2 chất điểm dao động theo 2 đường thẳng song song, cùng tần số... Tìm hiệu số pha 2 dao động

Bài toán. Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song với $Ox$, cạnh nhau với cùng tần số và biên độ của chất điểm thứ nhất là $\dfrac{A}{\sqrt{3}}$, còn chất điểm thứ hai là $A$. Vị trí cân bằng xem như trùng nhau ở gốc tọa độ. Khi hai chất điểm gặp nhau ở tọa đọ $\dfrac{A}{2}$, chúng đều chuyển động theo chiều dương. Hiệu pha của hai dao động này có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau
A. $\dfrac{2\pi }{3}$
B. $\dfrac{\pi }{6}$
C. $\pi $
D. $\dfrac{\pi }{2}$
 
Re: Hiệu pha của hai dao động

thehiep đã viết:
Bài toán. Hai chất điểm dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song với $Ox$, cạnh nhau với cùng tần số và biên độ của chất điểm thứ nhất là $\dfrac{A}{\sqrt{3}}$, còn chất điểm thứ hai là $A$. Vị trí cân bằng xem như trùng nhau ở gốc tọa độ. Khi hai chất điểm gặp nhau ở tọa đọ $\dfrac{A}{2}$, chúng đều chuyển động theo chiều dương. Hiệu pha của hai dao động này có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau


A. $\dfrac{2\pi }{3}$
B. $\dfrac{\pi }{6}$
C. $\pi $
D. $\dfrac{\pi }{2}$
Giải: Vì đây là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trắc nghiệm nên mình mạnh dạn đề nghị cách làm thế này

Tại xị trí $x_0=\dfrac{A}{2} =\dfrac{A_2}{2}=\dfrac{A_2.\sqrt{3}}{2}$
Vật thứ hai đi từ vtcb đến $x_0$ cần $t=\dfrac{T}{12}$
Vật thứ nhất đi từ vtcb đến $x_0$ cần $t=\dfrac{T}{6} =\dfrac{T}{12}+\dfrac{T}{12}$
$\Rightarrow$ nếu vật thứ nhất đang ở vtcb đi theo dương thì vật thứ hai ở vị trí $\dfrac{-A}{2}$ đi theo chiều dương
Vậy hiệu số pha là $\dfrac{\pi}{6}$

Chọn B
 
Re: Hiệu pha của hai dao động

lvcat đã viết:
Giải: Vì đây là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trắc nghiệm nên mình mạnh dạn đề nghị cách làm thế này

Tại xị trí $x_0=\dfrac{A}{2} =\dfrac{A_2}{2}=\dfrac{A_2.\sqrt{3}}{2}$
Vật thứ hai đi từ vtcb đến $x_0$ cần $t=\dfrac{T}{12}$
Vật thứ nhất đi từ vtcb đến $x_0$ cần $t=\dfrac{T}{6} =\dfrac{T}{12}+\dfrac{T}{12}$
$\Rightarrow$ nếu vật thứ nhất đang ở vtcb đi theo dương thì vật thứ hai ở vị trí $\dfrac{-A}{2}$ đi theo chiều dương
Vậy hiệu số pha là $\dfrac{\pi}{6}$

Chọn B
Ngẫm lại thấy cách làm hơi dài .

Từ :Tại xị trí $x_0=\dfrac{A}{2} =\dfrac{A_2}{2}=\dfrac{A_2.\sqrt{3}}{2}$ đã xác định được $\varphi_1 = \dfrac{-\pi}{3}$ và $\varphi_2 =\dfrac{-\pi}{6} $

