Nhiệt độ bản đối catot tăng thêm bao nhiêu?

Bài toánKhi ống tia X hoạt động, dòng điện qua ống là $12.{10}^{-4} A$, hiệu điện thế giữa anot là catot là $15kV$. Bỏ qua động năng ban đầu của electron bứt ra khỏi catot. Đối catot là một bản Platin có khối lượng $4$ g. Giả sử $60 \%$ động năng của electron đập vào đối catot là để đốt nóng đối catot. Hỏi sau một phút, nhiệt độ của bản đối catot tăng thêm bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của Platin là $c = 125 J/kg.K$ ?
A. $1304^o$
B. $1296^o$
C. $1450^o$
D. $1273^o$
P/s: Lần sau không để đáp án màu xanh thế!
 
Bài toánKhi ống tia X hoạt động, dòng điện qua ống là $12.{10}^{-4} A$, hiệu điện thế giữa anot là catot là $15kV$. Bỏ qua động năng ban đầu của electron bứt ra khỏi catot. Đối catot là một bản Platin có khối lượng $4$ g. Giả sử $60 \%$ động năng của electron đập vào đối catot là để đốt nóng đối catot. Hỏi sau một phút, nhiệt độ của bản đối catot tăng thêm bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của Platin là $c = 125 J/kg.K$ ?
A. $1304^o$
B. $1296^o$
C. $1450^o$
D. $1273^o$
P/s: Lần sau không để đáp án màu xanh thế!
Bài làm:
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 ta có:
$$W_đ =UI.$$
Nên ta có năng lượng làm nóng đối catot:
$$W=0,6.15.10^3.12.10^{-4} =10,8.$$
Năng lượng tỏa ra trong 1 phút:
$$W'=10,8.60=648 (J).$$
Mà:
$$W'=mc .\Delta t.$$
$$\Rightarrow \Delta t =1296.$$
Chọn $B$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Hỏi sau 1 phút, nhiệt độ của bản đối catot tăng thêm bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
adamdj Nhiệt độ của nước khi vừa ra khỏi ống Bài tập Lượng tử ánh sáng 4
rainmeteror Số electron đập vào catốt mỗi giây và nhiệt lượng cung cấp cho đối âm cực: Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Nhiệt lượng tỏa ra trên đối catốt Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
T Tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng thứ ba là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
Đ Nếu chiếu đồng thời 2 bức xạ trên thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
O Xác định độ lớn và chiều vecto cảm ứng từ Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
BoythichFAP Tính cường độ dòng điện? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Tốc độ góc trong mẫu nguyên tử hydro Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
Change Tốc độ cực đại của quang electron có giá trị Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
datanhlg Lực này có độ lớn là? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
đắc toàn Công suất ánh sáng ứng với độ nhạy này có giá trị nào Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
K Tỉ số giữa tốc độ của electron quang điện trên quĩ đạo K và quĩ đạo M . Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Halerm Dép Độ lớn của hiệu điện thế hãm là Bài tập Lượng tử ánh sáng 0
H Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo N và tốc độ của êlectron trên quỹ đạo L Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
P Tốc độ của electrôn tăng tốc qua hiệu điện thế $10^5$ V là bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
banana257 Tìm độ lệch theo phương điện trường của electron sau khi nó dịch chuyển theo 5cm Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
ShiroPin Để giảm tốc độ này xuống $8.10^6 m/s$ phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống là bao nhiêu Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
sooley Tỉ số giữa tốc độ góc của electron trên quỹ đạo K và trên quỹ đạo M bằng Bài tập Lượng tử ánh sáng 3
I Tính độ sâu cực đại của vết cắt bằng laze Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
N Tốc độ êlectron tới anốt ban đầu là Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
S Chùm sáng có đường kính 0,9mm. Cường độ chùm sáng là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
H Khi nhảy lên quỹ đạo$M$. electron có tốc độ là Bài tập Lượng tử ánh sáng 5
adamdj Cường độ dòng điện chạy trong ống khi ống goạt động Bài tập Lượng tử ánh sáng 6
kiemro721119 Tính công thoát và độ tăng diệu điện thế hãm để triệt tiêu dòng quang điện giữa hai lần chiếu. Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
K Tìm độ lớn cảm ứng từ B của từ trường Bài tập Lượng tử ánh sáng 2
K Khi các electron quang điện rơi trở lại bản A, điểm rơi cách A một đoạn xa nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
KSTN_BK_95 Hiệu điện thế hãm nhỏ nhất hai bản tụ phải bằng bao nhiêu ? Bài tập Lượng tử ánh sáng 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top