Tức thời Tại các thời điểm $t_1, \ t_2$ thì $u_L, \ u_C, \ u_R$ khác nhau. Tính $U_{max}$

Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365:
Đặt 1 điện áp xoay chiều $ u=U_{0}.\cos(\omega.t)$ vào mạch RLC mắc nối tiếp. Tại thời điểm $t_{1}$ các giá trị tức thời là $ u_{L}=-10\sqrt{3}(V); u_{C}=30\sqrt{3}(V); u_{R}=15(V)$. Tại thời điểm $t_{2}$ các giá trị tức thời là $ u_{L}=20(V); u_{C}=-60(V); u_{R}=0(V)$. Điện áp cực đại giữa 2 đầu đoạn mạch là:
A. 40V
B. 50V
C. 60V
D. $ 40\sqrt{3}$V
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
levietnghials đã viết:
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365:
Đặt 1 điện áp xoay chiều $ u=U_{0}.\cos(\omega.t)$ vào mạch RLC mắc nối tiếp. Tại thời điểm $t_{1}$ các giá trị tức thời là $ u_{L}=-10\sqrt{3}(V); u_{C}=30\sqrt{3}(V); u_{R}=15(V)$. Tại thời điểm $t_{2}$ các giá trị tức thời là $ u_{L}=20(V); u_{C}=-60(V); u_{R}=0(V)$. Điện áp cực đại giữa 2 đầu đoạn mạch là:
A. 40V
B. 50V
C. 60V
D. $ 40\sqrt{3}$V
Giải
Do $U_L$ và $U_R$ ; $U_C$ và $U_R$ dao động vuông pha nhau nên
$$\begin{cases}\dfrac{u_L^2}{U_{0L}^2}+\dfrac{u_R^2}{U_{0R}^2}=1\\ \dfrac{u_C^2}{U_{0C}^2}+\dfrac{u_R^2}{U_{0R}^2}=1\end{cases}$$
Xét ở thời điểm $t_2$ ta tính được $U_{0L}=20V , U_{0C}=60V$, thay vào biểu thức ở thời điểm $t_1$ tính được $U_{0R} =30V$
$\Rightarrow U_0 =\sqrt{U_{0R}^2+(U_{0L}-U_{0C})^2} =50 V$

Chọn B
Mình thấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thừa khi cho cả $u_L$ và $u_C$ ở thời điểm $t_1$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
lvcat đã viết:
levietnghials đã viết:
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365:
Đặt 1 điện áp xoay chiều $ u=U_{0}.\cos(\omega.t)$ vào mạch RLC mắc nối tiếp. Tại thời điểm $t_{1}$ các giá trị tức thời là $ u_{L}=-10\sqrt{3}(V); u_{C}=30\sqrt{3}(V); u_{R}=15(V)$. Tại thời điểm $t_{2}$ các giá trị tức thời là $ u_{L}=20(V); u_{C}=-60(V); u_{R}=0(V)$. Điện áp cực đại giữa 2 đầu đoạn mạch là:
A. 40V
B. 50V
C. 60V
D. $ 40\sqrt{3}$V
Giải
Do $U_L$ và $U_R$ ; $U_C$ và $U_R$ dao động vuông pha nhau nên
$$\begin{cases}\dfrac{u_L^2}{U_{0L}^2}+\dfrac{u_R^2}{U_{0R}^2}=1\\ \dfrac{u_C^2}{U_{0C}^2}+\dfrac{u_R^2}{U_{0R}^2}=1\end{cases}$$
Xét ở thời điểm $t_2$ ta tính được $U_{0L}=20V , U_{0C}=60V$, thay vào biểu thức ở thời điểm $t_1$ tính được $U_{0R} =30V$
$\Rightarrow U_0 =\sqrt{U_{0R}^2+(U_{0L}-U_{0C})^2} =50 V$

