Đề tuyển sinh vào lớp 10 chuyên lý Đại học vinh 2012-2013.

Câu 1:
Hai xe ô tô chuyển động đều, cùng chiều trên một đường thẳng. Chúng cùng đI qua 1 vị trí A nhưng không cùng một lúc và xe thứ nhất đI qua trước. Biết rằng khi xe 2 tới A thì xe 1 đã cách A 30km và sau đó, khi xe 2 cách A 30km thì xe 1 đã cách A 50km. Mặt khác, thời gian để 2 xe cùng chạy trên một đoạn đường dài 1km thì hơn kém nhau 30s.
1. Tìm vận tốc mỗi xe.
2. Sau bao lâu kể từ khi đi qua A thì xe 2 đuổi kịp xe1?
Câu 2:
Hai bình chứa nước, bình A chứa 5 l nước ở nhiệt độ t1= 60’C, bình B chứ 1 l nước ở nhiệt độ t2= 20’C. Ban đầu rót một lượng nước từ bình A sang bình B, sau khi cân bằng nhiệt lại rót nước từ bình B về bình A để 2 bình có thể tích nước như lúc đầu. Sau các thao tác đó, n hiệt độ nước trong bình A là 59’C. Bỏ qua sự giãn nở vì nhiệt, sự hấp thụ nhiệt của các bình và sự tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh. Cho biết khối lượng riêng của nước là D=1000kg/m3.
1. Tìm khối lượng nước đã rót từ bình A sang bình B.
2. Sau các thao tác trên, cần đổ bớt lượng nước bình A ra ngoài đi bao nhiêu kg để sau đó khi trộn nước còn lại trong hai bình lại với nhau thì nhiệt độ cân bằng là 49’C.
Câu 3:
Cho mạch điện như hình vẽ 1: Biết $R_1= 2\Omega $ , $R_2= 4 \Omega $ , $R_3= 3 \Omega $ , $R_4= 6 \Omega $ Đèn ghi 6V -6W , coi điện trở đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ, điện trở ampe kế và các dây nối không đáng kể.
1. XĐ cường độ dòng điện định mức và điện trở của đèn.
2. Biết đèn sáng bình thường, tìm số chỉ ampe kế và hiệu điện thế hai đầu mạch điện.
3. Thay R4 bằng một biến trở, tìm giá trị biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Tìm công suất cực đại đó.
Câu 4:
Cho MĐ như hình 2. Biết $R_1 = 1\Omega $ , $R_2 = 2\Omega $ , $R_3 = 3\Omega $ , $R_4 = 6\Omega $ , $U_{AB} = 12V$. Bỏ qua điện trở của ampe kế, các khóa và dây nối. Tìm điện trở của mạch điện và số chỉ ampe kế trong mỗi trường hợp sau:
1. Khóa K1 và K2 đều mở.
2. Khóa K1 đóng, K2 mở
3. Khóa K2 đóng, K1 mở
4. Khóa K1 và K2 đều đóng.
Câu 5:
Hai gương phẳng $G_1,G_2$ đặt song song, quay mặt phản xạ lại với nhau và cách nhau một khoảng a. Một điểm sáng S nằm giữa 2 gương và cách $G_1$ một khoảng $b$. Điểm H cũng nằm giữa 2 gương sao cho SH song song với hai gương và SH = c.
1. Vẽ đường đi của tia sáng xuất phát từ S đến $G_1$ tại I phản xạ đến $G_2$ tại J và phản xạ đi qua H.
2. Tìm khoảng cách từ I, J đến đường thẳng đi qua S vuông góc với hai gương theo a, b, c.
Ps: 2 mạch điện chả tìm thấy hình đâu.
 

Quảng cáo

Top