Tính biên độ dao động của vật sau đó

Bài toán
Một con lắc lò xo có độ cứng $k=100N/m$ treo thẳng đứng, đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng $m=250g$. Kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ $A=4cm$. Khi vật ở dưới vị trí CB một đoạn $2cm$ thì điểm treo vật đi lên nhanh dần đều với $a=4m/s^{2}$. Lấy $g=10m/s^{2}$. Tính biên độ dao động của vật sau đó
A. $3cm$
B. $3,6cm$
C. $4,6cm$
D. $5cm$
 
Bài toán
Một con lắc lò xo có độ cứng $k=100N/m$ treo thẳng đứng, đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng $m=250g$. Kích thích để vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ $A=4cm$. Khi vật ở dưới vị trí CB một đoạn $2cm$ thì điểm treo vật đi lên nhanh dần đều với $a=4m/s^{2}$. Lấy $g=10m/s^{2}$. Tính biên độ dao động của vật sau đó
A. $3cm$
B. $3,6cm$
C. $4,6cm$
D. $5cm$
Bài làm: Ta có độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng: $$x=\Delta l=\dfrac{mg}{k}=2,5 cm.$$ Xét chuyển động của con lắc với thang máy: Chọn chiều dương hướng lên. Thang máy chuyển động nhanh dần đều ở vị trí $$x=2.$$ Khi thang máy chuyển động, vị trí cân bằng bị dịch xuống dưới một đoạn bằng: $$y=\Delta l'=\dfrac{m(g+a)}{k}-\dfrac{mg}{k}=1.$$ Nên li độ lúc sau là: $$x+y=3.$$ Ta có: $$A^2=x^2+\left(\dfrac{v}{\omega}\right)^2.$$ $$A'^2=(x+y)^2+\left(\dfrac{v}{\omega}\right)^2.$$ Từ đó ta có: $$A'^2=A^2+y^2-2xy.$$ Tính ra: $$A'\approx 3,6.$$ Chọn $B$.
P/S Tớ gõ nhầm - thành + nhé!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
M Tính giá trị biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 0
A Tính giá trị của biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 1
N Tính biên độ sóng. Bài tập Sóng cơ 2
L Tính số gợn dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB, AM Bài tập Sóng cơ 4
Huy Nguyễn Tính biên độ tại một điểm cách đầu dây 20cm Bài tập Sóng cơ 1
chinhanh9 Tính biên độ dao động tại M Bài tập Sóng cơ 4
kt1996 Số điểm trên đọan AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB(không tính Bài tập Sóng cơ 8
H Tính số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD. Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O.Coi biên độ không đổ Bài tập Sóng cơ 1
princesad1o2 Tính biên độ sóng a Bài tập Sóng cơ 2
lam_vuong Số điểm trên AB có biên độ dao động cực đại đồng pha với trung điểm I của đoạn AB (không tính I) Bài tập Sóng cơ 6
adamdj Tính biên độ và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 1
hoangmac O là nguồn phát sóng ngang trên mặt nước. Tại A cách O một khoảng 2cm có biên độ sóng là 4cm. Tính b Bài tập Sóng cơ 2
D Tại điểm $N$ cách $O$ một khoảng $7 \,cm$ dao động có biên độ là $x$. Tính $x$ Bài tập Sóng cơ 4
superstar Tính biên độ sóng A? Bài tập Sóng cơ 2
To_Be_The_Best Tính biên độ sóng A và thời điểm $t_{2}$ Bài tập Sóng cơ 6
thiencuong_96 Dây hai đầu cố định. Tại C gần A nhất có biên độ dao động là 1,5cm. Tính khoảng cách giữa C và A. Bài tập Sóng cơ 3
dtdt95 Tính khoảng cách xa nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' . Bài tập Sóng cơ 4
H Tính tốc độ truyền sóng khi biết khoảng thời gian li độ và biên độ bằng nhau Bài tập Sóng cơ 1
sparkling_star Tính số điểm không dao động và dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Bài tập về âm thanh tính chiều dài thanh ray Bài tập Sóng cơ 1
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
S Bài toán áp dụng tính chất hình học của đường (H) Bài tập Sóng cơ 0
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tính quãng đường Việt đi trên dốc nghiêng? Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
Quan_Tham Tính vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 3
Tinh Hoang Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 9
phanha11a1 Tính bước sóng? Bài tập Sóng cơ 1
L Tính S Bài tập Sóng cơ 4
phanha11a1 Tính phương trình sóng tại N Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Tính giá trị của S Bài tập Sóng cơ 3
Hải Quân Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại? Bài tập Sóng cơ 4
0 Tính vận tốc truyền sóng trên lò xo? Bài tập Sóng cơ 1
0 Tính vận tốc truyền sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
N Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8 m/s đến 1 m/s. Bài tập Sóng cơ 1
VAN SI LUC Tính năng lượng giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A, B Bài tập Sóng cơ 0
L Tính số gợn lồi Bài tập Sóng cơ 0
A Tính giá trị của bước sóng $\lambda $ và tốc độ truyền sóng trên dây AB ? Bài tập Sóng cơ 1
A Bấy giờ có sóng dừng trên dây, hãy tính số bụng và số nút sóng? Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy? Bài tập Sóng cơ 5
A Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Bài tập Sóng cơ 3
A Tính S Bài tập Sóng cơ 1
boyvodanh97 Tính $S$ Bài tập Sóng cơ 4
B Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12 cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O Bài tập Sóng cơ 5
GS.Xoăn Tính công suất phát âm của loa Bài tập Sóng cơ 1
truongpham97 Tính tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 8
GS.Xoăn Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O một đoạn $3$ cm xuống đến điểm có độ sâu$ 3 $ cm? Bài tập Sóng cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top