Chọn B
Mình thấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này thừa khi cho cả $u_L$ và $u_C$ ở thời điểm $t_1$
Nếu như em xét $u_{LC}$ và $u_{R}$ thì sẽ sử dụng được triệt tiêu các dữ kiện của Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Spin9x MBA Nếu đặt các máy tại nhà máy điện thì cung cấp điện năng cho ban nhiêu máy? Bài tập Điện xoay chiều 1
levietnghials MBA Nếu đặt các máy tại nhà máy điện thì cung cấp đủ điện năng cho bao nhiêu máy? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tại thời điểm t, suất điện động trong cuộn 1 cực đại thì sau đó 1/12 chu kỳ, suất điện động trong Bài tập Điện xoay chiều 0
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tại thời điểm nào đó Uc=40 vôn thì điện áp giữa 2 đầu mạch là bn? Bài tập Điện xoay chiều 2
V Tức thời Tại thời điểm $t+\dfrac{T}{12}$ thì điện áp tức thời hai đầu điện trở là Bài tập Điện xoay chiều 3
X Truyền tải điện Hỏi tại trạm phát người ta đã đặt một biến áp có hệ số là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
V Chứng minh rằng trong số 4 đường dây nối ấy có 1 đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 Bài tập Điện xoay chiều 0
0 Tại thời điểm, hiệu điện thế trên cuộn dây là 80$\sqrt{3}$V và đang giảm thì hiệu điện thế trên tụ đ Bài tập Điện xoay chiều 3
C Cho đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz, chỉ có cuộn cảm thuần với cảm kháng 50. Tại thời điểm t1 cu Bài tập Điện xoay chiều 2
Uchiha Sasuke98 Tại thời điểm hiệu điện thế 2 đầu cuộn dây là $80\sqrt{3}$ V và đang giảm thì hiêu điện thế trên tụ Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Nếu điện áp tại đầu truyền đi tăng từ U lên 4U thì công suất điện cung cấp cho khu dân cư tăng từ P? Bài tập Điện xoay chiều 3
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Tại thời điểm t=$\frac{1}{24}(s)$ giá trị của suất điện động cảm ứng trong khung sẽ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Góc hợp bởi giữa véc tơ cảm ứng từ $B$ và véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây tại thời điểm $t Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer MBA Xác định hiệu điện thế hiệu dụng $U_{2}$ tại hai đầu cuộn thứ cấp và hiệu suất máy biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
A Từ trường tổng hợp tại tâm O có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 7
M Biên độ tại bụng sóng và bước sóng Bài tập Điện xoay chiều 3
ohana1233 Tức thời Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 4
LeLinh Trị số cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t=0.01s là Bài tập Điện xoay chiều 2
Sky Fighter Tính $U;I$ tại mạch sơ cấp ? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Xác định giá trị cường độ dòng điện tức thời trong mạch tại thời điểm điện áp tức thời hai đầu cuộn Bài tập Điện xoay chiều 1
N Thời điểm thứ 2013 cường độ dòng điện tức thời có độ lớn bằng cường độ hiệu dụng và tại thời điểm đó Bài tập Điện xoay chiều 3
N Tại thời điểm điện áp tức thời trên điện trở là 50V và đang tăng thì điện áp tức thời trên tụ là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tại thời điểm suất điện động tức thời bằng e = $\dfrac{E_{0}}{2}$ và đang tăng thì véc tơ pháp tuyến Bài tập Điện xoay chiều 1
N Tức thời Tại một thời điểm nào đó, điện áp trên điện trở và trên cuộn dây có giá trị tức thời đều là 40V thì Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Tức thời Số chỉ của ampe-kế tại thời điểm $t=0,5 s$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 1
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
O Lệch pha Độ lệch pha của các đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
metajet Giá trị các phần tử trong mạch R, L, C nối tiếp? Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty Thời điểm cộng hưởng của các lưỡi gà thứ nhất và thứ 3 lần lượt là: Bài tập Điện xoay chiều 2
xuanhoang281 Truyền tải điện Tìm số máy đã tăng thêm biết hiệu điện thế nơi truyền tải không đổi, các máy tiêu thụ điện ổn định v Bài tập Điện xoay chiều 2
0 Dùng hai đèn như vậy mắc nối tiếp với nhau và mắc và đầu AC thì các đèn sáng như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 0
Luhan Xác định các phần tử trong hộp X Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Hộp đen Xác định các loại linh kiện trong hộp đen và giá trị trở kháng của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 3
GS.Xoăn Lệch pha Khi nối thêm cuộn cảm thuần $L$ thì hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất trong các giá tr Bài tập Điện xoay chiều 4
zkdcxoan f biến thiên So sánh các công suất ta có Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Giá trị của f tối thiểu bằng bao nhiêu để ta không còn phân biệt được các màu trên đĩa? Bài tập Điện xoay chiều 8
thanhanbbt f biến thiên Tần số f1 có giá trị gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Bài tập Điện xoay chiều 4
thoheo Thứ tự lần lượt các vôn kế chỉ cực đại khi tăng dần tần số là Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn C biến thiên Tổng $(U_1+U_2)$ gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Bài tập Điện xoay chiều 1
H Tìm các phần tử trong hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Viết biểu thức của i ứng với các giá trị L1 và L2. Bài tập Điện xoay chiều 1
Enzan C biến thiên So sánh các giá trị thời gian trên thì Bài tập Điện xoay chiều 1
Hoàng luyên Giá trị lớn nhất trong các giá tri Uc là Bài tập Điện xoay chiều 7
NTH 52 Giá trị của U gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau Bài tập Điện xoay chiều 1
Khám phá vũ trụ. Tính giá trị cực đại của điện tích trên các bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 4
Hoàng Phong Hộp X chứa các phần tử Bài tập Điện xoay chiều 1
Nắng f biến thiên Độ lệch pha giữa các điện áp khi $f$ thay đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top