Công suất định mức của động cơ là:

Bài toán
Cho mạch điện gồm một bóng đèn dây tóc mắc nối tiếp với một động cơ xoay chiều một pha. Biết các giá trị định mức của đèn là 120V-330W, điện áp định mức của động cơ là 220V. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 332V thì cả đèn và động cơ đều hoạt động đúng công suất định mức. Công suất định mức của động cơ là:
A. 605,5W
B. 583,4W
C. 485,8W
D. 543,4W
 
Coi động cơ như cuộn dây có $r$
Do đèn sáng bình thường nên: $I=\dfrac{P_d}{U_d}=\dfrac{330}{120}=2,75(A)$
Lại có: $U^2=332^2=(U_d+U_r^2)+U_L^2$
Với $U_r^2+U_L^2=220^2$ và $U_d^2=120^2$ ( $U_d$ là U đèn)
Khi đó tìm $U_r=197,6V\rightarrow r=\dfrac{U_r}{I}=\dfrac{3952}{55}$
Nên $P=I^2r=543,4W$
Đáp án D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Xác định hệ số công suất khi $R=\sqrt{3}R_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
Quan_Tham Công suất định mức của động cơ là Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch khi khóa K đóng Bài tập Điện xoay chiều 5
Kate Spencer f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch ứng với $\omega _{1}$ và $\omega _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
H Xác định hệ số công suất trong 2 trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 5
cuonghp96 Để động cơ chạy đúng công suất định mức thì U có giá trị hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
Xuân Thành L biến thiên Xác định hệ số công suất lúc đầu Bài tập Điện xoay chiều 5
highhigh Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì điện dung bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 3
S Để động cơ hoạt động đúng công suất định mức thì điện dung bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 3
H f biến thiên Hãy xác định hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
phituyetnhung Lệch pha Xác định hđt hiệu dụng 2 đầu mạch và hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin R biến thiên Xác định giá trị cực đại của công suất trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
sooley Công suất định mức của động cơ là Bài tập Điện xoay chiều 1
sooley f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 17
Sao Mơ Xác định hệ số công suất của mạch tương ứng Bài tập Điện xoay chiều 3
D Lệch pha Xác định hệ số công suất của mạch khi K đóng Bài tập Điện xoay chiều 11
superstar Để quạt điện chạy đúng công suất định mức thì R bằng? Bài tập Điện xoay chiều 3
__Black_Cat____! f biến thiên Xác định hệ số công suất của mạch ứng với $ \omega_1$,$ \omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
N f biến thiên Xác định hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
D f biến thiên Xác định hệ số công suất mạch ứng với $ { \omega }_{1}; { \omega }_{2}$: Bài tập Điện xoay chiều 1
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Tăng Hải Tuân R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Huy Cường Truyền tải điện Để công suất hao phí trên đường dây truyền tải giảm 100 lần so với ban đầu thì ở trạm điện cần phải Bài tập Điện xoay chiều 0
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
Lê Quang Hưng Tức thời Công suất tiêu thụ của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng Công suất lớn nhất có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
N Trong một chu kì của dòng điện, công suất tức thời bằng 0 bao nhiêu lần? Bài tập Điện xoay chiều 1
ntdattt Công suất mạch điện là Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 4
M Công suất và cực trị công suất Bài tập Điện xoay chiều 3
T Công suất tiêu thụ của mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
phạm thị thúy quỳnh Công suất tiêu thụ trung bình của mạch trong khoảng thời gian từ t=1/300s đến t'=1/150s Bài tập Điện xoay chiều 0
Bty Khi tốc độ quay của roto là n$\sqrt{2}$(vòng/phút) thì công suất của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 16
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
Bty L biến thiên Điều chỉnh L để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
T Công suất tiêu thụ toàn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tức thời Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 14
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
trương vĩnh long Hệ số công suất của mạch điện Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao R biến thiên Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 11
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top