Bề mặt anot mà quang electron đập tới có diện tích:

Bài toán
Catot là 1 tấm kim loại phẳng có $\lambda _{o}=600nm$. Chiếu vào catot một tia sáng có $\lambda =500nm$. Anot cũng là tấm kim loại phẳng cách catot 1cm. Giữa anot và catot co hiệu điện thế 10V. Bề mặt anot mà quang electron đập tới có diện tích:
A. $0.25 cm^{2}$
B. $0.52 cm^{2}$
C. $52 mm^{2}$
D. $25 mm^{2}$
 
Bài toán
Catot là 1 tấm kim loại phẳng có $\lambda _{o}=600nm$. Chiếu vào catot một tia sáng có $\lambda =500nm$. Anot cũng là tấm kim loại phẳng cách catot 1cm. Giữa anot và catot co hiệu điện thế 10V. Bề mặt anot mà quang electron đập tới có diện tích:
A. $0.25 cm^{2}$
B. $0.52 cm^{2}$
C. $52 mm^{2}$
D. $25 mm^{2}$
Bài làm:
Ta có:​
\[ U_h=0,414 V \]​
Suy ra:​
\[ R=2d.\sqrt{\dfrac{U_h}{U_{AK}}}=4,0697.10^{-3} m\]​
Vậy:​
\[ S= \pi.R^2=5,2.10^{-5} m^2\]​
Chọn B
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
minhdoan Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt cực dương có các electron đập vào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
N Xác định bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào bề mặt kim loại Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Bề dày của tấm thuỷ tinh là Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
superstar Tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng và công suất của chùm laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
Đ Công suất bức xạ của mặt trời $P=4.10^{26}$. Số phản ứng xảy ra trong thời gian 1 giờ bằng bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
daodongco Trong một giờ khối lượng của Mặt Trời giảm mất? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
thuhuyen2002 Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu anot và catot một hiệu điện thế hãm là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
H Động năng cực đại của electron khi đập vào anot là: Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Joyka Hiệu điện thế giữa anot và catot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
tandatinfotech Động năng cực đại của các electron quang điện khi đến anot là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
inconsolable Tính động năng cực đại khi e đập vào Anot? Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
A Tìm bán kính lớn nhất trên bề mặt anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
ShiroPin Hiệu điện thế giữa hai cực anot và catot của ống Rơnghen này có Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
tramyvodoi Động năng cực đại của các quang electron khi đạp vào anot là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
D Khoảng cách xa nhất mà electron có thể bay về phía anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Bán kính của vùng trên Anot mà điện tử đập vào là Bài tập Lượng tử ánh sáng 7
HuyGooner Tính vận tốc cực đại của e khi đập vào anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
T Khi hiệu điện thế giửa anot và catot bằng $-0.52 V $ thì vận tốc cực đại của quang electron tại anot Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
adamdj Quang electron phát ra từ catot đi về phía anot xa nhất một khoảng Bài tập Lượng tử ánh sáng 10
levietnghials Hiệu điện thế đặt vào anot và catot của 1 ống Rơnghen là $50kV$ Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top