Cần xoay góc của tụ xoay bằng bao nhiêu

Bài toán
Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm cuộn dây thuần cảm và một bộ tụ điện có điện dung $C_o$ không đổi mắc song song với tụ xoay có điện dung biến thiên từ $C_1=120pF$ đến $C_2=600pF$ thì góc quay biến thiên từ $20^o$ đến $180^o$.Điện dung của tụ điện tỉ lệ với góc xoay theo hàm bậc nhất. Mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng từ $17m$ đến $34m$. Người ta mắc nối tiếp thêm vào mạch 1 cuộn cảm thuần giống hệt cuộn cảm thuần trước thì cần xoay góc của tụ xoay bằng bao nhiêu ( kể từ vị trí có điện dung bé nhất ) để thu được sóng điện từ có bước sóng $30m$?
A. $112,75^o$
B. $29,71^o$
C. $132,75^o$
D. $49,71^o$
Tự chế. :)
 
Bài toán
Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm cuộn dây thuần cảm và một bộ tụ điện có điện dung $C_o$ không đổi mắc song song với tụ xoay có điện dung biến thiên từ $C_1=120pF$ đến $C_2=600pF$ thì góc quay biến thiên từ $20^o$ đến $180^o$.Điện dung của tụ điện tỉ lệ với góc xoay theo hàm bậc nhất. Mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng từ $17m$ đến $34m$. Người ta mắc nối tiếp thêm vào mạch 1 cuộn cảm thuần giống hệt cuộn cảm thuần trước thì cần xoay góc của tụ xoay bằng bao nhiêu ( kể từ vị trí có điện dung bé nhất ) để thu được sóng điện từ có bước sóng $30m$?
A. $112,75^o$
B. $29,71^o$
C. $132,75^o$
D. $49,71^o$
Tự chế. :)
Bài làm:
Gọi điện dung của tụ cố định là $C_o$.
Ta có:
$$\sqrt{\dfrac{C_x}{C_y}}=\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}.$$
$$\Rightarrow C_o=40 pF.$$
$$\lambda_1 =2\pi c \sqrt{L.C_x}.$$
$$\Rightarrow L= 5.10^{-7}.$$
Lần sau thì:
$$L'=10^{-6}.$$
$$\Rightarrow C_z=2,533.10^{-10}.$$
Vậy tụ xoay có điện dung lúc đó:
$$C_t=2,133.10^{-10}.$$
Vậy xoay tụ đi góc:
$$\alpha =31,1.$$
Gần với $B$ nhất.(Góc xoay thêm)
Đáp án $D$ chỉ góc tại đó.
 
Bài làm:
Gọi điện dung của tụ cố định là $C_o$.
Ta có:
$$\sqrt{\dfrac{C_x}{C_y}}=\dfrac{\lambda_1}{\lambda_2}.$$
$$\Rightarrow C_o=40 pF.$$
$$\lambda_1 =2\pi c \sqrt{L.C_x}.$$
$$\Rightarrow L= 5.10^{-7}.$$
Lần sau thì:
$$L'=10^{-6}.$$
$$\Rightarrow C_z=2,533.10^{-10}.$$
Vậy tụ xoay có điện dung lúc đó:
$$C_t=2,133.10^{-10}.$$
Vậy xoay tụ đi góc:
$$\alpha =31,1.$$
Gần với $B$ nhất.(Góc xoay thêm)
Đáp án $D$ chỉ góc tại đó.
Giỏi tóa. Khó lừa được nhỹ :))
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Mink Pycee Cần xoay tụ 1 góc bao nhiêu để công suất tiêu thụ là lớn nhất Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
N Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng 1200m cần xoay bản động của tụ điện một góc bằng ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Hải Quân Muốn con lắc đơn luôn dao động với biên độ góc bằng 50 thì cơ cấu duy trì dao động cần phải cung cấp Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
tra97 Khi đó trong mạch dao động tắt dần, để duy trì dao động người ta cần bổ sung cho mạch một công suất Bài tập Dao động và sóng điện từ 13
ĐỗĐạiHọc2015 Uo=6V thì trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch 1 năng lượng là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
chinhanh9 Trong mỗi chu kì cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
N Trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Xoay tụ một góc là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Tỉ số giữa hai góc xoay α2 và α1 là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
C Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng $\lambda =20 m$ thì góc xoay của bản tụ là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
hang49 Xoay tụ $C_{v}$ từ vị trí ứng với điện dung cực tiểu 1 góc bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 7
Alitutu Phải xoay tụ xoay (kể từ vị trí có điện dung cực tiểu) một góc bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
ohana1233 Muốn bắt được sóng có bước sóng 19,2 m thì góc xoay $\alpha $ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Heavenpostman Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC thì dao động điện từ trong mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 9
To_Be_The_Best Điện dung tụ xoay biến thiên trong khoảng nào ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Tính góc xoay $\Delta \varphi $ để thu được bước sóng $25m$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Spin9x Hỏi khi tụ xoay quay góc 120 độ kể từ 0 độ thì bắt được sóng có bước sóng bằng bao nhiêu ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Tăng Hải Tuân Để thu được sóng điện từ có bước sóng $18,84\,\,m$ thì phải xoay tụ ở vị trí ứng với góc quay bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Demonhk Để thu được sóng điện từ có bước sóng $15 (m)$ thì góc xoay bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Tăng Hải Tuân Xoay nhanh tụ để cường độ hiệu dụng giảm 1000 lần. Điện dung của tụ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 14
lvcat [ĐH 2012] Tìm góc quay của tụ xoay để mạch $LC$ có $f=1,5 MHz$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
shochia Điều kiện của góc tới Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch này với nhau thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện với tần số góc là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
rainmeteror Tần số góc $\omega$ của dòng điện trong mạch ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Tần số góc dao động riêng của mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top