Tính chu kì của mạch $\text{LC}$

Bài toán
Cho mạch $\text{LC}$ dao động với chu kì $\text{T}$ tại thời điểm $\text{t}$ dòng điện trong mạch là $8\pi \;(\text{mA})$ và đang tăng. Sau khoảng thời gian $\dfrac{3T}{4}$ thì điện tích của tụ có độ lớn $2\; (\text{nC})$. Tính Chu Kì $\text{T}$
A. $\dfrac{1}{2.10^6}\;(s)$
B. $10^9 \pi \;(s)$
C. $2.10^6\;(s)$
D. $\dfrac{1}{10^9 \pi}\;(s)$
Lâu lắm rồi mới post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365
 
Bài toán
Cho mạch $\text{LC}$ dao động với chu kì $\text{T}$ tại thời điểm $t$ dòng điện trong mạch là $8\pi \;mA$ và đang tăng. Sau khoảng thời gian $\dfrac{3T}{4}$ thì điện tích của tụ có độ lớn $2\; nC$. Tính Chu Kì $T$
A. $\dfrac{1}{2.10^6}\;(s)$
B. $10^9 \pi \;(s)$
C. $2.10^6\;(s)$
D. $\dfrac{1}{10^9 \pi}\;(s)$
Lâu lắm rồi mới post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365
Lời giải:
•Ta có: $\dfrac{i_1}{q_2}=\dfrac{I_o}{Q_o} \Rightarrow T=5.10^{-7}$
 
Giải


$i=-w.Q_0.sin(wt+\varphi )=8\pi10^{-3} (1)$

$q'= Q_0.\cos(w(t+\dfrac{3T}{4})+\varphi)=2.10^{-9}$

$\Leftrightarrow Q_0.sin(wt+\varphi)=2.10^{-9} (2)$

Từ $(1)(2)\Rightarrow T=5.10^{-7}=\dfrac{1}{2.10^6}$

Chọn A


P/s: Tính theo công thức trên của mình thì w <0 và chưa sử dụng đến giả thiết i tăng
Tìm chỗ sai cho mình với :pudency:
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Giải


$i=-w.Q_0.sin(wt+\varphi )=8\pi10^{-3} (1)$

$q'= Q_0.\cos(w(t+\dfrac{3T}{4})+\varphi)=2.10^{-9}$

$\Leftrightarrow Q_0.sin(wt+\varphi)=2.10^{-9} (2)$

Từ $(1)(2)\Rightarrow T=5.10^{-7}=\dfrac{1}{2.10^6}$

Chọn A


P/s: Tính theo công thức trên của mình thì w <0 và chưa sử dụng đến giả thiết i tăng
Tìm chỗ sai cho mình với
Bạn làm chính xác rồi
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho mạch $\text{LC}$ dao động với chu kì $\text{T}$ tại thời điểm $\text{t}$ dòng điện trong mạch là $8\pi \;(\text{mA})$ và đang tăng. Sau khoảng thời gian $\dfrac{3T}{4}$ thì điện tích của tụ có độ lớn $2\; (\text{nC})$. Tính Chu Kì $\text{T}$
A. $\dfrac{1}{2.10^6}\;(s)$
B. $10^9 \pi \;(s)$
C. $2.10^6\;(s)$
D. $\dfrac{1}{10^9 \pi}\;(s)$
Lâu lắm rồi mới post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365
Có thể sử dụng đường tròn lượng giác . Chiếu i tại thời điểm t và q tại thời điểm sau đó thì ta được i tại t và q tại thời điềm sau đó vuông pha. Sử dụng tỉ số đồng dạng trong tam giác ta được tỉ số : $\dfrac{I_0}{Q_0}=\dfrac{i}{q} \rightarrow T=?$. Chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Có thể sử dụng đường tròn lượng giác . Chiếu i tại thời điểm t và q tại thời điểm sau đó thì ta được i tại t và q tại thời điềm sau đó vuông pha. Sử dụng tỉ số đồng dạng trong tam giác ta được tỉ số : $\dfrac{I_0}{Q_0}=\dfrac{i}{q} \rightarrow T=?$. Chọn A
Trả lời:
Tôi cũng làm bằng đường tròn.
Nhưng bạn chú ý cách đánh công thức toán tôi đã sửa lại cho bạn
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
pham Chu kì của mạch tính theo s là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
tieuho_94 Tính chu kỳ của mạch dao động Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
P Tính giá trị C Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
maihoaphien Tính độ dài vĩ tuyến Bắc 16 độ 8' tính từ chân rađa đến hết vùng phủ sóng Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
K Tính ω? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
T Tính L khi ghép 2 tụ điện nối tiếp Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
A Tính điện tích trên tụ điện khi năng lượng từ trong cuộn dây bằng 3 lần nlượng điện trong tụ điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
M Tính thời gian duy trì dòng điện trong mạch đến khi hết pin Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
boyvodanh97 Tính suất điện động trong cuộn dây ở thời điểm $0,01 s$? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
L Tính $R_{0}$ và Pmax. Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Giảm $8,9mA$ xuống $7,2mA$. Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên này. Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
Enzan Tính điện tích cực đại của tụ điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Enzan Tính khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
A Tính dòng điện cực đại trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
inconsolable Tính giá trị của E? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
inconsolable Tính giá trị L Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
chinhanh9 Tính biên độ của dao động điện từ cộng hưởng Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Dark_Angel Tính độ dài cung OM Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Gem Tính L Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Muộn Tính cường độ dòng điện cực đại trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
ohana1233 Tính khoảng thời gian từ lúc hiệu điện thế trên tụ cực đại Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Tính độ tự cảm của cuộn dây: Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
vat_ly_oi Tính tần số cộng hưởng và biên độ của cường độ dòng điện trong mạch? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
vat_ly_oi Tính độ tự cảm của cuộn dây? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
bui rooney Tính cường độ dòng điện hiệu dụng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ShiroPin Tính năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1 Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ashin_xman Tính dòng điện cực đại trong mạch sau khi kích thích Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
To_Be_The_Best Tính điện tích cực đại của tụ trong khung dao động sau thời điểm t nói trên Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
little_bobanh Tính khoảng thời gian t Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
S Tính tỉ số $\dfrac{U_{o}}{\varepsilon }$? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
sooley Tính dòng điện cực đại trong mạch lúc đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Tính góc xoay $\Delta \varphi $ để thu được bước sóng $25m$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tkvatliphothong Tính năng lượng tỏa ra trên R Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Tính công suất mạch LC khi duy trì dao động với một hiệu điện thế 12V Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
I Tính thời gian pin hoạt động Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Tính theo $T$ và $n$ điện dung $C$ và độ tự cảm $L$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Hỏi nếu mắc riêng từng tụ C1, C2 với L thì mạch dao động với chu kì T1, T2 lần lượt bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
A Chu kì dao động điện từ của mạch bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
K Tìm chu kì Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Uo=6V thì trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch 1 năng lượng là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
chinhanh9 Trong mỗi chu kì cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
phatthientai Mạch dao động với chu kì là bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
vat_ly_oi Chu kì dao động của mạch là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hoangkkk Chu kỳ dao động mới của mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
pipi Để chu kì dao động $T_{1}=\frac{T\sqrt{5}}{2}$ thì e bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
P Khi lấp đầy khoảng không gian giữa 2 bản tụ bằng điện môi e thì chu kì dao động riêng T' là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Chu kì dao động riêng của mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
N Chu kì dao động riêng của mạch là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top