Thí nghiệm Young, tìm số vân sáng

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, nguồn S phát đồng thời ba bức xạ có bước sóng $\lambda_= 400nm; \lambda_2= 500nm; \lambda_3= 750nm.$ Giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm còn quan sát thấy có bao nhiêu loại vân sáng?
A. 5
B. 4
C. 7
D. 6
P/S Đây là lần thứ hai bạn phạm lỗi đó.
Chú ý nhé!
HBD.
 
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, nguồn S phát đồng thời ba bức xạ có bước sóng $\lambda_= 400nm; \lambda_2= 500nm; \lambda_3= 750nm.$ Giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm còn quan sát thấy có bao nhiêu loại vân sáng?
A. 5
B. 4
C. 7
D. 6
P/S Đây là lần thứ ha bạn phạm lỗi đó.
Chú ý nhé!
HBD.
Bài làm:
Ta có trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm còn có 6 loại vân: Vân của 1,2, 3, vân trùng 1 và 2, 2 và 3, 3 và 1.
Chọn $D$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Một trong 2 khe của thí nghiệm young được làm mờ sao cho nó chỉ truyền 1/2 so với khe còn lại Bài tập Sóng ánh sáng 2
H Thí nghiệm Young, tìm bước sóng $\lambda_2$ Bài tập Sóng ánh sáng 1
D Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng Bài tập Sóng ánh sáng 1
trangconan123 Thí nghiệm II của Niutơn về sóng ánh sáng chứng minh Bài tập Sóng ánh sáng 2
BlackWolf25 Bước sóng ánh sáng màu đỏ dùng trong thí nghiệm là Bài tập Sóng ánh sáng 1
minhtangv Thí nghiệm giao thoa 2 ánh sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 5
N Bước sóng dùng trong thí nghiệm là bao nhiêu? Bài tập Sóng ánh sáng 1
nguyenthanhdieu Trong thí nghiệm giao thao với 2 bức xạ đơn sắc màu tím Bài tập Sóng ánh sáng 2
Đ Trong thí nghiệm yang về giao thoa với nguồn phát ánh sáng trắng , có dùng kính lọc sắc, trường hợp Bài tập Sóng ánh sáng 3
Kẻ Chung Tình NHN Trong thí nghiệm Y-âng , có a=1,5 mm và D=1,2 m Bài tập Sóng ánh sáng 2
N Nếu nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước để khoảng vân không đổi thì a là? Bài tập Sóng ánh sáng 2
adamdj Bài toán thí nghiệm Y âng có thấu kính Bài tập Sóng ánh sáng 3
C Tìm bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm. Bài tập Sóng ánh sáng 0
kiemro721119 Bước sóng trong thí nghiệm I-âng. Bài tập Sóng ánh sáng 1
levietnghials Trong thí nghiệm giao thoa I-Yang về giao thoa ánh sáng. Cho khoảng cách 2 khe là $1mm$, từ 2 khe đế Bài tập Sóng ánh sáng 1
XiangXiang Thực nghiệm giao thoa ánh sáng của một chùm nhiều ánh sáng đơn sắc Bài tập Sóng ánh sáng 0
Cherry Tính khoảng cách giữa 2 khe young Bài tập Sóng ánh sáng 1

Quảng cáo

Top