhá!
 
Bài toán
Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang $A=5^o$ chiết suất đối với tia tím là $n_t=1,6852$. Chiếu vào lăng kính 1 tia sáng trắng dưới góc tới nhỏ, hai tia ló tím và vàng hợp với nhau 1 góc $0,0030rad$. Chiết suất của lăng kính đối với tia vàng:
A. 1,5941
B. 1,4763
C. 1,6518
D. 1,6519
Do góc chiết quang nhỏ nên :
Ta có $$D=(n_t-n_v)A$$
$$\Rightarrow n_v=n_t-\dfrac{D}{A} = 1,6852 - \dfrac{0,003}{\dfrac{5\pi}{180}} = 1,6508$$
Có lẽ đáp án có lỗi vì CD nó quá gần nhau .
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Tìm chiết suất của lăng kính Bài tập Sóng ánh sáng 3
T Tìm chiết suất của lăng kính. Bài tập Sóng ánh sáng 3
Oneyearofhope Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên có giá trị nào? Bài tập Sóng ánh sáng 1
xuongrongnt Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng trên là Bài tập Sóng ánh sáng 1
T Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ xấp xỉ bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
BackSpace Hệ thức liên hệ giữa chiết suất của thấu kính phân kỳ đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ là Bài tập Sóng ánh sáng 2
BackSpace Tính chiết suất n' của L'. Bài tập Sóng ánh sáng 4
Cador.Halley Phân biệt góc khúc xạ và độ lệch của các tia sáng theo chiết suất Bài tập Sóng ánh sáng 2
L Chiết suất tuyệt đối n của môi trường này bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
L Trong một chất lỏng có chiết suất đối với ánh sáng này là 1,5 thì bước sóng của ánh sáng này bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
M Tính chiết suất của chất rắn trong suốt đó đối với ánh sáng màu vàng. Bài tập Sóng ánh sáng 3
triminhdovip137 Chiết suất n của chất làm bản mỏng Bài tập Sóng ánh sáng 1
dreamhigh315 Chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu lam Bài tập Sóng ánh sáng 1
ShiroPin Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
HuyGooner Tính góc tạo bởi tia ló đỏ và tím biết chiết suất của nước đối với đỏ, tím lần lượt là 1,32 và 1,35 Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là $\sqrt{3}$ và $\sqrt{2}$ thì tỉ s Bài tập Sóng ánh sáng 2
Tú Zô Tìm chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 2
inconsolable Tính chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 1
Halerm Dép Xác định chiết suất n Bài tập Sóng ánh sáng 1
Iukk Thấu kính phân kỳ có chiết suất đối với tia đỏ ($n_{d}^{'}$) và tia tím ($n_{t}^{'}$) liên hệ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Cherry Tìm các chiết suất $n_1$ và $n_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
P Chiết suất đối với tia đỏ ($n_đ'$) và tia tím ($n_t'$) liên hệ với nhau bởi hệ thức nào? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Góc chiết quang bằng Bài tập Sóng ánh sáng 1
X Tìm công suất Bài tập Sóng ánh sáng 6
chunhung Công suất phát sóng điện từ của ăngten trên vệ tinh gần bằng Bài tập Sóng ánh sáng 2
K Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 1
_hieen_ Tìm vị trí của S mà người quan sát thấy. Bài tập Sóng ánh sáng 0
Ngân Giang 102 Tính điện áp của ống lúc ban đầu Bài tập Sóng ánh sáng 0
Lê Tiến Lộc Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng ánh sáng 1
trangconan123 Thí nghiệm II của Niutơn về sóng ánh sáng chứng minh Bài tập Sóng ánh sáng 2
XiangXiang Thực nghiệm giao thoa ánh sáng của một chùm nhiều ánh sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 0
phamngocchieulinh Vị gần vtt nhất khi xảy ra trường hợp vân sáng của bức xạ này trùng với vân tối của bức xạ kia Bài tập Sóng ánh sáng 6
B Tìm số vân sáng của bức xạ 1 trùng với số vân tối của bức xạ 2 trên đoạn MN? Bài tập Sóng ánh sáng 0
Tú Zô Tìm tiêu cự của thấu kính Bài tập Sóng ánh sáng 1
V Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là Bài tập Sóng ánh sáng 7
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của n gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng ánh sáng 3
Mến Bước sóng của một trong hai bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 4
Bibubo225 Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn Bài tập Sóng ánh sáng 7
Huan Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 5
C Hỏi trên AB có bao nhiêu vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân? Bài tập Sóng ánh sáng 1
N Khoảng cách ngắn nhất của $MN$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
shochia Số vân sáng của 2 bức xạ Bài tập Sóng ánh sáng 1
judyhuyen17498 Tìm số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím Bài tập Sóng ánh sáng 0
A Trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B) Bài tập Sóng ánh sáng 10
P Giá trị của D là Bài tập Sóng ánh sáng 8
A Số vạch sáng thu được trên buồng ảnh của máy quang phổ là Bài tập Sóng ánh sáng 1
Huyền Xoăn Giá trị của $\lambda$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
Nguyễn Đình Huynh Bước sóng của bức xạ màu cam là Bài tập Sóng ánh sáng 1
21653781 Giá trị của góc $\alpha_{0}$ là Bài tập Sóng ánh sáng 6
Hải Quân Số vị trí trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn AB là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top