Vậy hiệu số pha là $\dfrac{\pi}{6}$

Lập luận thế này ổn không nhỉ
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
·.·★sunny★·.· Li độ dao động tổng hợp của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
Đạo_Cappj Xác định chu kì dao động của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 3
Đông Hoa Đế Quân Biên độ dao động của chất điểm là? Bài tập Dao động cơ 3
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
Toe Hai chất điểm M,N dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 4
V Động năng của chất điểm sau đi dao động quãng đường 3S Bài tập Dao động cơ 5
P Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Từ VTCB chất điểm đi được một đoạn S thì động năng... Bài tập Dao động cơ 6
zkdcxoan Chu kì dao động của chất điểm thứ hai gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 5
highhigh Phần năng lượng của chất điểm bị giảm đi trong một chu kỳ dao động là Bài tập Dao động cơ 3
JDieen XNguyeen Biên độ dao động của hai chất điểm là Bài tập Dao động cơ 1
Heavenpostman Chuyển động nào sau đây của chất điểm là một dao động điều hòa ? Bài tập Dao động cơ 6
duong tho Hai chất điểm dao động dọc theo trục Ox Bài tập Dao động cơ 2
sooley Biên độ dao động của hai chất điểm là Bài tập Dao động cơ 3
N Công thức nào sau đây là không dùng để tính chu kì dao động điều hoà của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 2
andryshevakiev Một chất điểm dao động điều hòa thì động năng của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 17
K Biên độ dao động của chất điểm Bài tập Dao động cơ 5
C 1 phút chất điểm thực hiện được 40 lần dao động. Vận tốc cực đại là? Bài tập Dao động cơ 1
S Hai chất điểm dao động điều hòa...tính khoảng cách lớn nhất giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 2
T Gia tốc chất điểm khi đi qua C Bài tập Dao động cơ 1
Vớ Vẩn Thời điểm t+0,4(s) chất điểm có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Tại thời điểm đó, chất điểm 2 có li độ là: Bài tập Dao động cơ 3
Tích Chu Trong thời gian t=2,5 s kể từ lúc chuyển động chất điểm cắt bao nhiêu vân cực đại. Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Thời điểm chất điểm đi qua vị trí thỏa mãn v=$\dfrac{\omega x }{\sqrt{3}}$ lần thứ 11 tại thời điểm Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Nếu tiếp tục đi thêm một đoạn $3S$ nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 4
M Tại thời điểm t=1/4s, chất điểm có li độ bằng mấy? Bài tập Dao động cơ 2
Tú Zô Gia tốc của chất điểm tại biên âm là? Bài tập Dao động cơ 9
KingMan Nếu vật tiếp tục đi một đoạn S nữa thì động năng của chất điểm bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
T Kể từ t=11,125s, chất điểm cách vị trí cân bằng 4 cm Bài tập Dao động cơ 0
V Khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
L Hỏi khoảng thời gian giữa 2 lần 2 chất điểm ngang qua nhau là bao lâu? Bài tập Dao động cơ 1
F Thời gian ngắn nhất sao đó để khoảng cách 2 chất điểm bằng 8 cm theo phương 0x có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 1
CrapWolf Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là Bài tập Dao động cơ 5
CrapWolf Vị trí mà hai chất điểm gặp nhau lần đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 5
L Hợp lực tác dụng lên chất điểm lúc t = 0,95 s có độ lớn là? Bài tập Dao động cơ 2
GS.Xoăn Pha ban đầu của chất điểm xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 9
hoàidien Vận tốc của chất điểm thứ 2 là: Bài tập Dao động cơ 4
hoàidien Tốc độ cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 5
GS.Xoăn Thời điểm mà li độ của hai chất điểm bằng nhau lần thứ 3 xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Minh Hiền Tốc độ của chất điểm khi đi qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 5
c87777 Gia tốc của chất điểm khi đi qua C Bài tập Dao động cơ 2
P Khoảng thời gian ngắn nhất để hai chất điểm có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 10
Hải Quân Thời điểm lần thứ 2013 hai chất điểm gặp nhau là ? Bài tập Dao động cơ 8
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ cực đại của chất điểm gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hướng chuyển động của chất điểm và hướng gia tốc của nó ngược nhau là Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Quốc Hưng Khoảng cách giữa hai chất điểm bằng? Bài tập Dao động cơ 17
N Tốc độ của chất điểm ở cuối quãng đường cực tiểu nói trên là ( cm/s) Bài tập Dao động cơ 0
Uchiha Sasuke98 Chất điểm $\Delta m$ bị tách ra khỏi $m$ tại thời điểm ? Bài tập Dao động cơ 15
C Tốc độ trung bình của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
H Thời điểm 2 chất điểm tách khỏi nhau Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top